Mobning og konflikter på arbejdspladsen

Blog forfatter

Mobning og konflikter på arbejdspladsen

Mobning og konflikter findes på alle arbejdspladser, og de kan udvikle sig til alvorlige personkonflikter, hvis de ikke bliver løst.

Læs mere om trivsel og mobning her.

Op mod hver 10. er blevet mobbet på jobbet, og hver tredje af os har været vidne til mobning

Mobning blandt voksne er alt for udbredt, fortæller Gitte Strandgaard, formand for Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak.

Opsøg professionel hjælp i Aarhus C, når du oplever at blive mobbet. 

Mobning kan belaste dig psykisk, så du risikere at udvikle et knæk på dit selvværd, angst, stress og depression. Hvor selvmords- tanker og hjertekarsygdomme også kan være blandt de uhyggelige konsekvenser af mobning.

Mobning mellem kolleger er en af de mest almindelige former for mobning i voksenlivet. Mobning sker ofte ved det personale der har de mest usikre arbejdsvilkår, f.eks. vikarer der er det yderste og mest sårbare led i personalekæden.

Mobning udøvet af en leder opleves som ekstra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ikke er muligt at få lederens opbakning og hjælp.

Mobning sker, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

Mobning er ofte forklædt, og indirekte mobning er sværere at se end direkte. Det kan eksempelvis være non-verbal mobning, hvor mobbeofferet bliver ignoreret. Det kan også være i situationer, hvor kritik forbliver usagt og holdt nede med ironi eller sarkasme. Mobbeofferets handlerum kan ske på forskellige måder:

 

·         Tilbageholdelse af nødvendig information

·         Sårende bemærkninger, ironi og drillerier. 

·         Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver

·         Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab

·         Angreb mod ofrene eller kritik af deres privatliv

·         Skældud og latterliggørelse

·         Fysiske overgreb eller trusler herom

·         Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale

·         Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller kompetence

·         Krænkende telefonsamtaler

·         Krænkende skriftlige meddelelser

·         Ubehagelige drillerier

·         Nedvurdering eller umyndiggørelse, f.eks. på grund af alder eller køn

·         Udnyttelse i jobbet, f.eks. til private ærinder.

 

Mobning blandt voksne kan skyldes et grundlæggende behov for at høre til, at have noget at stå sammen om og have et sted, hvor man for eksempel kan få afløb for sin frustration.

Mobning sker også, når personalet ikke har ret stort kendskab til hinanden og ikke forstår hinandens kommunikation og intentioner. Derfor er det vigtigt at have en god forebyggende personalepolitik om mobning og chikane.

Det er vigtigt at der på arbejdspladsen er en klar og tydelig personalepolitik om, hvilken omgangstone og generel social adfærd I ønsker på arbejdspladsen, så medarbejderne gøres opmærksomme på, hvordan de har pligt til at omgå hinanden. Så der er et sundt arbejdsmiljø. At der i personalepolitikken angives, hvilke konsekvenser en overtrædelse heraf vil medføre, så det er tydeligt angivet over for medarbejderne, at I anser en bestemt adfærd for uacceptabel, og at I vil gribe til handling, hvis den opstår.

At der er en personalepleje/udvikling, der forebygger og sikrer, at personalet kommer til at lære hinanden bedre at kende. Jo større utryghed der er, jo mere mobning kan der opstå på en arbejdsplads. Det kan ses i dette perspektiv: Når et dyr er trængt op i en krog, angriber det. På samme måde gør voksne, når de føler sig truede.

Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og har behov for. At støtte dig igennem din personlige udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på dine udviklingspotentialer. En forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

Formålet med psykoterapien er at støtte dig i at håndtere de belastninger, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og hvordan du kan håndtere det fremover. Du lærer, hvordan du kan komme ud af den onde cirkel, der ellers fastholder dig som et mobbeoffer, en prügelknabe. Der betyder at være en person der, ofte uretmæssigt, får straffen eller skylden for andres fejl eller utilstrækkelighed.

Få rettidigt hjælp så du kan gøre dig fri af mobningen.

Jeg hedder Vivi Hinrichs, kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut med en solid terapeutisk erfaring.

Pædagogisk psykologisk kandidat speciale; hvordan konstrueres mobning og stress gennem de sociale interaktioner i et arbejdsliv. Et fokus på hvordan sker tilblivelsesprocesser i et konkret arbejdsliv. 

Udover at være certificeret psykoterapeut med flere pædagogisk psykologiske og HR relateret uddannelser herunder diplom i ledelse. Tilbyder jeg også over 40 års erhvervserfaring – tilblivelsesprocesser i et arbejdsliv.

Jeg tilbyder et forløb i hjertet af Aarhus city, også online, til en god pris med fleksible tider. 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Mobning og konflikter på arbejdspladsen Aarhus. Læs mere