PARTERAPI - I KRISE OG SOM UDVIKLINGSVÆRKTØJ

Blog forfatter

PARTERAPI 

Parterapi kan bruges på fire forskellige måder: 

 

1) Før krisen rammer

2) Når krisen kradser

3) Efter krisen 

4) I forbindelse med brud og skilsmisse 

 

PARTERAPI FØR KRISEN RAMMER

Det kan være meget hensigtsmæssigt at anvende parterapi, før krisen rammer. Parterapien har således en præventiv virkning. Dvs. parterapien mindsker sandynligheden for, at krisen rammer. Eller man sikre, at når krisen rammer, at den rammer mindre hårdt. Parterapi før krisen kan også fungere som en fremragende mulighed for selvudvikling. Hvis begge personer i parforholdet er interesseret i selvudvikling og/eller spiritualitet kan parterapi være en ideel ramme for fælles udvkling. Parterapi rummer nogle muligheder, som individuel terapi ikke rummer - og kan derfor øge den fælles udviklings, som individuel terapi ikke kan på samme måde. 

 

PARTERAPI NÅR KRISEN KRADSER

Man må konstatere, at langt, langt de fleste mennesker i parforhold ikke besidder resurserne til selv at løse de konflikter, man havner i. Derfor bør man man anvende parterapi. De konflikter, som - hvis ikke man søger hjælp hos en parterapeut - kan tage årevis at løse, ellr som måske aldrig bliver løst af paret selv, kan løses på meget kortere tid, hvis parterapi anvendes.  

 

PARTERAPI EFTER KRISEN

Parterapi efter krisen skal sikre, at man ikke falder tilbage til de gamle mønstre. Dette er nødvendigt for langt de fleste. Risikoen for at man falder tilbage til tidligere adfærd og møsntre er stor. Vil man undgå dette, kan parterapi anvendes. Når et par på den ene eller anden måde har lykkedes med at komme igennem en krise, er det vigtigt, at man som par har et rum, som fortsat forpligter og sikre, at man som meget som muligt bevarer den positive forandring. Parterapien fungerer her som et fortoligt rum, hvor der er et vidne på netop denne proces. 

 

PARTERAPI I FORBINDELSE MED BRUD OG SKILSMISSE

Hvis det parterapeutiske samarbejde anvendes i forbindelse med, at paret bryder op og bliver skilt, er der ikke tale om egentlig parterapi længere. Dog er erfaringen, at det i forbindelse med brud og skilsmisse kan være lige så givtigt at anvende det terapeutiske samarbejde. Især hvis der er børn involveret. Det terapeutiske samarbejde kan her sikre, at man bruger mindst mulig energi på konflikter, som alle taber på i sidste ende - ikke mindst børnene. Ligesom parterapi kan anvende i opbygningen af et forhold, kan parterapi også anvendes i forbindelse med slutningen på et forhold.  

 

ARBEJDS-METODER OG -ETIK

Det følgende er vigtigt at vide i forhold til et terapeutisk samarbejde med mig. For det første er det altid jer som par, der primært bestemmer dagsordenen for de enkelte sessioner. Og jeg tilbyder selvfølgelig min prefessionelle sparring på dette. Hvis jeg ud fra et professionelt sysnpunkt mener noget andet end jer, vil jeg sige dette, og vi kan sammen finde ud af, hvilke temaer, der er de vigtigste i sessionen. Dernæst er det vigtigt, at man, når man arbejder som terapeut, ikke har nogle projekter eller dagsordener på jeres vejne som klienter. Jeg er med for at hjælpe jer med de problemtaikker, i måtte ønske. Derudover lever jeg op til almindelige etiske regler for psykoterapeuter, hvilket inkluderer:

 

- Tavshedspligt: Samarbejdet mellem terapeut og klient er altid omfattet af tavshedspligt. Hvilket      muliggør det fotrolige rum. Fortroligheden er en vigtig ingrediens i samarbejdet. Den tillader, at i som par kan være mere ærlige end i øvrige kontekster. 

- Supervision: Reglen om supervision betyder, at jeg som terapeut vedvarende modtager              supervision på den terapi, jeg laver. Og i det hele taget på min faglighed. Dette skal sikre, at jeg hele tiden får nogle andres faglige sparring på mit arbejde. Dette kvalitets-sikre mit arbejde. Og det betyder, at jeg kan bringe flere kompetencer med ind i samarbejdet med jer som klienter.   

- Terapien handler om klienterne: Dette er netop noget af det, som kendetegner det terapeutiske samarbejde. At det handler om jer som klienter. Det betyder, at min funktion er at hjælpe jer på bedste måde med de temaer, problematikker og ønsker, i måtte have.   

- Henvisning til andre eksperter: Hvis jeg oplever, at jeg ikke kan arbejde med jeres tema, fx fordi jeg professionelt ikke er uddannet inden for jeres tema, vil jeg med det samme henvise jer videre. Jeg har et bredt netværk af dygtige terapeuter i mit bagland, og kan derfor hjælpe med til, at i havner hos en dygtig fagperson. I kan se mere på simonvjhansen.dk 

 

 

 

__________________________

Simon Vittus Jasper Hansen.
Cert. Hatha Yoga Lærer. Cert. Psykoterapeut.
Cand.mag. i Filosofi & Kommunikation. Underviser i meditation, på retreats og i mindfulness.
http://simonvjhansen.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Parterapi - i krise og som udviklingsværktøj