Når hun mister lysten til sex

Det menes, at hver 3. kvinde lider af manglende lyst til sex! Man kan dog ikke udelukke, at det skulle omhandle langt flere, da manglende lyst, til stadighed er et tabubelagt emne! Det vil sige, at mange kvinder ikke er åbne omkring problemet, måske i takt med, at manden har valgt at acceptere, at de lever et sexløst forhold!

Samtidig mister kvinder meget ofte lysten i perioder, hvorfor det ikke er usandsynligt, at de fleste kvinder på et eller andet tidspunkt i deres liv, har oplevet at lysten til sex forsvandt! Måske i forbindelse med en fødsel, en depression, et dødsfald eller andre ydre faktorer - eller hvis kvinder har stress! For de fleste lykkes det dog at finde tilbage til lysten og behovet for det seksuelle samvær, men for hver 3. kvinde kan det være nødvendigt at gå i en eller anden for for terapi, for at komme videre! Gennem terapien er det meget vigtigt at finde årsagen til den manglende sexlyst! Handler det for eksempel om, at partneren ikke dækker kvindens andre vigtige behov, som omsorg og nærvær, så er det et vigtigt sted at starte; at få formuleret sine behov, så partneren aktivt kan være med til, at afhjælpe problemet!

Er årsagen fysiologisk, måske smerter i underlivet, tørhed eller lugtgener, bør kvinden henvises til en gynækolog, som kan støtte op omkring dette!

Problemet opstår ofte på baggrund af 2 ting! Konsekvenserne i forbindelse med parforholdet og konsekvenserne i forbindelse med kvindens selvværd!

Konsekvenserne i forbindelse med parforholdet
Et væsentligt behov hos manden er sex! Når dette ikke bliver dækket, bliver han ofte indadvendt og afvisende! Det betyder, at forholdet begynder at skrante, diskussionerne tager til, nærheden og tolerancen forsvinder, og parret fjerner sig fra hinanden! Gøres der ikke noget ved problemet, ender parret ofte med at gå fra hinanden, hvilket igen får konsekvenser for børn, venner, økonomi med mere! Det vil sige, at den grundlæggende årsag, som tydeligst viste sig ved, at kvinden ikke havde lyst til sex, gør at hun står for skud! Man glemmer, at der som regel er en årsag til, at lysten forsvinder, hvorfor hun alene er byrden der ødelagde forholdet! Han bebrejder hende, og hun bebrejder sig selv! – Havde man i stedet handlet hurtigt og været modtagelig for hjælp, havde man i stedet kunne finde årsagen til at lysten var forsvundet, og ofte ville den have inkluderet dem begge, og ikke hende alene!

Konsekvenserne i forbindelse med kvindens selvværd
Når kvinden mister lysten til sex, mister hun også en del af sig selv! Nemlig sin seksualitet! Hun mister lysten til at flirte og lege, og bliver i stedet meget praktisk, hvorfor al opmærksomhed rettes mod børn, huslige pligter og arbejde! Hun får skyldfølelse og dårlig samvittighed, i takt med, at hun gang på gang må afvise sin partner! Hendes selvbillede bliver mere og mere negativt! Hun stiller spørgsmålstegn til sig selv, i forhold til, om hun er god nok, og samtidig undres hun, fordi hun måske tidligere har oplevet, at være meget seksuelt aktiv og eksperimenterende! Der opstår en indre konflikt, og hun oplever at blive sårbar og usikker, på andre områder i hendes liv! Hun begynder at føle sig utilstrækkelig og måske tilmed unormal, fordi hun ikke er bevidst om, hvordan tingene foregå i soveværelset hos naboen!

