NLP Psykoterapeut - 3. år (for NLP Mastere)

31/08/2018 - 09:00

NLP Huset tilbyder gennem sin 4-årige NLP Psykoterapeutuddannelse et fagligt og personligt udviklingsforløb, hvor du med et moderne og veldokumenteret udgangspunkt i NLP og psykoterapeutisk teori og metode bliver i stand til at kunne skabe forandringer for mennesker, der har det svært.

Hvis du allerede er NLP Master certificere, kan du starte direkte på uddannelsens 3. år. 

Målet med 3. og 4. år er, at du bliver i stand til at arbejde med mindre velfungerende mennesker. Du får videreudviklet din evne til at være i mindre velfungerende miljøer og sammen med mennesker i følelsesmæssige, kognitive eller fysisk udfordrede livssituationer. Det handler især om at træne en personlig og faglig robusthed, så psykoterapeuten både som fagperson og som menneske kan klare mødet med det svære, det udfordrende og det tilsyneladende meningsløse.

Du bliver i stand til at arbejde i større kontekster end den individuelle ’psykoterapeut-klient’ relation og kan dermed arbejde med større systemer som fx familier, teams og forskellige organisatoriske enheder. Du vil endvidere få en forståelse for nutidens samfunds konsekvenser for mennesker som privatpersoner og som medarbejdere.

Du får undervejs udvidet din forståelse for psykologiske forandringsprocesser og for, hvad det vil sige at arbejde med strategisk, løsningsorienteret psykoterapi.

Samtidig bliver du trænet i at kunne argumentere kvalificeret og reflekteret over dine valg og fravalg af metoder og teknikker i din egen praksis med klienter samt i stand til at vurdere muligheder og begrænsninger i forbindelse med psykoterapeutens arbejde med sundheds- og sygdomstematikker og de etiske valg forbundet med disse.

Uddannelsens 3. år koster kr. 28.000 inkl. frokost og undervisning. Uddannelsen er momsfritaget.

Læs mere her: https://www.nlphuset.dk/uddannelser/nlp/nlp-psykoterapeut/

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness og psykoterapi.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Psykoterapeut uddannelse. Læs mere her