Profil

Navn
Anne Kamille Ahlefeldt
Titel
Autoriseret psykolog, kropsorienteret psykoterapeut
Hjemmeside
House of Being.
E-mail
anne7ahlefeldt@gmail.com
Telefon
25750009
Adresse
Pandehavevej 41, 3120 Dronningmølle

Introduktion

Spirituel psykologisk healing tager udgangspunkt i den udvikling, der sker spontant indefra, når vi genkender os selv og giver vores opmærksomhed til den kærlighedskilde, vi alle er.

Så er terapiens fokus at acceptere og inkludere det, der har været adskilt, så vi mere og mere kan vende tilbage til det stabile indeni, din indre moderlighed, den del af dig, der drager omsorg for dig og elsker dig – bare fordi du findes, fordi du er til. Mit ønske er at støtte mennesker til at opdage deres egen indre skønhed og fuldendthed.

Besøg min hjemmeside lige her: anneahlefeldt.dk

Uddannelse i Hjertebevidsthed: hjertebevidsthed.dk 

De fleste har indimellem en gammel film kørende, der fastholder dem i forældede tanker, følelser og handlemønstre. Den gamle film er et levn fra fortiden, hvor overlevelse var en nødvendighed – og den må gerne være der, men det er ikke vores virkelighed nu. Din virkelighed er, uanset din livshistorie, at du er et helt, fuldendt væsen, med en helt særlig vibration, klang eller lys.

Jo, mere du kommer i kontakt med det sted i dig, jo mere uafhængig bliver du af bekræftelse udefra. Du vil mærke din egen kærligheds kraft og være i stand til acceptere alt det, du er, også det, du ikke ønsker at være, og det frigør energi til at leve. Så skal du ikke mere slås mod dig selv – og derfor kan du også lade de andre være, som de er. Så bliver der fred inden i dig, fred i dine relationer, mere fred i verden.

Spirituel psykologi er en forståelse af, hvad der sker, når vi mærker og genkender vores grundlæggende væren, “jeg er”, den oprindelige tilstand af helhed (fuldkommenhed), vi er fra start. Når alt allerede er helt, er der ikke noget, der skal forbedres eller ændres, men derimod noget, vi kan bevidstgøre og møde.

Spirituel Psykologi tager udgangspunkt i to begreber: det lille hjerte og det store hjerte. De to begreber beskriver henholdsvis fortidens smerte, personligheden, og vores fuldendthed, vores grundlæggende værenstilstand, essensen.

Fortidens smerte – det lille hjerte

Jeg kalder alt, hvad der har med vores fortids smerte at gøre, for det lille hjerte. Det er den smerte, som opstod der, hvor vi som børn var livsafhængige af vores omgivelser, og hvor vi ikke blev set og mødt. Smerten i det lille hjerte er en grundfølelse af mangel – af at føle sig forkert. En smerte, der gennem overlevelsen har fået os til at forlade os selv og tilpasse os de ydre omstændigheder.

Dine indre værenskvaliteter – det store hjerte

Jeg kalder de kvaliteter, vi er født med, det, der er vores inderste fra start, “det store hjerte”. Kig ind i en nyfødts øjne, og de fleste bliver berørte over den åbne værensstrøm, der ses så tydeligt.

Når vores overlevelse sætter ind, glemmer vi helt eller delvist, hvem vi er i ”det lille hjerte”. Det store hjerte er det eneste sted, der kan "møde" det, der i fortiden ikke blev mødt, og holde det, der ikke blev "holdt”.

Du er ikke et problem, der skal løses! Og terapi behøver ikke være hårdt arbejde og utallige opgaver med at ændre den, du er.

I House of Being er der:

Artikler om Spirituel psykologi Retreats

Lyd-, farve- og lysmeditationer Fordybelsesrum for terapeuter 

Individuelle, par- og gruppesessioner i spirituel psykologisk healingsterapi

Grupper og projekter for unge.
 

Specialer

Klik herunder for at læse mere om:

Brancher

 • Psykolog
 • Psykoterapi
 • Parforhold og samliv
 • Meditation
 • Spiritualitet
 • Rejser og Retreats
 • Healing
 • healing
 • Kurser, workshops
 • Nordsjælland
 • psykoterapeut
 • Spirituel psykolog
 • spirituel psykologi
 • Stilhed
 • Undervisning

Hjemmesider

Kort


Psykolog Nordsjælland - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt