NLP - Dine overbevisninger bestemmer din fremtid

Blog forfatter

Kender du det, at du har et ønske om at ændre et bestemt område i dit liv, og alligevel falder du tilbage i de samme gamle mønstre?

Det er nødvendigt at have overbevisninger for at fungere i verden. Hvis vi hvert eneste øjeblik kritisk skulle vurdere enhver information vores hjerne modtager – enhver situation, vi står overfor, ville vi ikke kunne foretage os andet. Til tider er det imidlertid en god idé at reflektere et øjeblik over nogle af vores overbevisninger for at vurdere, om de stadig er støttende for os – og om vi egentlig synes, de er ”sande” for os.

Når man i NLP taler om overbevisninger, så handler det om de ofte ubevidste antagelser om virkeligheden, vi anvender som fundament for det, vi tænker, det vi siger, og det vi gør.

 

Mange af vores overbevisninger blev skabt i barndommen

Gennem vores opvækst bliver vi præsenteret for udsagn og forudsætninger, som ligger til grund for vores forældres, vore læreres og vore venners virkelighedsopfattelse.

Mange af disse udsagn og forudsætninger harmonerer med vores iboende mønstre, og vi optager dem som uafviselige sandheder, der ikke mere drages i tvivl.

 

Hvad enten du tror, at du kan eller ikke kan, så har du ret

En del af vores overbevisninger er vi rent faktisk vokset fra, da de så at sige ikke er revideret siden dengang, de for mange år siden blev installeret. Hvis vi fx tager en overbevisning som ”Jeg er ikke god nok” vil mange af os opleve, at denne overbevisning blev installeret dengang, vi var små og sammenlignede os med vores forældre, en ældre søskende eller med en anden ældre person.

Denne ulige sammenligning kan ligge til grund for en overbevisning, som på mange områder afholder os fra at udfolde os – fra at opleve tilfredshed med os selv – fra at føle os glade og lykkelige i vores liv.

Ved at få bevidsthed på disse overbevisninger, kan vi vurdere, om vi stadig har brug for dem, eller om vi hellere vil installere en ny overbevisning, som i højere grad støtter os som de unikke ressourcefulde mennesker, vi alle er.

 

Hvilke overbevisninger styrer den måde du oplever verden på?

 

Med venlig hilsen

NLP Huset

 

__________________________

NLP Huset, uddannelser i coaching, NLP, mindfulness, psykoterapi og supervision.
Se mere på http://www.nlphuset.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
NLP som forandringsværktøj. Læs mere her