Psykoterapeut København Hanne Christensen

Omsorgssvigt - mistet selvværd - få hjælp af Psykoterapeut i København

Blog forfatter

Psykoterapeut Hanne Christensen - Om selvværd

Psykisk omsorgssvigt

Som psykoterapeut tilbyder jeg at støtte og hjælpe dig i individuel psykoterapiterapi i trygge proffessionelle rammer, når du oplever konflikter eller uløselige problemer med din partner, børn, forældre eller andre betydningsfulde personer. Personer du ikke ønsker at undvære eller miste i dit liv, som er svære for dig at være sammen med, af årsager du ikke kan gennemskue.

Jeg hjælper og støtter dig i at finde din vej, mod det du ønsker i livet og af livet. Jeg hjælper dig med at komme til rette med dine vilkår. Jeg støtter dig fordomsfrit og ved du er ekspert på dit liv, og jeg vil altid respektere og have fokus på dette gennem terapien.

Mod og sårbarhed

At være i og vise sin sårbarhed kræver mod - mod til at blive set, som den man virkelig er, uden den perfekte facade og uden at dække sig i en rolle om ufejlbarlighed, uden det overfaldiske filter.

Vi er først menneskelige, når vi tør lave fejl og stå ved fejlene og lære af dem. At turde stå ved sig selv og mærke at man overlever trods alt. At turde fremstå med sin sårbarhed, er den mest perfekte målestok for mod.

Vores sårbarhed er ikke svaghed, men er selve livet. At turde være dem vi er. At vise mod og sårbarhed er, når du tør se bort fra hvad andre siger og mener om dig, når du tør stå ved dig selv på godt og ondt. Det understøtter dit selvværd.

Har du modet til at stå ved dig selv eller drømmer du om denne åbenhed og frihed...

Selvværd

Selvværd er det du er - som dig - alle dine fine egenskaber.

Selvtillid er det du gør, det du præsterer, det perfekte liv du skaber og viser verdenen. Du kan sagtens have meget selvtillid og lavt selvværd.

Selvværdet er grundlagt tidligt gennem den måde, du er blevet set og forstået på som barn af dine forældre og andre nære i dine omgivelser.

Har du tidligt i livet oplevet at du er god nok som den du er ...

Mindreværd

Vi skammer os over ikke at være dygtigte nok, pæne nok, velhavende nok eller gode nok. Vi dækker over skamfølelsen med bebrejdelser og kritik rettet mod andre, dette er med til at sabotere vores forhold, de forhold vi så gerne vil og som vi ikke vil miste.

Dette kan virke meningsløst, men det er det vi gør. Skammen holder os fra at vise verden, hvem vi er og er med til at skjule vores sårbarhed. Selv om vi ved, at det at vise hvem vi er skaber nære og autentiske relationer, de relationer vi alle ønsker.

At føle sig forkert og utilstrækkelig giver mindreværd, det kan blive så voldsomt at mennesket bliver grænseløst - helt har lukket af overfor følelserne, som skal guide dig i det sociale liv  - fordi de er alt for ubærlige og hæmmende. Det grænseløse menneske kan få det rigtigt svært med sine nære, da han/hun kommer til at overskride de andres grænser så ofte, at de kan ende med at blive valgt fra.

Skam er en følelse af at være forkert og utilstrækkelig, ikke god nok, mindre værdig. En almindelig opdragelsesmetode som kan være ødelæggende for det lille barn - det barn som vi alle bærer med os hele livet, og som er vores følelser - skammen er lagt i os som børn og som voksne bliver vi ramt af denne følelse, uden at det er os bevidst, og når den rammer os, kan vi agere meget uhensigtsmæssigt og til stor overraskelse for os selv og vores omgivelser. En reaktion der slet ikke harmonere med situationen. Skam er handlingslammelse og mindreværd og vi vil gøre alt for at slippe ud af denne modbydelige følelse.

Den sunde skam

Skam er også sund. Det er fint du skammer dig hvis du stjæler i Irma, så er skammen med til at sætte grænser for, hvad der er i orden og hvad man ikke kan tillade sig. Den er med til at socialisere os. Skammen er også sund, når du har respekt for andres forskellighed og ikke anser dem for mærkelige, mindreværdige eller forkerte fordi de er eller gør noget anderledes end du ville have gjort.

Hvem tilhører anerkendelsen

Er det ham der altid kritisere og bebrejder andre, eller er det ham der har modet til at fejle, kæmpe og turde stå ved sig selv. Ham der har turdet vove noget...

Genkender du nogle af disse følelser og får du mod til at arbejde med din sårbarhed og dit selvværd, vil jeg som psykoterapeut gerne hjælpe dig.

Du er velkommen til at ringe på 2398 5826 eller sende en mail på hanne@kbhpsykoterapi.dk for at  finde ud af om det er mig, der er den rette psykoterapeut for dig.

Du kan læse mere på Kbhpsykoterapi.dk.

Kærlig hilsen

psykoterapeut & parterapeut

Hanne Christensen

 

__________________________

Hanne Christensen, Privatpraktiserende Psykoterapeut & Parterapeut
Læs mere på: http://www.kbhpsykoterapi.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Psykoterapeut København find hjælp her læs mere