NLP - Omfavn hinandens forskelligheder

Blog forfatter

Vi ser ikke tingene, som de er, men som vi er

Vi indgår i relationer med mange forskellige mennesker hver eneste dag. Måske oplever du også nogle gange, at det kan være svært for dig at forstå andre menneskers måder at tænke og handle på.

Vi ved det jo egentlig godt, at mennesker er forskellige, og alligevel kan vi have en tendens til at gå ud fra, at andre tænker og handler på den samme måde, som vi selv gør. At blive bevidst om, hvor forskelligt vi mennesker kan opleve den præcis samme situation hjælper dig til at kunne kommunikere mere åbent med andre, hvilket styrker dine relationer.

 

Der findes ikke én virkelighed, vi har alle vores model af den - NLP forudsætning

Vi taler i NLP om, at vi hver især har et filter, der bestemmer, hvilke informationer, der kommer igennem til det bevidste sind. Man kan også kalde filteret for vores Model af Verden. Dvs. en slags indre kort over, hvordan verden er skruet sammen.

Modellen af Verden bygges op gennem arv og miljø og gennem den måde, vi ubevidst fortolker oplevelserne på. På denne måde danner vi hver især vores egen indre Model af Verden. Det betyder, at der ikke findes to mennesker i verden, der har den samme indre oplevelse, som lægger mærke til akkurat de samme ting, eller som fortolker alting helt ens.

 

Vores nære relationer rummer måske både mennesker, som ligner os selv meget og mennesker, som slet ikke minder om os og vores måde at tænke på. Mødes modsætninger eller leger lige børn bedst? Een ting er sikkert, hvis du husker på, at vi hver har vores model af verden, som vi oplever den ydre verden ud fra, så er det lige meget, hvor forskellig du og dine relationer er, så har I et bedre udgangspunkt for at kunne rumme hinanden.

Når det først går op for os, at vi ikke oplever ting ens, - hvad der stresser dig, stresser ikke nødvendigvis din kollega, og den måde, du oplever din arbejdsindsats på, er ikke nødvendigvis sådan, din leder oplever den, så har du mulighed for at forholde dig mere åbent til andre.

NLP forudsætningerne inspirerer på den måde til åbenhed, indsigt og respekt - både i forhold til dig selv og andre. Styrk dine relationer ved at blive bevidst om, at alle mennesker er unikke - og at vi alle har hver vores unikke måde at opleve verden på.

 

Hvad er NLP Forudsætninger?

Gennem arbejdet med hundredevis af klienter opdagede de første NLP terapeuter, at teknikker havde den største effekt, når terapeuten arbejdede ud fra en række grundantagelser (forudsætninger).

I dag er NLP Forudsætningerne integreret i de fleste skolers NLP uddannelser og udgør dermed et vigtigt værdigrundlag for forandringsarbejdet.

 

Med venlig hilsen 

NLP Huset

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness, psykoterapi og supervision.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
NLP som forandringsværktøj. Læs mere her