ID Psykoterapeut Pernille Young

Personlig udvikling og selvindsigt udviklingsforløb

Blog forfatter

Udviklingsforløb i selvudvikling og selvindsigt.

To sider af samme sag for jo bedre vi kender os selv, jo mere vokser vi og udvikler vi os som mennesker. Det er i bund og grund det vi er her for: At vokse som mennesker. At lære at elske os selv og det liv vi er i gang med at skabe. At udvikle vores fulde potentiale.

Spørgsmålet for mange er: Hvordan? 

En måde at gøre det på, er sammen med andre, som har valgt at tage samme indre rejse. Der hvor vi er mest forbundet med hinanden er gennem vores hjerter, gennem medfølelse og accept. Jeg arbejder med balancen mellem hjernen og hjertet. Alt for ofte er tankerne mest styrende og vores samtaler foregår så hurtigt, at vi egentlig bare skiftes til at sige noget. Hjerteligheden og langsommeligheden kommer ud af at give plads til at mærke indad. Indad i hjertet. I det der ikke bliver sagt men mærket og sanset. 

Mange af de temaer, som fylder i vores liv, fylder også i andres liv, blot i en anden version. Det kan være utrolig givende at dele sin indre verden med andre, da der allerede i delingen sker et skift: Et skift fra at føle sig adskilt og ensom med egne erfaringer til at føle samhørighed og dybere forståelse for sig selv og andre. Det er lettere at hold fast i det fokus, man har brug for, når der er vidner på ens udvikling. Ofte skal gamle mønstre og vaner brydes, hvilket kan være tungt at stå med helt selv. Der kommer mere let og positiv energi ind i udviklingen, når vi er flere til at give det fokus og dele det. Det kommer frem i lyset, når det deles og er dermed nemmere at se på. 

Det kan være så svært at se på noget problematisk og skamfuldt inde i en selv, når man er overbevist om, at man er den eneste, der nogensinde har oplevet noget lignende, haft lignende tanker eller følelser. Skam trives i mørket og har derfor brug for at blive delt med andre. Det er i lyset, at det blivere lettere at bære.

Jeg har gode erfaringer med udviklingsforløb i grupper, som skabes udfra et fælles behov for personlig udvikling og en dybere selvindsigt.

I mine forløb har jeg et særligt fokus på hjertet, da det er den vej, jeg selv har gået og fortsat går i min udvikling. Vejen ind til hjertet, som er med til skabe en dybere og større selvindsigt. 

Jeg har to forskellige udviklingsforløb, som begge har hjertet i fokus.

Du er velkommen til at blive skrevet op på min venteliste, da jeg starter nye hold løbende.

Læs mere her: https://www.pernilleyoung.dk/hjerte-fokus-forlob

 

 

 

__________________________

ID Psykoterapeut Pernille Young
Web: www.pernilleyoung.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Personlig udvikling og selvindsigt udviklingsforløb. Læs mere