SingingWolf - Mogens Juul

Naturen er vi alle en del af - er du bruger eller forbruger

Som art på denne jord er vi den eneste, der er i stand til at være medspillere i vores egen skæbne. Vi tager kontrol over naturen for at tøjle og tæmme. Vi bruger og forbruger naturen. Vi adskiller os fra naturen og dermed også fra en essentiel del af os selv. Naturen og de universelle energier strømmer igennem os hele tiden. Spørgsmålet er om vi lytter eller forbliver usanselige i vores selvtilstrækkelighed.

Den natur vi har omkring os på vores smukke planet er en fysisk manifestation af universelle love, hvor det at skabe liv tager meget lang tid. Tid, der i en universel målestok er en noget anden størrelse end den vi selv bruger i vores korte liv. Gennem de seneste par hundrede år har vi opbygget samfund og kulturer på bekostning af et ressourceforbrug, der i vores tid spiller tilbage med forandringer af en sådan karakter, at vi er truet på det liv vi tager for givet hver dag. Vores livsstil som forbrugende samfund har ikke nogen berettigelse i universel og spirituel forstand, hvis vi fortsætter ufortrødent og slet ikke hvis emigration og kolonialisering af ”den næste planet” er det vi går efter.  

Vi taler om at bruge naturen
Når vi bruger noget, så er det vigtigt, at vi også giver tilbage og bringer balance i regnskabet ellers er det forbrug, hvor kilden til ressourcer definerer, hvor længe vi kan blive ved.

Vi er i stand til at skabe den balance og samtidigt beholde de landvindinger og goder, som vores udviklede kultur, videnskab og teknologi har givet os, men vi skal omstille en meget vigtig tilgang til vores brug og forbrug af naturen – vi skal se og integrere naturen som en del af os. Vi skal ind og finde den ubetingede kærlighed til den natur, der giver os alt det vi har brug for – fra det lille slagtesvin til den blå viol.

Et sted at begynde er at bruge naturen som medspiller, inspirator og coach på vores personlige liv. Naturen bliver en integreret del af os, som vi er en del af naturen. Dermed skaber vi en mental og forståelsesmæssig balance. Fra det sted er det indlysende at passe på og kære om naturen, da vi ellers fjerner en afgørende del af os selv. 

Der er så meget at hente, hvis vi stopper op og giver os tid til i at reflektere og dernæst tage ind og respondere. Det kan radikalt ændre vores selvopfattelse og sende os mod, at finde fred i os selv. En indre personlig fred, der fører til fred omkring os, i vores relationer og mellem mennesker generelt.
Den fred kan vi forsøge at tænke os til. I naturen kommer den, når vi giver slip, giver os hen og lytter.

Alt dette er ikke noget nyt, det har jordens oprindelige folk vidst i årtusinder. Hvis vi oveni den visdom lægger vores videnskabelige tilgang og forståelse, så kan vi fjerne uvidenhed og myter om naturens mørke kræfter og skabe forudsætninger for at skabe et frugtbart og ekspanderende liv for os selv, vores nærmeste og de kommende syv generationer.

Der er ingen modsætning mellem de oprindelige folks visdom og vores naturfaglige tilgang. Det er to forskellige veje til at forstå og kunne være i livet. De mødes samme sted i den sidste ende, hvilket forskning i stadigt højere tempo bekræfter. Hver gang, der afdækkes en videnskabelig udfordring, så bliver den næste blot endnu mere fantastisk og uforklarlig - og det bliver ved.

Mens vi sidder og venter på de endegyldige svar, så handler det om at komme gang med at være i og med naturen i stedet for at bruge og forbruge. Det handler om at ændre perspektivet fra separation til relation.

En relation, hvor vi opfatter og behandler naturen ligeværdigt fordi vi ved, at vi ikke er til uden. Hvis vi fortsætter i usanselig selvtilstrækkelighed, så mister vi selve fundamentet for vores liv i samklang og balance med verden omkring os – og derfra er der ensomheden tilbage.   

__________________________

Mogens Juul / SingingWolf. Council Guide i Earth Wisdom. Intuitiv Coach.Forfatter og foredragsholder. Proceskonsulent. Storyteller.

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Naturen er vi alle en del af - er du bruger eller forbruger. Læs mere