Andre kvinder
Andre kvinder tager der imod bevidst afstand til sex, hvis de ikke længere føler sig tiltrukket af deres partner, men bliver i forholdet, på grund af de praktiske omstændigheder! Forholdet bliver derfor venskabeligt betonet, indtil manden en dag stiller et ultimatum, hvis han dog gør det! Der er ikke fokus på denne type mænd, men de findes i stor stil! Manden der bliver, fordi trygheden for ham måske er større, end behovet for sex! – Og indtil videre har manden været den der trak det korteste strå, i forbindelse med en skilsmisse! Ofte er kvinden bedre til at argumentere for, hvorfor det er hende der skal blive i huset, og hvorfor det er ham der må flytte! Samtidig har mange mænd svært ved at forene sig med tanken om, at de efter en skilsmisse, sandsynligvis bliver weekendfædre, hvorfor de mange gange vælger at blive i forholdet, og acceptere, at forholdet fremover bliver sexløst!
Denne type kvinde, kan som regel både onanere og flirte med andre! Så den manglende sexlyst er altså udelukkende rettet mod manden der hjemme, og ikke mod sex generelt!

Der kan være mange forskellige årsager til, hvorfor man mister sin sexlyst!
Det kan blandt andet være stress, antidepressive midler, kriser, fødsler og/eller store ændringer i den pågældendes liv, så som jobskifte!

Men det kan også handle om, at man som par er kommet sig over forelskelsesfasen, hvorfor der ikke i samme grad frigives hormoner, som netop udskilles i denne periode! Det bliver hverdag, og småting, som ikke tidligere betød noget, begynder at fylde! Rutinerne tager deres indtog, og man begynder så småt at finde sin plads i forholdet, og skal nu indstille sig på, at den mand man har valgt, også har sin særegne, ukritiske og til tider ligegyldige tilgang til områder i parforholdet, hvor kvinden måske er mere velovervejet i sine handlinger! Det kan være i forhold til at overholde aftaler, planlægge og strukturere! Det kan være omkring de mere praktiske ting, så som tøjvask, indkøb og rengøring! Hvis hun i denne periode føler sig overset eller ikke føler, at han anerkender de ting hun gør, så begynder hun så småt at miste respekten for ham! Hun begynder at brokke sig, og manden kan ofte have en tendens til, at gå i forsvar, i stedet for at gå mere ind i, hvad det i virkeligheden er, hun er vred eller såret over!

Hvis kvinden ikke føler sig respekteret, anerkendt eller set af sin partner, så mister hun lysten! Det vil sige, at hun måske ofte ender med at have sex med ham af pligt, og ikke fordi, at hun reelt har lyst til denne form for samvær! I virkeligheden havde hun måske mere brug for, blot at blive holdt om, så hun kunne mærke hans kærlighed og nærvær, og ikke derved ville få følelsen af, at blive brugt, på det seksuelle område!

Når hun ikke har lyst, så har hun svært ved at blive våd, og det betyder, at manden kan have svært ved at trænge ind i hende! Han undres, og situationen kan blive både kejtet og akavet! Han tænker, at hun nok bare vil have, at det skal overstås hurtigt, og skynder sig måske at blive færdig, og efterfølgende lægger hun sig såret og nedtrykt med ryggen til ham! – Efter et par gange på denne måde, begynder hun at afvise ham! Det er for ubehageligt for hende, både fordi det opfanges af kroppen og sindet som et overgreb, men også fordi hun går imod sig selv, og lader ham overskride sine grænser! Hun ser sig selv som et offer, der ikke kan sige fra, og derfor udnyttes! Og den følelse kan være voldsomt krænkende på hende! Hun gør derfor op, om det er værst at blive efterladt med den dårlige samvittighed, eller om det er bedst, at hun passer på sig selv, og får sagt fra! Dette bliver en indre konflikt for hende, hvor hun ind imellem gør det ene, og på andre tidspunkter vælger det andet!

Til sidst ender parret med, ikke at have sex, eller også går der i hvert fald rigtig lang tid imellem, fordi den sex de har, i virkeligheden ikke er tilfredsstillende for nogen af dem! Han bliver tømt, men det er ikke ensbetydende med, at han synes det er spor rart! Hun føler det som et overgreb, og der er ingen tvivl om, at man ikke skal gøre noget, som ikke føles rart, hvorfor det eneste rigtige er, at få sagt fra!

Der er rigtig mange forhold, som kunne have glæde af en sexfri periode! Fordi spændingen ofte bliver så ekstrem, at parret gør præcis det modsatte af, hvad der i virkeligheden hjælper! De presser sig selv til, at få det til at fungere, men på en måde, hvor situationen blot bliver endnu mere tilspidset og ubehagelig for begge parter!

Når folk starter i terapi, på grund af et dårligt fungerende sexliv, bliver manden ofte lidt skuffet, når han først hører min opfordring til, at der den første måned slet ikke må forekomme sex, eller situationer, med seksuelle undertoner! Han kommer jo netop med sin partner, fordi han ønsker, at sexlivet skal fungere! Men til gengæld giver det meget hurtigt mening for ham, når jeg forklarer, at det pres der pt. ligger på begges skuldre, er nødt til at fortage sig, før man kan arbejde konkret på at få det op og køre igen! Og i virkeligheden har han jo over en længere periode oplevet, ikke at få sex, og det er ligesom mere ok, når det så bliver en aftale, som parret laver indbyrdes – med henblik på, at få det til at fungere!

Det gør underværker for parret, når de i en periode kan smide presset og den dårlige samvittighed over skulderen, og i stedet fokusere på, at skabe nærvær og omsorg igen!

I virkeligheden hjælper det også på manden, fordi han ved, ikke at få sex, ikke får dækket nogle af sine behov overhovedet. – Hans behov for bekræftelse og kærlighed, kommer nemlig oftest gennem sex! – Så der er minus på både kærligheds- og sexkonto for hans vedkommende! Men ved at give kvinden en ”pause”, oplever han, at hun rent faktisk gerne vil holdes om, flette fingre med mere, hvorfor han igen får følelsen af, at hun faktisk stadig er glad for ham! Noget han i en lang periode kan have været i tvivl om, fordi hun i denne periode har været nødsaget til at undgå disse nære situationer, fordi hun komme frygte, om det kunne ende i endnu en situation, hvor hun var nødt til at afvise ham!

For kvinden handler det om, at få fjernet det pres, som hun før har følt i forbindelse med sex! Angsten for at være nødsaget til at afvise, den dårlige samvittighed over at gøre det og følelsen af at være den skyldige, i det sexløse forhold! Når hun kan slippe frygten, presset og den dårlige samvittighed, og samtidig får forståelse for, hvorfor situationen er blevet sådan, vil hun ofte kunne ånde lettet op! Når tingene giver mening, er det altid nemmere at arbejde sig videre, være løsningsorienteret og målrettet! Parret får en anden forståelse for hinanden, når de bliver åbne omkring situationen, og sammen og hver for sig får værktøjer til at arbejde sig væk fra den ærgerlige situation de er havnet i!

I perioden, hvor sex ikke må komme på tale, skal der naturligvis sættes en masse andre vigtige ting på dagsordenen! Hvordan, hvor meget, hvilken rækkefølge og hvor længe er individuelt, da det afhænger af parrets situation, hvor meget modstand hun har, hvor længe det har stået på, om hun stadig kan tænke på sex, eller om tanken er helt og aldeles frastødende!

Men følgende opgaver er gode at have for øje, ikke nødvendigvis på en gang, men afhængigt af situationen, og hvor hurtigt kvinden rykker sig! Rækkefølgen her, kunne være aktuel for parret, hvor kvinden har taget fuldstændigt afstand fra sex:

