Psykoterapeut København Hanne Christensen

Parterapi København Parterapeut Hanne Christensen

Blog forfatter

Parterapi

Genfind glæden, lysten og kærligheden.

I parterapi lægger jeg hovedvægten på jeres kommunikation, som også afspejler jeres følelser, både det I siger og det I ikke får sagt. Om der er noget der ubevidst udtrykkes i handling og følelser, men ikke i ord og derfor skaber utryghed og mistillid i mellem jer.

Om det I siger og det I gør stemmer overens og giver mening. Eller om I skaber kaos mellem jer, ved at sige et og gøre noget andet.

Vi oplever alle tider med nærhed og tider med alt for stor afstand i vores parforhold.

Jeg støtter jer i at genfinde kærligheden og nærheden, måske har I glemt at sætte tid af til parforholdet, intimiteten og dialogen mellem jer. Måske har i glemt at lytte til hinanden.

Nogen gange flygter vi (ubevidst), i stedet for at tage de samtaler, vi tror kan være ubehagelige eller vanskelige, det er såre almindeligt i en travl hverdag, der skal hænge sammen. Måske vågner vi op en dag, og undrer os over, hvor nærheden og glæden ved hinanden blev af.

Vi har tabt hinanden af syne og det kan gøre frygteligt ondt at opdage at kærligheden er blevet til en magtkamp.

Kampen om at får ret.

Mod til at se det svære i øjnene

Jeg hjælper jer med at gøre det svære og usagte klart, det som I gerne vil fortælle jeres partner på en så omsorgsfuld måde, at partneren har mod og lyst til at lytte og arbejde videre på forholdet eller på det individuelle problem som f.eks. et misbrug eller utroskab kan være, det ødelægger både familielivet og parforholdet. Og børnenes barndom.

Det som skaber afstand til den anden, er ofte kritik og bebrejdelser eller når noget usagt kommer til udtryk på uheldige måder f.eks. i kropssproget eller som ironi eller sarkasme.

Når vi ikke tør sætte ord på det svære der er i mellem os af angst for at miste den anden.

At sætte ord på følelser og behov

Vores følelser kommer nogen gange til udtryk, så den anden skal gætte sig til ønsker og behov hos partneren, og det er ikke meningen med parforholdet.

Vi er hver især ansvarlige for at fortælle om vores ønsker og drømme og det vi ikke bryder om om.

Det vi skjuler for den anden skaber afstand.

De færreste af os er blevet trænet i at tale om os selv, så det er ikke så underligt, det kan være svært og give problemer i det forhold, der er de vigtigste nemlig parforholdet og forældreskabet. Vi vil så gerne hinanden og nogen gange er det bare så vanskeligt at finde (tilbage til) nærheden og intimiteten. Kontakten med hinanden.

Der er måske også sagt så meget i frustration og afmagt, der ikke lige kan viskes ud og som har tæret alt for meget og det er måske endt med at jeres parforhold er blevet mere kampplads end et kærlighedsforhold.

Måske kæmper i med utroskab, det er den største afvisning af alle, der kan gøre så frygtelig ondt og det kan være meget svært at komme videre både sammen og hver for sig på en god måde, fordi der er så mange sårede følelser og så meget vrede, der står i vejen for en konstruktiv dialog.

Jeg ved som parterapeut, at utroskab kan være et udtryk for et savn, tør I udtrykke det og arbejde med forholdet, er min erfaring det er muligt at komme styrket videre sammen.

Jeg begynder parterapi med at gøre det svære tydeligt. 

Jeg støtter jer gennem parterapi i at (turde) blive mere tydelige med jer sig og skabe et forhold, hvor I bliver bedre til at udtrykke jer selv klart. 

Jeg har meget fokus på, at parterapien ikke bliver individuel terapi, det er jeres parforhold der er i parterapi hos mig, når I har valgt mig som parterapeut.

Den individuelle psykoterapi vælger I selv til og fra, hvis i måtte ønske dette undervejs, før eller efterparterapien. 

Jeg støtter jer hver i sær med at finde jeres måde at formidle det svære på, sådan at det bliver hørt og modtaget af jeres partner, uden at denne kommer til at føle sig forkert eller utilstrækkelig, så I igen tør give kærligheden og intimiteten plads i mellem jer.

Så I får formidlet det I har behov for at sige på en omsorgsfuld og respektfuld måde.

Så i kommer hinanden nærmere.

At lytte, indgå kompromisser og handle

Jeg hjælper jer med at finde og se muligheder, omsætte det til konkrete handlinger som I kan gå hjem og tale om, afprøve og justere som det passer ind i jeres liv.

Parterapien foregår meget ofte over tre parsessioner. Vi begynder med en individuel afklaringssession til jer hver på 2 timer, nogen gange er der behov for individuel terapi først eller ind i mellem parterapisessionerne, alt det taler vi om undervejs.

Fremtiden

I parterapi støtter jer i at få afstemt forventninger til jeres ændrede måde at være sammen på.

Nogen gange ender en parterapi op med at en af parterne vil skilles og så bliver det fortsatte arbejde, at komme til rette med alle de svære følelser.

At finde en måde at skilles på, så hele familien efterfølgende kan trives bedst muligt sammen omkring børnene, så de ikke kommer i klemme i konflikter mellem jer.

Jeg oplever ofte en eller begge parter efterfølgende gerne vil fortsætte kortere eller længere tid i individuel terapi med de problematikker, der er blevet tydelige i parterapien. Problematikker som skaber ravage måske også i andre nære relationer.

I parterapien handler det om at komme frem til at gøre og være det vi ønsker, så vi kan opnå det vi vil gerne vil og som vi troede, vi allerede gjorde.

Ingen er i ond tro, men nogen gange er vi blinde overfor det, vi er og gør og de reaktioner der kommer på os selv, det er her jeg kommer ind og støtter jer, så det I gør bliver hensigtsmæssigt og giver mening I forhold til det i gerne vil opnå.

Du kan læse mere her, du er også meget velkommen til at ringe helt uforpligtende på 2398 5826 - hvis du har spørgsmål inden I vælger en parterapeut.

Eller skrive en mail på hanne@kbhpsykoterapi.dk

Parterapi kan foregå som 

Enkelte sessioner a 2 timers varighed

eller et forløb

1x2 timers individuel afklaring til jer hver inden parterapisessionerne
3x2 timers parterapi
 
 
 

__________________________

Hanne Christensen, Privatpraktiserende Psykoterapeut & Parterapeut
Læs mere på: http://www.kbhpsykoterapi.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Parterapi - få hjælp af parterapeut i Kbh. Læs mere