Reklamebureau og PR Bureau Levlykkeligt Live

Mistrivsel i relationer. Få professionel hjælp

Mistrivsel i relationer kan optræde forskelligt. Oplever du dette, så få professionel hjælp 

Kender du det, at familiedynamikken karakteriseres som en familie, hvor mors og/eller fars indre og relationelle konflikter hæmmer barnets sunde og naturlige udvikling i forhold til nærhed og selvstændighed?

Læs mere her: Trivsel | Få terapeutisk støtte til at øge din trivsel | Psykologi-psykiatri (psykologipsykiatri.dk)

Få psykoterapeutisk behandling til at bryde mønsteret - den forstyrrede følelsesmæssig kommunikation 

Nogle familiers dysfunktionalitet viser sig tydeligt i form af psykisk sygdom, misbrug, vold, seksuelle overgreb og anden omsorgssvigt. I andre familier er det dysfunktionelle mere uforudsigeligt og skjult. Det kan f.eks. være, at familiens forskellighed er forbudt. Der behøver ikke at være nogen form for synlig mishandling af barnet. Det, der kendetegner alle former for familiemæssig dysfunktionalitet, er den forstyrrede emotionelle kommunikation mellem barnet og dets forældre. 

Forstyrret emotionel kommunikation er kendetegnet ved, at barnet og dets naturlige og legitime behov for nærværende omsorg, imødekommende venlighed og alderssvarende støtte på den ene side og opbakning til selvstændig udforskning, egen identitet og subjektive oplevelser på den anden side, ikke ses, anerkendes og valideres af forældrene.

Forældrenes forældrekompetencer er mærket af, når mor og/eller far er uforløste med hensyn til deres egne indre konflikter eller traumer (typisk opleves deres parhold som utrygt og konfliktfyldt). Det slører deres evne til at se barnet klart på dets egne betingelser, og det bliver uundgåeligt offer i et intenst og skræmmende emotionelt drama, som det på ingen måde er modent og robust nok til at deltage i. 

Barnet/den unge svigtets på det groveste og efterlades alene med smertefuld frygt og utryghed. Når børn eksponeres for forældrenes intense, negative emotioner og indbyrdes konflikter, kan det give barnet belastninger, som kan medvirke til et forhøjet kortisolniveau. Dette kan have fatale konsekvenser for barnets udvikling, idet et højt stresshormon-niveau hæmmer hjernens og nervesystemets udvikling og kan medføre en række psykiske og somatiske ubehagstilstande og sygdomme hele livet.

 

 

Relaterede artikler efter områdeMistrivsel i relationer. Få professionel hjælp