Jungiansk Psykoterapi og Analyse København

Profil

Navn
Karolina Nørby
Titel
Jungiansk Psykoterapi & Analyse - København
Hjemmeside
Jungiansk Psykoterapi
E-mail
info@jungiansk-psykoterapi.dk
Telefon
30493050
Adresse
Nørregade 41, 1165 København K

Introduktion

Jungiansk Psykoterapi & Analyse København tilbyder konsultationer også online

Mennesker opsøger en jungiansk psykoterapeut af forskellige årsager: angst, depression, sorg, stress, en spiseforstyrrelse, ensomhed, problemer i familie- og parforholdet, m.m.  

Hos Karolina går du ind i en proces hvor I sammen undersøger, hvad det er, der hindrer dig i at leve det liv, som du ønsker at leve.

Læs mere på min hjemmeside: http://jungiansk-psykoterapi.dk 

Du kan dermed få mulighed for at ændre de mønstre, der påvirker dig og dit liv negativt.

Som klient vil du opleve, at du er sat i centrum. Karolina betragter psykoterapeut – klient forholdet som en dynamisk størrelse, hvor følelser og tanker udveksles i en atmosfære præget af empati, rummelighed og forståelse.

I samarbejdet med terapeuten vil du opleve, at det komplekse samspil mellem dine tidligere livserfaringer og aktuelle problemer vil folde sig ud på en ny og meningsgivende måde. 

Jungiansk psykoterapi og analyse bygger på samtalen. Samtalen er det bærende element i den terapeutiske proces, som oftest involverer dyb selvrefleksion og sjælearbejde, og er tæt forbundet med din indre verden og dens symbolske materiale. Samtalen tager altid udgangspunkt i den konkrete situation du befinder dig i. At gå i terapi handler derfor altid om at være i proces - en proces, hvor du sammen med en psykoterapet undersøger, hvad det er, der hindrer dig i at leve det liv, som du ønsker at leve. Du kan dermed få mulighed for at ændre de mønstre, der påvirker dig og dit liv negativt.

Drømmeanalyse er et vigtigt element i den jungianske psykoanalytiske tradition og metode. Drømmene tager vores følesesmæssige temperatur og peger på årsager og sammenhænge, tilbyder nye perspektiver og øger din selvindsigt. Denne unikke mulighed, som arbejdet med drømme tilbyder, bygger på etableringen af en frugtbar dialog med dit ubevidste. Den gradvise integration af det ubevidste indhold kan både have en uvurderig rolle i den terapeutiske proces, men den kan også skabe mening som et led i din personlige udvikling. Drømme kan indgå i processen, hvis du finder det relevant, men behøver ikke nødvendigvis at være repræsenteret i dit individuelle forløb. 

Hos en jungiansk psykoterapeut vil du som klient opleve, at du er sat i centrum. Jeg betragter psykoterapeut – klient forholdet som en dynamisk størrelse, hvor følelser og tanker udveksles i en atmosfære præget af empati, rummelighed og forståelse. I  samarbejdet med terapeuten vil du opleve, at det komplekse samspil mellem dine tidligere livserfaringer og aktuelle problemer vil folde sig ud på en ny og  meningsgivende måde, hvor du derudover vil få en dyb selvindsigt og være i stand til at få øje på betydningsfulde sammenhænge i dit liv.

Al foranding starter med en indsigt, en intuition, en tanke eller en følelse, som pludselig opstår, der hvor du er, i nuet. Netop i den proces kan en empatisk og nærværende jungiansk psykoterapeut gøre den afgørende forskel.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Karolina Nørby 

Specialer

Brancher

 • Psykoterapi
 • Andre Terapiformer
 • Filosofi og åndsvidenskab
 • Spiritualitet
 • Jungiansk analytiker
 • jungiansk psykoterapeut
 • Jungiansk psykoterapi
 • jungiansk psykoterapi
 • psykoanalyse
 • psykoanalytiker
 • psykoterapeut

Hjemmesider

Kort


Jungiansk Psykoterapi og Analyse København - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt