konflikter i relationer, Aarhus

Blog forfatter

Konflikter i relationer - Aarhus

Oplever du nogen form for mistrivsel i dine relationer,  så få professionel hjælp. Læs mere om trivsel. 

Har du som voksen oplevet nedenstående så opsøg hjælp, fordi sådanne oplevelser kan invalidere din sjæl i hele dit voksne liv.

Er du i en familie, hvor i ikke formår at være tilstrækkelige i forhold til at give jeres barn en sund opvækst, så få hjælp, så mønsteret ikke fortsætter gennem generationer.

Læs mere om familieterapi her. 

Er der problemer i familien så SNAK OM DET med jeres barn, Læs mere herom her. 

Få psykoterapeutisk behandling til at bryde mønsteret - den forstyrrede følelsesmæssig kommunikation.

Kender du det, at familiedynamikken karakteriseres som en familie, hvor mors og/eller fars indre og relationelle konflikter hæmmer barnets sunde og naturlige udvikling i forhold til nærhed og selvstændighed?

Nogle familiers dysfunktionalitet viser sig tydeligt i form af psykisk sygdom, misbrug, vold, seksuelle overgreb og anden omsorgssvigt. I andre familier er det dysfunktionelle mere uforudsigeligt og skjult. Det kan f.eks. være, at familiens forskellighed er forbudt. Der behøver ikke at være nogen form for synlig mishandling af barnet. Det, der kendetegner alle former for familiemæssig dysfunktionalitet, er den forstyrrede følelsesmæssige kommunikation mellem barnet og dets forældre.

Forstyrret følelsesmæssig kommunikation er kendetegnet ved, at barnet og dets naturlige og legitime behov for nærværende omsorg, imødekommende venlighed og aldersvarende støtte på den ene side og opbakning til selvstændig udforskning, egen identitet og oplevelser på den anden side, ikke ses, anerkendes og tilgodeses af forældrene. Det vil sige, at barnet ikke får et sundt spejl at genkende sig i og vokse op med. 

Forældrenes forældrekompetencer er mærket af, når mor og/eller far er uforløste med hensyn til deres egne indre konflikter eller traumer (typisk opleves deres parhold som utrygt og konfliktfyldt). Det slører deres evne til at se barnet klart på dets egne betingelser, og det bliver uundgåeligt offer i et intenst og skræmmende følelsesmæssig drama, som det på ingen måde er modent og robust nok til at deltage i.

Barnet/den unge risikere at blive svigtet og efterlades alene med smertefuld frygt og utryghed. Når børn eksponeres for forældrenes intense, negative emotioner og indbyrdes konflikter, kan det give barnet belastninger, som kan medvirke til et forhøjet kortisol niveau. Dette kan have fatale konsekvenser for barnets udvikling, idet et højt stresshormon-niveau hæmmer hjernens og nervesystemets udvikling og kan medføre en række psykiske og somatiske ubehagstilstande og sygdomme hele livet. Der kan udvikle sig til f.eks. stress, depression, angst og fysiske sygdomme. 

Få professionel (online) psykoterapi til en god pris med fleksible tider.

Et enestående tilbud i januar 2021, kun 350 kr. – herunder også parterapi

Jeg har i hele mit voksne liv været optaget af, at gøre en forskel for mennesker, ved at understøtte mennesket ud fra dets oplevelser, funktionsniveau, ressourcer, følelser, tanker, krop og behov.

Min fornemmeste opgave er, at møde dig der hvor du er og har behov for. At støtte dig igennem din personlig udviklingsrejse, så du opnår en større bevidsthed, en indre ro og et fokus på dine udviklingspotentialer, så du får en forbedret trivsel med forhøjet livskvalitet og livsglæde.

Formålet med psykoterapi er at støtte dig i at håndtere de belastninger, som du oplever, samt forstå de bagvedliggende årsager, og hvordan du kan håndtere det fremover. Som psykoterapeut har jeg træning i at rumme det svære og være en støtte i de samtaler, som også kan handle om traumatiske oplevelser eller andre vanskelige situationer.

Jeg hedder Vivi Hinrichs, kandidat i pædagogisk psykologi og psykoterapeut med en solid terapeutisk erfaring. Jeg tilbyder et forløb i hjertet af Aarhus city, også online, til en god pris med fleksible tider. 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
konflikter i relationer - psykoterapi Aarhus