NLP - Velformulerede mål er nøglen til at opnå det, du ønsker

Blog forfatter

Er der noget du går og drømmer om at opnå i livet?

Måske vil du gerne ændre nogle af de vaner, du har. Måske savner du noget bestemt i dit liv, men du ved endnu ikke præcist, hvad det er. Eller måske har du et stort ønske om at opnå noget bestemt i livet, men du har ikke fået handlet på det endnu. Der kan være mange grunde til, at vi ikke når de mål, vi sætter os for at nå.  

En af de grundlæggende forudsætninger i NLP er, at vi som mennesker har alle de resourcer, vi har brug for, når vi skal nå vores mål. Det betyder, at hver gang en person sætter sig et mål, som har stor betydning for personen, vil han/hun også have de ressourcer, der er nødvendige for at nå det. Sådan opleves det imidlertid ikke altid af personen selv. Det kan fx skyldes, at der er gamle erfaringer, som får personen til at tro, at det ikke kan lade sig gøre, eller at han/hun ikke har fortjent at nå dette mål.

I NLP arbejder vi med at formulere vores mål og dermed med at fokusere på både det, vi ønsker os, og på hvordan vi kan opnå det. I stedet for at fokusere på problemerne – på det, der ikke kan lade sig gøre – fokuserer vi på, hvordan det ville kunne lade sig gøre ud i fremtiden, og hvad der skal til, for at gøre det muligt.

 

SMART måde at opnå det, du ønsker

Når du sætter dig et mål, er det først og fremmest vigtigt, at målet er:

(S) Specifikt. Vær specifik og detaljeret i din formulering af, hvad det er, du gerne vil opnå.

(M) Målbart. Det er samtidig vigtigt, at du fokuserer på, hvordan du skal vide, at du har nået dit mål?

(A) Atraktivt. Spørg dig selv på, hvilken måde er målet virkelig vigtigt og attraktivt for mig?

(R) Realistisk. Når du har gjort dig disse overvejelser, er det herefter vigtigt, at du sikrer dig, at målet er realistisk i forhold til den tid og de ressourcer, du har til rådighed.

(T) Tidsbestemt. Det kan derudover være nyttigt at sætte en tidshorisont for, hvornår du ønsker, at målet er nået.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at du overvejer, hvilke positive og negative sidegevinster der kan være ved at nå målet og så er det helt essentielt, at du formulerer dit mål på en positiv måde ved at fokusere på det, du ønsker i stedet for på det, du ikke ønsker.

 

Hvad kan man ellers bruge NLP til?

NLP er en række praktiske værktøjer, som du kan bruge til at hjælpe dig selv, og andre mennesker, til at skabe ønskede forandringer – både privat og i arbejdslivet.

Ved hjælp af NLP kan du - på en enkel og logisk måde - lære, hvordan du kan ændre dine tankemønstre og blive bedre til selvledelse. Samtidig lærer du at forstå andre bedre, og på den måde kan du opnå bedre resultater i alle de situationer, hvor kommunikation og motivation er væsentlige faktorer.

 

Med venlig hilsen 

NLP Huset

 

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness, psykoterapi og supervision.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
NLP - Når du har konkrete mål, du gerne vil nå? Læs mere