Psykoterapeut Lone Holm Feddersen

Naturterapi

Blog forfatter

Naturterapi. Naturterapi og natur-assisteret terapi med Naturens Veje mindsker stress, angst og depression, og øger psykisk sundhed og velvære

De fleste mennesker ved, hvor dejligt det er at gå en tur i skoven eller ved vandet. Sammenhængen mellem natur og psyke har været kendt i årtusinder, men det er først i de senere årtier, at forskningen har haft fokus herpå.

Naturterapi - ecotherapy - har længe været udbredt i lande som USA, Australien og England, hvor man har anvendt terapi-formen med stor succes.

I Danmark er fænomenet forholdsvis nyt og kan kendetegnes ved at være:

 • Efektivt
 • Kortfattet
 • Løsningsorienteret
 • Fokuseret på klients behov
 • Praktisk
 • Velvære fokuseret
 • Motiverende og forandringsorienteret
 • Opmuntring af valg
 • Overtagelse af ansvar
 • Behageligt og sjovt

Formålet med naturterapi eller natur-assisteret terapi er at fremme psykisk sundhed og velvære. Her bliver oplevelser og det "at være" i naturen inddraget som en vigtig del af healingsprocessen. Det kan foregå enten alene eller med støtte fra Lone Holm Feddersen som psykoterapeut.  

Naturterapi kan kombineres med de former for psykoterapi, som tilbydes. Hvis problemet eksempelvis er stress og uro, er  inddragelse af naturterapi i forbindelse med individuel psykoterapi erfaringsmæssigt en god kombination.

Traumatiske oplevelser kan ofte være vanskelige at forklare. I naturen åbnes der op for nye måder at kommunikere på ved hjælp af metafoer og symboler. På den måde bliver det muligt at forklare de svære hændelser, og hvordan de opleves. Det i sig selv kan bane vejen ud ad ensomhed. Samtaler i naturen kan samtidig hindre angst og panik, som mange mennesker oplever i små konsultationsrum.

Naturterapi betrages som holistisk, dvs. mennesket anses som værende en aktiv del af en større helhed - naturen eller universet. Der er altså tale om en forbindelse mellem natur, psyke og krop, der kan anvendes ved både psykoterapi og velvære. 

Her kan du få oplevelsen af:

 • Forståelse
 • Forbundethed
 • Harmoni
 • Nærvær
 • Ro

Forskningsresultater viser, at kontakt til naturen er ideelt til at forebygge og behandle lidelser som angst, stress og depression.

Endvidere dokumenterer undersøgelser, at naturterapi kan:

 • Reducere stressniveau
 • Øge positive effekter
 • Forbedre det parasympatiske nervesystems funktioner
 • Forsøge fysisk helhed
 • Fremme mere sundhedsorienteret adfærd
 • Reducere længden af hospitalsindlæggelse
 • Øge selvværd og selvtillid
 • Forbedre personale-patient kontakt
 • Understøtte behandlingen af psykisk syge

Lone Holm Feddersen er uddannet cand. mag. i psykologi og filosofi fra Roskilde Universitetscenter, klinisk psykologi fra Universitetet i Zürich samt psykoterapeut MPF fra Psykoterapeutisk Institut.

Kontakt Lone Holm Feddersen på Tel. 2070 1446 eller på www.naturensveje.dk

  

__________________________

Lone Holm Feddersen,
Psykoterapeut i Hillerød og Dronningmølle 

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Naturterapi. Naturens Veje tilbyder naturterapi og natur-assisteret terapi, som mindsker stress, angst og depression, og øger psykisk sundhed og velvære