Stress coach og Mindfulness instruktør Christina Flyger

Mindfulness & Stresshåndtering - 8 uger

Blog forfatter

MINDFULNESS & STRESSHÅNDTERING
8 UGER MED BEVIDST NÆRVÆR
– ET KURSUS MED FOKUS PÅ NÆRVÆR, ACCEPT OG INDRE RO

Mindfulness-kurset får du konkrete, enkle teknikker, der giver dig et liv i balance. Du får indre ro og empati, mindre stress og mere glæde. Du forbedrer koncentrationsevnen, og du får redskaber til at tackle stress, så du lærer at forebygge ved at tage ansvar og handle på dine kropssignaler. Du lærer at sætte grænser og give slip.
Mindfulness-meditation er pauser i hverdagen til at være uden at gøre.

HVAD ER MINDFULNESS?
Mindfulness betyder bevidst nærvær – en form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet på en ikke-dømmende eller vurderende måde, med accept af det, der er. Teknikkerne i mindfulness stammer primært fra Buddhisme og yogaen, og metoden blev (gen-) skabt af Kognitiv Psykolog Jon Kabat-Zinn i USA i 1970´erne.

Målet med at træne Mindfulness er at skabe indre ro i krop og sind, at træne dit nærvær og din koncentrationsevne samt blive mere bevidst og accepterende i din tilgang til livet.

HVEM KAN DELTAGE?
Forløbet er for dig, der gerne vil lære at meditere, og dig, der har brug for stresshåndtering, hvadenten du er i arbejde, sygemeldt eller hjemmegående. Mindfulness er særdeles velegenet til stress, angst, tilbagevendende depression (dog ikke ved aktuel depression), smertehåndtering samt bekymrende og negative tanker.


HVORDAN FOREGÅR FORLØBET?
Forløbet foregår i en gruppe på max. 10 personer i 8 uger, med undervisning 2½ time ugentligt. Undervisningen varetages af Christina Flyger, cert. stress-coach og mindfulness-instruktør.

Der undervises bl.a. i klassiske mindfulness-teknikker; forskellige meditationsøvelser, lette yoga-øvelser, teori om stresshåndtering, øvelser i at forholde sig til sig selv og de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, man har, samt teori om åndedræt og meditation. Der udleves skriftligt materiale hver uge. Forløbet veksler mellem oplæg, forskellige øvelser og feedback fra deltagerne. Der udleveres en CD med guidede meditationer og afspændingsøvelser til hjemmearbejde, som anbefales at lave under kursusforløbet, da det er det du gør mellem sessionerne, der får dig til at rykke!

Målet med forløbet er at lære metoden, så den bliver et nyttigt redskab i fremtiden, samt at udveksle erfaringer undervejs. Kurset er ikke et terapi-forløb.

Se mere på www.christinaflyger.dk

__________________________

Christina Flyger, Stress coach og Mindfulness instruktør
Se mere på: http://www.christinaflyger.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Mindfulness & Stresshåndtering - 8 uger med bevidst nærvær. Læs mere