Profil

Navn
Poul Videbech
Titel
Professor i Psykiatri, overlæge, dr.med.
Hjemmeside
www.videbech.com
E-mail
videbech@dadlnet.dk
Telefon
Adresse
Ikke oplyst

Introduktion

Poul Videbech har været ansat inden for psykiatrien i omkring 30 år og er i dag professor og overlæge ved Psykiatrisk Center i Glostrup. 

Poul Videbech har siden medicinstudiet beskæftiget sig med forskning. Han er uddannet læge fra Århus Universitet i 1983, og han har i dag fået publiceret over 100 artikler i videnskabelige tidsskrifter. Poul har desuden skrevet en populær lærebog i psykiatri, som benyttes af de medicinstuderende i Aarhus, Odense og København. Han er medredaktør på en lærebog i neuropsykiatri og har skrevet mere end en håndfuld bøger på dansk, hvor han har populariseret psykiatrisk viden for den almene læser, senest den meget populære bog Kort & godt om depression.

Poul Videbech blev speciallæge i psykiatri i 1992 for senere at påbegynde sit disputatsarbejde om hjernemekanismer bag svære depressioner med anvendelse af de mest avancerede scanningsteknikker. Arbejdet fik stor betydning for påvisningen af fysiske ændringer i hjernens struktur og funktion hos mennesker med depression, og i 2005 kunne han forsvare disputatsen ”Towards a Neurobiology of Major Depression. Structural and Functional Cerebral Abnormalities” – et arbejde, som er videreført af de mange ph.d.-studerende og andre, som Poul har været vejleder for gennem årene.

Poul Videbech har desuden varetaget et stort antal tillidshverv. Videbech har været medlem af bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab og formand i perioden 2006-2008. Han har været formand for en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, som havde til opgave at skrive referenceprogram for depressionsområdet, og har siden 2009 været formand for den arbejdsgruppe under Det Nationale Indikatorprojekt, som har med depression at gøre. Han er udnævnt til medlem af advisory board for det Danske Forsvars Veterancenter. Poul Videbech blev i 2013 udnævnt til medlem af Retslægerådet af hendes majestæt Dronningen.

Poul Videbech har i høj grad virket som brobygger mellem det psykiatriske speciale og andre lægelige specialer. F.eks. har han i et ph.d.-projekt udforsket årsagerne bag det forhold, at mennesker med depression har svært forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Desuden har Poul Videbech gennem hele sin karriere interesseret sig meget for undervisning og formidling af faget psykiatri til medicinstuderende, læger, psykologer og andre faggrupper samt til offentligheden. Poul Videbech  har således en meget omfattende undervisningserfaring på præ- såvel som postgraduat-niveau samt overfor offentligheden. I forlængelse af dette har Poul Videbech de seneste år givet et stort antal interviews til forskellige medier og har været meget aktiv i den offentlige debat vedrørende psykiatriske emner – fordi hans hjerte brænder for at forbedre forholdene for de psykisk syge.

Læs også Poul Videbech's populære artikel på Levlykkeligt ved at klikke lige herDepression. Værd at vide

Kort & godt om depression

Køb bogen her: Poul Videbech - Kort & godt om depression

Brancher

 • Psykolog
 • Bøger, CD, DVD
 • depression
 • depressionbehandling
 • depressionbehandling
 • Foredrag
 • hjælp til depression
 • hjælp til depression
 • Poul Videbech
 • Psykiatri
 • Specialist i depression

Hjemmesider


Poul Videbech - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt