Profil

Navn
Jens Estrup
Titel
Bæredygtig Branding - troværdig markedsføring
Hjemmeside
E-mail
jens@wiseonlife.dk
Telefon
26132719
Adresse
Masnedøgade 7, 2100 København Ø

Introduktion

Bæredygtig Branding - Retorisk Rådgivning

Bæredygtig Branding betinger troværdig markedsføring

Arbejder jeres virksomhed med FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling? Og kunne du tænke dig at få faglig kompetent sparring og rådgivning til troværdig markedsføring? 

PS: Vidste du at staten løbende har grønne puljer hvor små og mellemstore virksomheder kan søge 25-100.000 kr. i SMV Digital tilskud til at fremme bæredygtighed, grøn omstilling og FN’s Verdensmål? Vi hjælper gerne med til at definere projekter og formulere jeres ansøgning, så chancen for at opnå tilskud bliver optimal. Se mere om dette sidst i denne tekst.

Hvad betinger virksomhedens troværdighed

At forhøje sin troværdighed, etos, er det vigtigste, sikreste og mest nødvendige markedsføringstiltag for virksomheder der arbejder med bæredygtighed - da troværdig branding netop går forud og betinger succes i markedsføringen.

I dag er der flere bud på hvordan virksomheder opbygger troværdighed, også kaldet etos. Det kan være gennem CSR, ESG, Storytelling, Corporate Governance, Corporate Branding etc. Alle har det tilfælles, at virksomhedens adfærd, omdømme og troværdighed kommunikerer stærkere end reklamer. Tankevækkende er det dog at retorik, som kommunikationsvidenskab, er ganske overset. Retorikken som netop har troværdighed som fundament og forudsætning for enhver vellykket kommunikation.

Retorikken, som fag, rummer et fuldt udbygget koncept, der fra det overordnede niveau ned til mindste detalje indbygger forudsættende faktorer såsom kunders tillid og virksomheders troværdighed i branding og markedsføring. Opbygning af troværdighed, et godt etos, for virksomheder, og deraf interessenters tillid, er grundlæggende netop fordi troværdighed overbeviser, fjerner tvivl, og ikke mindst tillægger produktet en merværdi for kunderne i købssituationen.

Til alle mennesker, såvel som til alle virksomheder, knytter der sig en grad af troværdighed, etos, det vil sige den tillid eller tiltro, der forbindes med os som personer. Men troværdighed (etos) knytter sig ikke blot til personen, men også til det personen, repræsenterer, for eksempel stilling og virksomhed. Kongehuset er et godt eksempel. Uanset hvem der er regent, vil regentinstitutionen altid have en særlig etos. Det samme gælder virksomheder.

Fra Aristoteles til vore dages Ny-Retorik går en lige linje for hvilke egenskaber der skal være opfyldt for at fremstå troværdig:

·  Kompetence

·  God moral

·  Velvilje

·  Engagement

·  Vedholdenhed.

 

Troværdighed

For en virksomhed, som for et menneske, indgår de fem kvaliteter i et godt omdømme, et godt image, en høj etos.

Vigtigst er det at forstå, at troværdighed ikke ligger hos os selv, men derimod hos de mennesker, du eller virksomheden er i berøring med (kunder, aktionærer, stakeholders)

Alle mennesker, organisationer, virksomheder har altså en vis mængde troværdighed, etos. For hver dag, der går, kan vores etos stige eller falde, dvs. den mængde troværdighed, vi har i andres øjne. Etos bevæger sig cirkulært med den troværdighed vi har på forhånd. Den troværdighed vi vinder eller taber undervejs. Den troværdighed vi har efter kommunikationen.

Således er en CEO’s troværdighed ikke en egenskab ved hende eller ham selv eller stillingen – selvom begge dele selvfølgelig er med til at forme den; en CEO’s troværdighed beror alene på medarbejdernes, aktionærernes og kundernes opfattelse.

Det indebærer, at jo højere en virksomhed er placeret på Troværdighedsbarometeret, jo nemmere er det at komme igennem med det, man ønsker. Derfor er det af helt afgørende vigtighed at virksomheder får øget deres troværdighed.

Handler troværdighed bare om ordvalg? 

Sproget er et særdeles kraftfuldt instrument til at skabe visioner, skabe sociale relationer, sætte dagsordener og skabe værdi. Men skal jeres virksomhedskommunikation have vedvarende værdi, så er det retorikkens udgangspunkt at en nyttig kommunikationsrådgivning ikke kan være ren sproglig rådgivning.

En troværdig virksomhed må walk the talk - at man gør det, man siger.

For i praksis at kommunikere med troværdighed, kan man ikke bare lade som om. Troværdighed repræsenterer  netop foreningen af sprog og moralsk handling. Etikken skal med: for siger man ét og handler modsat, så har man ikke forstået hvad man selv har sagt. Med troværdighedstab til følge.

Bæredygtig Branding

At skabe et langsigtet bæredygtigt brand må gå helt til kernen af virksomheden. Man må blotlægge virksomhedens antagelser og værdier og vedligeholde en kommunikation om den herskende kultur i virksomheden, og de processer hvori denne skabes og genskabes. På den baggrund må man så tage bestik af hvad organisationen faktisk ønsker at gøre og kommunikere, og hvordan det vil passe til virksomhedens omdømme og image. En bæredygtig virksomhed må kort sagt forholde sig til om dens praksisser faktisk passer til det brand som virksomheden ønsker at mennesker skal associere virksomheden med. Er virksomhedens handlinger faktisk acceptable og etiske?

At opbygge og bevare en høj troværdighed kræver konsistens og vedholdenhed, som når en atlet bygger sin krop op. Dårlig omtale kan alle virksomheder risikere. Mit koncept stabiliserer netop sådan en situation. I sådan en situation er det så præventivt vigtigt at have opbygget en høj troværdighed netop for at skaden bliver så lille som mulig.

I forhold til traditionelle reklametiltag, fx nyt logo, annoncering, kampagner, vil en høj placering på Troværdigheds-barometeret betyde, at selv mindre fejl vil virke mindre graverende, fordi der er mere troværdighed at tage af. Vejen til at bevare og øge sin troværdighed går gennem et samspil mellem:

● værdibaseret markedsføringsmetafor, se nedenfor

● entydig værdiprofil

● værdiafklaring

● konceptudvikling, markedsføring

● content marketing kampagner

● brochurer, foldere, plakater

● logo, tekster, design

Med udgangspunkt i de værdier der er særegne for virksomheden, udvikles det man kalder en markedsføringsmetafor, som blot betyder det billede, den aura, man forbinder med virksomheden, og som danner ramme for den nødvendige samhørighed der knytter virksomhedens medarbejdere, ledelse, kunder, aktionærer tæt sammen i et loyalt holdningsfællesskab. Et loyalt holdningsfællesskab vil ikke alene styrke virksomhedens bæredygtige brand, kultur og rekruttering, men også markedsføringen og omsætningen. 

Det handler altså om både at se på virksomhedens etos udefra og at se på virksomheden indefra: virksomhedens (for)mål, kerneforretning og kunders forventninger og behov. Afklaring af dette bør være retningsgivende for den vej virksomhedens bæredytige branding bør bevæge sig fremadrettet. Med en Bæredygtig Branding vil virksomheden både udadtil og indadtil fremstå tro-værdig og stå stærkt på markedet inden for virksomhedens forretningsfokus, som kunder og samarbejdspartnere etc. kan have tillid til.

Troværdighed og tillid bliver ikke b(r)ygget på en nat, men kræver, som sagt, konsistens, vedholdenhed, vedligeholdelse og opdyrkelse af gode relationer hele vejen rundt – i hvert fald som ideal og regulativt pejlemærke.

Med troværdighed som omdrejningspunkt har jeg opbygget, vedligeholdt og udbygget Levlykkeligt Portalen siden opsendelsen i 2006 frem til i dag, hvor Levlykkeligt er Danmarks største portal for livskvalitet. Kærligt, konstruktivt og kritisk varetager jeg det redaktionelle indhold og forestår al markedsføring og promovering. Det samme kan jeg gøre for jeres virksomhed.

Grønne Puljer: SMV-virksomheder kan, som sagt, søge fra 25-100.000 kr. i SMV Digital tilskud til at fremme bæredygtighed, grøn omstilling og FN’s Verdensmål.

Vi hjælper gerne jeres virksomhed med at formulere strategier og udvikle værktøjer, som kan gøre det nemmere at komme godt i gang med at arbejde med bæredygtighed. Selvfølgelig på en måde der passer til jer, så det ikke fylder for meget eller forstyrrer jeres arbejdsdag. Vi sørger også for at overholde Erhvervsstyrelsens retningslinjer og kriterier for udbetaling, samt rapportering og evaluering.

Du kan læse mere i dette eksempel om hvordan et projekt kan tage sig ud: Her

Få inspiration til hvordan jeres virksomhed kan arbejde med FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling lige: Her

Så kunne du tænke dig at få faglig kompetent sparring og rådgivning, i forhold til hvordan jeres virksomhed konkret griber en bæredygtig branding strategi an i forhold til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, så er du velkommen til uforpligtende at kontakte mig på:

Mobil: 26 13 27 19

Mail: jens@wiseonlife.dk

Jens Estrup. Cand.mag. Filosofi & Retorik. Marketingansvarlig, redaktør, og stifter af Levlykkeligt.dk og Wiseonlife.dk.

Tidligere konsulent i læse- og skriveteknik i organisationer, uddannelsesinstitutioner, styrelser og ministerier, DJØF kurser og uddannelse m.fl.

Strategichef i reklamebranchen.

Forretningsfører og marketingansvarlig for Dronningens fotograf, Rigmor Mydtskov, i dag Huset Mydtskov.

Brancher

 • Grøn omstilling
 • Bæredygtighed
 • bæredygtig branding
 • bæredygtig markedsføring
 • Bæredygtig Markedsføring
 • FNs 17 verdensmål
 • Ledelse
 • Markedsføring og Branding
 • retorik
 • troværdig markedsføring
 • troværdighed
 • Bæredygtige produkter

Hjemmesider

Kort


Bæredygtig Branding - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt