marketing og bæredygtighed

Profil

Navn
Kåre Møller Rasmussen
Titel
Marketing & Bæredygtighed, Konsulent
Hjemmeside
www.kaarerasmussen.com
E-mail
kr@kaarerasmussen.com
Telefon
22433597
Adresse
Ryesgade 3B, 2200 Kbh. N

Introduktion

Via mine aktiviteter i Marketing & Bæredygtighed hjælper jeg virksomheder og organisationer med at definere og prioritere fokusområder indenfor bæredygtighed, formulere og implementere bæredygtighedsstrategi, samt planlægning og eksekvering af kommunikation og markedsføring. Udover marketing og projektledelse har jeg uddannelse indenfor miljøledelse, CSR og cirkulær økonomi. 

Læs mere her: www.kaarerasmussen.com

På mit ungdomsværelse hang diverse Greenpeace-plakater, og medlemsbladet blev gennemlæst hver gang. Bæredygtighed var dengang forbundet med ”aktivistisk” og ”venstresnoet” og rimede bestemt ikke på profit og bundlinje. I dag er jeg af den klare overbevisning at bæredygtige projekter, er langt lettere at sælge ind og implementere, hvis de giver sorte tal på bundlinjen. 

Efterfølgende fortsatte min karriere indenfor marketing, og lidt tilfældigt har jeg, i alle mine jobs, kunne arbejde med projekter eller kunder, som kunne relateres til bæredygtighed. Man kan sige, jeg har været så privilegeret at kunne arbejde med to store passioner: Marketing og bæredygtighed.   

Jeg har valgt at gå all in på bæredygtighedsagendaen. Det gjorde jeg dels ud fra et moralsk-etisk synspunkt om at kunne se mine børn og mig selv i øjnene, dels ud fra en kommerciel betragtning om at bæredygtighed er blevet og bliver i endnu højere grad et essentielt konkurrenceparameter, som virksomhederne bliver nødt til at agere på.

Jeg har en baggrund som marketingchef gennem 15 år, og er ved siden af mine aktiviteter indenfor bæredygtighed, medejer af webbureauet www.radarsofthouse.dk

Har en bachelor i Business administration, en mastergrad inden for IT-design og kommunikation og en master i IT & Læring. Siden har jeg valgt at efteruddanne mig inden for Miljøteknologi. 

Jeg besidder derfor kompetencer inden for marketing og kommunikation såvel som IT-projektledelse og miljøledelse og CSR. Yderligere har jeg arbejdet intensivt med FNs 17 verdensmål. 
Alt i alt et rigtig godt mix, som kan skabe effektiv markedsføring med udgangspunkt i reelle miljø- og bæredygtighedsstrategier og -tiltag.

Min tilgang til marketing og bæredygtighed er, at de er et perfekt match. Har man som virksomhed en seriøs, professionel og troværdig tilgang til bæredygtighed, bør man kommunikere det til omverdenen. Det bør man,  fordi det er et stærkt konkurrenceparameter, samt kan være med til at motivere andre til at komme i gang med bæredygtighedsagendaen. Kan man derimod kun tilbyde "varm luft", skal man helt holde sig fra at implementere det i kommunikationen.

Metode - sådan arbejder jeg
Jeg arbejder ud fra en metode der strækker sig over 6 til 8 faser. Faserne kan tilpasses efter projektet, men i de fleste tilfælde bør man komme hele vejen rundt. Læs mere her: https://www.kaarerasmussen.com/temaer/proces-for-gennemfoersel-af-projekter/

1. Identificering af fokusområder 
Områder indenfor bæredygtighed, som giver mening for jeres forretning og omverden, identificeres og prioriteres, så I bruger ressourcerne der hvor I får mest miljø og branding.

2. Analyse 
Fx interessentanalyse, konkurrentanalyse og cost-benefit.

3. Strategiformulering 
Afklaring af målsætning, målgrupper, vejen til at nå målene, samt fastsættelse af KPIer, så man kan måle på om man rykker sig.

4. Planlægning 
1. Konceptudvikling
2. Intern kommunikationsplan
3. Ekstern marketingplan.

5. Produktion 
Fx. Webløsninger, design, tekstforfatning, PR-materiale, bæredygtigheds-rapporter mm.

6. Eksekvering & Rapportering 

1. Koordinering: aktiviteter/partnere
2. KPI-opfølgning og optimering
3. Rapportering og evaluering.

Udover ovenstående punkter vil der ofte også være det man kalder ”black box”, som er aktiviteter, processer og tiltag, som er svære at forudse før projektstart. Der kan fx ligge produktudvikling og certificering i den fase og ofte er det aktiviteter der vil bliver udskilt i særskilte projekter.

Kåre M. Rasmussen
Konsulent - Marketing & Bæredygtighed

Specialer

Klik herunder for at læse mere om:

Brancher

  • Bæredygtighed
  • bæredygtighed
  • cirkulær økonomi
  • markedsføring
  • marketin
  • Marketing
  • miljøledelse
  • verdensmål

Hjemmesider

Kort


marketing og bæredygtighed - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt