Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Professionel stresscoach og stressvejleder uddannelse i Kbh.

28/01/2021 - 09:00

Stress er noget alle gerne vil undgå og alligevel rammer det flere og flere. Nye undersøgelser viser at 44 % af danskerne oplever stress i deres hverdag. Stressen resulterer i flere sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø.

Ønsker du at støtte andre i at forebygge og håndtere stress, vil denne uddannelse som stresscoach give dig den nødvendige viden og kompetencerne til at klare opgaven. Uddannelsen varer 8 dage fordelt på 4 moduler.

Hvem deltager på stresscoach uddannelsen?

Stresscoach uddannelsen henvender sig både til ledere, medarbejdere som har til opgave at støtte andre i at forebygge og håndtere stress. Du kan fungere som leder, HR-konsulent, coach, rådgiver, behandler, selvstændig eller andet og ønsker at varetage hvervet som stresscoach eller stressvejleder.

Deltagelse i stresscoach uddannelsen forudsætter ingen speciel uddannelse eller noget professionelt kendskab til hverken stress eller coaching. På uddannelsen lærer du alle de værktøjer du får brug for i rollen som stresscoach.

Læs deltagernes udtalelser om stresscoach uddannelsen

stresscoach uddannelse - Fortuna kurser

Udbytte på stresscoach uddannelsen

På stresscoach uddannelsen får du en viden om hvad stress er og hvilke konsekvenser stress kan have for den stressramte og dens stressramtes omgivelser. Du arbejder med at kortlægge individuelle stressprofiler, identificere stresssymptomer, og du får konkrete metoder til at støtte den stressramte i at forebygge og håndtere stressen.

Du tilegner dig nogle effektive kommunikative værktøjer til at hjælpe den stressramte - medarbejderen, klienten eller kollegaen - til selv at erkende og bearbejde sin stress. Og du lærer at bruge den specielle samtalestruktur i stresscoaching til at støtte og motivere den stressramte til at få en dybere indsigt i sin egen situation, se nye veje og muligheder og til at håndtere de situationer der fremkalder stressen.
 

Du får en komplet gennemgang af Fortunas stresscoachingmodel. Og du træner alle trinene i den coachende stress-samtale. Du vil løbende få feedback på dig selv som stresscoach af underviser og kursusdeltagere så du helt konkret oplever hvordan du gør fremskridt.

Efter uddannelsen vil du som professionel stresscoach være klædt på til at:

 • spotte stress-signaler og identificere stresskilder
 • identificere forskellige grader af stressbelastninger
 • vejlede om forskellige metoder til stresshåndtering
 • coache den stressramte i at få indsigt i egen tilstand
 • støtte og motivere den stressramte til at handle mod større trivsel
 • gennemføre professionelle stress-samtaler
 • arbejde med stresscoaching i grupper
 • rådgive og vejlede om stress i virksomheden
 • medvirke ved implemetering af en stresspolitik.  

Udbytte for virksomheden

En medarbejder eller en leder som har kompetencerne til at fungere som stresscoach og sparringspartner for sine omgivelser, er meget værdifuld for virksomheden. Ved brug af stresscoachende samtaler vil virksomheden opleve medarbejdere som bliver mere bevidste og handlekraftige i forhold til at forebygge og håndtere de situationer der fremkalder stressbelastninger.

Gennem stresscoaching vil medarbejderne blive mere selvledende, forandringsparate og motiverede - og trivslen og arbejdsglæden vil være i højsædet og resultere i færre sygedage på arbejdspladsen.

Din underviser på stresscoach uddannelsen

Pia Hardy: Underviser på stresscoah uddannelsen Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale inden for stressrådgivning og stresscoaching. Hun har adskillige års erfaring med at vejlede, coache og undervise virksomheder i at håndtere udfordringer med stress.

 

Hun har siden 2005 uddannet og certificeret utallige medarbejdere og ledere på Fortunas populære stresscoach -, konfliktcoach- og erhvervscoach -uddannelser.
I sin coaching praksis arbejder hun både med coaching af ledere, medarbejdere og teams, som ønsker at mestre udfordringer inden for karriereudvikling, stress- og konflikthåndtering. Du kan læse mere om vores karrierecoaching og stresscoaching forløb her.

Pia er certificeret stresscoach, konfliktløser og mediator og en meget efterspurgt underviser. Deltagerne vurderer hende som både topengageret, inspirerende og empatisk med fokus på den enkelte deltagers styrker og udfordringer. Læs mere om Pia Hardy.

Stressoach uddannelsens fire moduler i detaljer

Stresscoach uddannelsens moduler

Modul 1: Grundlaget for excellent coaching - grundlæggende coaching
Modul 2: Drivkraften til motivation og forandring - videregående coaching
Modul 3: Stress og stresshåndtering - stresskompetencer og metoder
Modul 4: Stresscoaching og certificering - speciale i den coachende stress-samtale

 

Modul 1: Grundlaget for excellent coaching - grundlæggende coaching

På modul 1 på denne coach uddannelse får du et indgående kendskab til hvad coaching er. Du lærer at bruge alle de coachende værktøjer i Fortunas coachingmodel. Og du træner dine færdigheder i at bruge coaching som et effektivt redskab i din kommunikation. Du vil også selv opleve at blive coachet. Du arbejder bl.a. med:

 •     Hvad er coaching, hvordan og hvornår kan det bruges?
 •     Gennemgang af coaching modellens 6 trin
 •     Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 •     Opstilling af mål og afklaring af værdier
 •     Udforskning og ændring af hæmmende vaner og mønstre
 •     Sådan afklarer og styrker du fokuspersonens motivationen
 •     Udforskning af perspektiver og nye handlemuligheder
 •     At skabe handlingsplaner der virker
 •     Din rolle og egenskaber som coach
 •     Etablering af den tillidsfulde coachingrelation
 •     Lytte- og spørgeteknikker i den coachende samtale
 •     Træningsforløb i små grupper med feedback til dig som coach

Modul 2: Drivkraften til motivation og forandring - videregående coaching

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du træner forskellige værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du går bagom forhindringer og hæmmende overbevisninger og arbejder med flere metoder til at skabe motivation, nye mønstre og støttende overbevisninger hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med din egen optimale tilstand som coach. Du arbejder bl.a. med:

 •     Flere effektive værktøjer til at afklare mål – Livshjulet og Goal-grid
 •     Teknikker til at skabe indsigt i overbevisninger
 •     Værktøjer til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 •     Din egen optimale tilstand som coach
 •     Hvordan du følger op på coachingsessioner
 •     ICF’s etiske regler og kompetencer for coaching
 •     Træning i at coache og efterfølgende feedback

Modul 3 : Fokus på stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Praktikons stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker. Du arbejder bl.a. med:

 •     At identificere stresssymptomer og kortlægge et stressniveau
 •     Stressens påvirkning af hjerne og krop
 •     Psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 •     Stressens forskellige faser - fra belastning til sygemelding
 •     Stresssamtaler i praksis i et stressforløb
 •     Gennemgang af Praktikons stresscoaching-model
 •     Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 •     Stresshåndtering – metoder og strategier
 •     Tests til at identificere adfærdsmønstre, stresskilder og reaktioner
 •     Træning i stresscoaching i mindre grupper.

Modul 4: Stresscoaching, flere værktøjer og certificering

På dette stresscoaching modul bygger du videre på den viden som du fik på første modul. Og du får endnu flere effektive værktøjer i din stresscoach værktøjskasse. Du får indsigt i hvordan en virksomheds stresspolitik opbygges og hvordan du kan arbejde med stress på flere niveauer i en virksomhed.

Du træner dine kompetencer som stresscoach yderligere, så du er klædt på til at tilbyde professionel stresscoaching. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen hvor du gennemfører en stresscoaching session. Du arbejder bl.a. med:

 •     Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 •     Stress-strategier og stresspolitik i virksomheden
 •     Analyse af forskellige stresscases
 •     Stresscoaching af teams
 •     Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 •     Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 •     Din personlige handlingsplan som stresscoach
 •     Træning i stresscoaching – med supervision
 •     Certificering - den skriftlige og mundtlige prøve.

Små hold med tid til reflektion

På Fortunas stresscoach uddannelse er holdene små - maks. 8 deltagere – for at sikre tid til selvrefleksion, dialog, og en grundig feedback til den enkelte deltager.

På modulerne veksles der mellem teoretiske oplæg, diskussion og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis samt supervision. Træningen kan tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

Form og varighed af stresscoach uddannelsen

Forløbet strækker sig over 4 moduler á 2 dage med afsluttende certificering. På og imellem modulerne trænes de lærte stresscoaching-modeller og værktøjer, således at teorien bliver omsat og integreret til professionel brug.

Modul 1 og modul 2 i stresscoach uddannelsen er identiske med dem på coach uddannelsen.

Modul 3 og 4 er overbygningsmoduler, der specielt fokuserer på den viden og de kompetencer der er vigtige for at du kan blive en professionel stresscoach.

I mellem modulerne er der hjemmeopgaver, hvor der trænes i de lærte stresscoaching-modeller og værktøjer.

Stresscoach uddannelsens modul 3 og 4 som tilvalg

Er du allerede coach eller har du tilsvarende færdigheder, kan du også vælge kun at tilmelde dig til stresscoach uddannelsens overbygning - modul 3 og modul 4. Læs mere om stresscoach overbygningen.

 
Datoer 2021
Modul 1: 28.-29. jan
Modul 2: 4.-5. mar.
Modul 3: 19.-20. apr.
Modul 4: 25.-26. maj

Modul 1: 30.-31. aug. 
Modul 2: 30. sep.-1. okt.
Modul 3: 28.-29. okt.
Modul 4: 22.-23. nov.

Varighed:8 dage fra kl. 9-16, 4 moduler a 2 dage.

Pris pr. deltager: 24.800 kr. plus moms

Underviser:Pia Hardy

Sted: Ascot Hotel, Studiestræde 61, København

Kontakt os på ph@fortunakurser.dk eller ring på 20 32 32 69 eller 70 70 79 18

 

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Stresscoach uddannelse - bliv certificeret stresscoach og stressvejleder