Rose og anerkende
Parret skal den første uge rose hinanden for en ting dagligt! – Det kunne være, at hun roste ham for, at have lavet morgenmad, og han kunne for eksempel rose hende for, at vasket hans tøj! En aften i løbet af denne uge, skal parret også lave en liste med 5 ting, som fortæller partneren, hvorfor hun/han elsker vedkommende! I samme omgang laves en liste med 5 ting, som vedkommende kunne tænke sig, at partneren gjorde i løbet af ugen! Det kunne være, at hun kunne tænke sig, at han lavede et fodbad klar til hende, eller at han gav hende en hovedbundsmassage! Han kunne måske tænke sig, at hun strøg en skjorte eller gav ham morgenmad på sengen! På den måde bliver det synligt, hvad ens partner sætter pris på! Vælg så minimum 3 ting fra listen, som du rent faktisk gør for din partner, i løbet af ugen! – Men vedkommende skal naturligvis ikke vide det på forhånd! Bagefter bytter I sedler, og læser så højt, hvad den anden har skrevet, i forhold til følelserne for den anden part! Sørg for, at omgivelserne er rare, med slukkede telefoner, levende lys og blid musik!

Fokus på nærvær og omsorg
Ugen efter (eller 2 uger efter, afhængig af, om den første uge har rykket), skal der være fokus på nærvær og omsorg! Lav 5 aftaler, hvor af 3 af dem skal udføres dagligt, og 2 af dem skal udføres en gang i løbet af denne uge! De daglige ting kunne for eksempel være, at ligge 5 minutter længere i sengen om morgenen, og holde om hinanden! Det kunne også være, at tv’et ikke måtte være tændt om aftenen, men at parret i stedet skulle spille et spil, gå en tur eller tage en snak om fremtidsdrømme! Det kunne også være, at man aftalte, at man hver dag ville overraske hinanden med en lille ting, det kunne være et hjerteformet stykke chokolade, en rose, en nøglering, en lille bamse, en ny skruetrækker, en ny tandbørste eller noget helt andet! De ting man kunne vælge at gøre en gang om ugen, kunne for eksempel være; at gå ud og spise, tage en tur i biffen, lave lækker mad og spise den på gulvet omringet af levende lys! Kun fantasien sætter grænser!

Skabe samhørighed
Ugen efter ovenstående, og måske en uge senere, afhængig af, hvor langt parret er kommet, handler det om at skabe samhørighed! Parret skal blive fortrolige igen, også på det fysiske område! Afhængig af, hvor længe parret har kendt hinanden, og afhængig af, om man måske har fået børn sammen, så kan der igennem forholdet opstå mange ændringer, også i forhold til måder man holder af at blive kælet for og berørt! Der skal endnu ikke være tale om sex eller noget med seksuelle undertoner, men udelukkende være fokus på, om man måske ikke længere tænder på at flette fingre, men helst vil holde den anden helt almindeligt i hånden, når man går på gaden! Det kan også være, at man ikke længere tænder på tanken om, at blive berørt på lænden, men hellere vil nusses omkring nakke og skuldre! I denne periode skal man altså sammen arbejde på, at finde ud af, hvad der kan være rart! Parret skal altså aftale 2 aftener i løbet af den næste uge, hvor der er fokus på, at tale om fysiske ændringer!

Måske kan det være, at man ikke længere bryder sig om, at partneren tungekysser med en, men hellere vil have, at han i en periode blot kysser hendes læber ganske blidt! Ofte forsøger den anden jo at gøre det, som personen ved, virkede en gang, og hvis vedkommende ikke er klar over, at dette nu har den modsatte effekt, så er det svært for vedkommende, at gøre noget andet! Ind imellem kan det være til stor fornøjelse, at man indkøber 2 stykker karton, og et ark med klistermærker af små hjerter! Opgaven den første aften går derefter ud på, at tegne sig selv fra top til tå, og med klistermærker markerer, hvor personen på den anden aften, skal lægge sin energi! Denne opgave kan også bruges, når parret kommer til det seksuelle, hvor man så markerer de områder, hvor man gerne vil berøres, for at blive tændt! – Men det er ikke meningen, i denne fase! Når parret hver især har tegnet og sat klistermærker på, så bytter man sedler, og taler om, hvad der har ændret sig, og hvad det vil betyde, at blive nusset omkring de områder, som man på sin tegning har markeret!

På aftenen nummer 2 i den uge, gælder det så om at ramme de rigtige punkter! Måske har hun sat klistermærker udfor hals, arme og fingre, og hans opgave bliver så, at finde den helt rigtige måde, at kæle for disse områder! – Husk på, at det ikke handler om, at tænde hinanden, men om at få den anden til at slappe af, og nyde disse kærtegn, uden frygt for, at det skal føre til mere!

Sensualitetstræning
Når kvinden er kommet så langt, at hun er tryg ved, at være nøgen sammen med sin partner, og er åben for, at blive berørt på kroppen (stadig uden fokus på de seksuelle områder), så kommer man til sensualitetstræningen! Mange par vil meget hurtigt være klar til denne fase, men det er vigtigt at mærke efter, hvor vidt man er åben for dette, da det på ingen måde må føles som en pligt!

Sensualitetstræningen er en tryg og kærlig måde, at genskabe intimiteten på! Det handler om, at parret skal mødes under forudsætning for, at det ikke skal føre til sex, men blot være en appetitvækker for, at man langsomt nærmer sig hinanden, både fysisk og mentalt! Ved at lave denne øvelse, i en periode, vil det være langt nemmere for kvinden, at give sig hen, nyde kærtegn og slippe tanken om, at skulle leve op til at gennemføre et decideret samleje! Sensualitetstræningen kan udvikle sig undervejs!

Det vil sige, at man måske den første måned, slet ikke må berøre de seksuelle områder på kroppen! Efter en måned må man kærtegne brysterne, måske må man kysse, på et tidspunkt må man ae kvindens skød, på et tidspunkt må man bruge munden til at kærtegne hendes krop og til sidst må man kæle for hendes underliv! – Men det skal alt sammen være i kvindens tempo, så oplevelserne bliver positive, og giver hende lyst til, at udvide øvelserne! Du finder opskriften på sensualitetstræningen i bunden af denne artikel! Du kan også klikke HER og få den mere detaljerede udgave!

Genfinde intimiteten
Når det er lykkedes, at kærtegne hinanden, også seksuelt, og man måske er kommet så langt, at man kan have et samleje, så er det tid til, at lære hinanden at kende på ny! Kvinden kan måske være nødt til, at hjælpe manden til, at give hende en orgasme! Måske hun ligefrem har brug for, at lære ham, hvordan hun holder af, at blive kælet for, da det kan være så fremmed for ham, at han dårligt ved, hvad det er der føles rart for hende! Samtidig kan han være usikker på, om et fejltrin fra hans side, kan føre hende tilbage til den manglende lyst, hvorfor han naturligvis skal guides og roses, når det han gør, er rigtigt! Måske det kan være nødvendigt, at finde nye passende stillinger, rykke om i soveværelset, for at gøre det indbydende og romantisk, eller måske man er et helt nyt sted, og har lyst til at eksperimentere med sex på et andet plan, det kunne for eksempel være Tantrasex!

Lege og flirte
Derefter handler det om, at holde det ved lige! Til det kan man lave en masse forskellige lege, som holder gejsten oppe, og som skaber fokus på fornyelse! Man kunne blandt andet aftale, at man hver især skulle skrive 5 sedler, med frække, men blide fantasier! Hendes kunne måske være, at han blidt skulle forføre hende, med kropsmassage og blindfold, og hans kunne måske være, at hun skulle forføre ham i badet! Sedlerne skulle derefter foldes sammen og puttes i glas med skruelåg, og hver fredag, de næste 10 uger, kunne man så trække en seddel om morgenen, som lagde op til en romantisk og forførende aften!

Man kunne også aftale 2 kæresteaftener om måneden! Hun kunne på sin kæresteaften arrangere en aften i Alladins hule, hvor hun havde dekoreret soveværelset med puder og tæpper, supplerede med røgelsespinde og indisk musik og derefter forførte ham på sin egen blide mavedanseragtige måde! Han kunne bruge sin kæresteaften på, at planlægge en romantisk sushi-aften i lækkert silkesengetøj i soveværelset! Dette skulle naturligvis være en overraskelse for partneren, som blot skulle nyde, at denne aften var planlagt på forhånd, uden at vedkommende behøvede at tage stilling til noget som helst! Man kunne også skrive frække noveller sammen, hvor man sammenkoblede parrets individuelle fantasier, og skabte bånd mellem dem på denne måde! Kun fantasien sætter grænser for, hvordan man kunne lege og flirte!

Det er meget individuelt, hvor længe denne periode skal vare! Men min erfaring siger mig desværre, at det i de parforhold, hvor kvinden længe – måske flere år – har tvunget sig selv til at have sex med manden, uden at have den mindste lyst, kan tage fra 2 måneder og op til et helt år! Fordi hun følelsesmæssigt har fjernet sig fuldstændig fra manden, og først skal arbejde på, at genskabe tilliden og kærligheden, og man først derefter kan begynde at hjælpe parret tilbage til det mere intime!

Andre der imod oplever, at de allerede efter en enkelt konsultation hos en sexolog, har fået så meget fokus på problemet, at de, næste gang de kommer, har haft forrygende sex! Fordi der netop blev sat ord på nogle af kvindens tanker og følelser, og fordi han gav sig tid til, at forstå og anerkende, hvordan hun havde det!

Gode råd:

- Tillad dig selv at sige nej til sex!
- Undgå at ignorere emnet, men tal åbent med din partner om det!
- Er det svært at finde en løsning, så vær ikke bleg for, at tage imod hjælp udefra!
- Stol på dig selv, og accepter, at du i perioder af dit liv mister lysten! Hvis ikke, ville du være den eneste!
- Lad være med at have sex med din partner, hvis du ikke har lyst! Det med, at lysten nok kommer senere, passer ikke, hvis du væmmes ved tanken på forhånd!
- Er du bange for, om din partner er dig utro i denne periode af dit liv, så spørg ham!
- Føler du dig utilstrækkelig og unormal, så tænk på, at naboen har det på samme måde!

Sensualitetstræning fra ende til anden
Vælg en bestemt aften i løbet af ugen, hvor I har aftalt at der skal sensualitetstrænes.
Sæt god tid af, helst op til et par timer! Sluk telefoner og andre forstyrrende elementer, dæmp lyset, skru op for varmen, og skab nogle trygge og romantiske rammer, gerne med masser af stearinlys og blid musik på anlægget!

Læg jer nøgne ved siden af hinanden i sengen! Lig et par minutter, lad hjerterytmen dale, slap af og giv jer hen til den situation I nu ligger i!

Aftal på forhånd, hvem der først skal kæles for, og hvis det er dig, så lægger du dig roligt om på maven, imens din partner sætter sig op ved siden af dig! Din partner skal derefter kærtegne hele din krop – ganske blidt! Dog hverken ved at kilde eller massere, men ganske forsigtigt lege med håndfladerne og fingrene! Han skal starte oppefra, med hovedbund, nakken, skuldre, arme og ryg! Ned over ballerne, videre til lår, knæhaser, læg, fodsåler og tæer! Læg jer derefter ved siden af hinanden igen, inden du lægger dig på ryggen, og turen går til ansigt, hals, mave, og så videre!

I sensualitetstræningen indgår kønsorganerne ikke, da det netop går ud på, at være sammen, helt fri for de seksuelle undertoner, presset, samvittigheden eller angsten, som kan være årsag til, at man ikke har lyst til seksuelt samvær!

I bytter efterfølgende plads, hvorefter det er mandens tur til, at få samme behandling, som han netop har givet dig! Brug mindst et kvarter på hver side, og helst en halv time!

Til sidst skal I lægge jer ved siden af hinanden, og efter at være landet i oplevelsen, fortæller I hinanden om, hvordan det har været!

 

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Tak for en god beskrivelse., Kh Torben

Velbeskrevet

 

Manglende lyst til sex. Få Sexologisk Rådgivning på Levlykkeligt.dk