Organisationer - faciliterende gruppeprocesser

Blog forfatter

Faciliterende gruppeprocesser - et bæredygtigt arbejdsliv

Ønsker I et bæredygtigt arbejdsliv? 

Så tilbyder jeg faciliterende gruppeprocesser, hvor I samskaber og løfter i flok.

Det handler både om at skabe empowerment hos den enkelte medarbejder og få den enkelte medarbjeders faglighed i samspil med andre medarbejdernes faglighed, så både den monofaglige kvalitet og den tværfaglige kvaliter kommer i spil og understøtter virksomhedens daglige drift, fortjeneste og psykiske arbejdsmiljø og øger den sociale kapital. Det kan samtidig give jer færre sygedage og større arbejdsglæde.

Flere virksomheder vil også opleve større kundetilfredshed og brugertilfredshed, idet det automatisk er en forudsætning for at virksomheder og organsiationer overlever.

læs mere https://www.dilling.dk/organisationer/facilitering-gruppeprocesser/

__________________________

Cand mag Psykologi og Sundhed/Psykoterapeut MPF
Christina Dilling Munk - Mental Sundhed
www.dilling.dk
mobil 2289 9118 email:christina@dilling.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Samskabende gruppeprocesser der driver forandrings processer til et bæredygtigt arbejdsliv