Mindfulness uddannelse Eve Bengta Lorenzen

Mindfulness Instruktør Uddannelse: 2 årig MBSR ved Eve Bengta Lorenzen

Blog forfatter

Med Mindfullife; Eve Bengta Lorenzen og Robert J. Jørgensen. 

Mindfulness Instruktør uddannelse i MBI ("Mindfulness Baseret Intervention") og MBSR ("Mindfulness Baseret Stress Reduktion"). 

Bliv certificeret efter international standard; 7. årgang ved Mindfullife.

Mindfullife’s MBSR Uddannelse, var den første i Danmark, og på verdensplan stadig en af de mest omfattende.

MBSR Uddannelsen er opdelt i en grunduddannelse, MBI Instruktør, samt en MBSR overbygning.

Efter grunduddannelsen vil man være klar til at undervise i Mindfulness Based Interventions, MBI. Alle der ønsker at blive MBSR instruktører, skal først have erfaring med at undervise MBI programmet. Denne erfaring opnås ved undervisning af MBI Uddannelses-hold, på 3. halvår (foråret 2018).

Uddannelsens særlige kendetegn er dens vægt på Embodiment og Relational / Interpersonal Mindfulness.

Mindfulness og Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
Mindfulness kan siges at handle om at generobre vores nærvær, frisætte vores resurser og skabe et liv i frihed og frugtbar udfoldelse.

Instruktør uddannelsen hos Mindfullife gør dig ikke blot i stand til at undervise i Mindfulness. Den giver dig en solid indføring, træning og undervisningskompetence i MBSR; det globalt set mest gennemtestede og velafprøvede mindfulness program, oprindeligt udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts. Et program, der har en veldokumenteret effekt på vor evne til at finde glæde midt i dagligdagens udfordringer, samt til at møde og håndtere stress, krise, sygdom og smerte.

Det er en mindfulness MBSR uddannelse, der kombinerer selvindsigt med en formidlingsform, der bringer deltagerne i kontakt med deres egen iboende viden. Denne unikke form er støttende, og kalder det enkelte menneskes resurser frem. Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser til det område, hvor du har din kernekompetence. Det kan være som psykolog, lærer, læge, socialrådgiver, sygeplejerske, psykoterapeut eller tilsvarende hvor det faglige arbejde i høj grad hviler på kvaliteten af den professionelles bevidste opmærksomhed, egenomsorg, empati og nærvær.

Udover at gøre dig i stand til at undervise MBSR, der har sat de facto standarden for ”best practice” indenfor mindfulness-baserede interventioner, tager uddannelsen dig igennnem et forløb, der vil gøre dig i stand til at gøre det med forøget autencitet og integritet, i kraft af dens dybe kropslige og personligt erfaringsbaserede træning.

Kort opsummering af uddannelsen:

 • 2 årig Instruktør uddannelse, 8 moduler, herunder internater i Danmark, Italien og Mallorca

 • Tilbundsgående indsigt i, og intens træning i MBSR, Mindfulness-baseret Stress Reduktion

 • Med udgangspunkt i din profession vil du blive i stand til at målrette kurser til det fagområde, hvor du har din kernekompetence.

 • Udvidet MBSR Instruktøruddannelse, der kombinerer selvindsigt med en formidlingsform, der bringer deltagerne i kontakt med deres egen iboende viden.

 • Det interaktive program giver en intens træning i Mindfulness

 • Indledende undervisningskompetance opnås efter 5. modul

 • En uddannelses- og undervisnings form der er unikt støttende, kalder det enkelte menneskes resurser frem og faciliterer en dyb personlig udvikling.

 • Indledende undervisningskompetence opnås efter 4. modul.

 • Tilknyttet certificering efter international standard.
   

Undervisningstræningen er tilrettelagt efter, og strækker sig videre end, international standard for certificering og vil tillige inddrage erfaringer fra de forsknings- og udviklingsprojekter, som underviserne er involveret i.

Der vil være et væsentligt teoretisk pensum, og de kommende instruktører vil gennemgå en nøje understøttet erfaringsdannelse, omkring deltagernes personlige udvikling samt udforskning af krop og sind, såvel som sammenhængen imellem disse. Uddannelsens opgaver har som primært sigte, at støtte integration af personlig og faglig udvikling;

Som MBSR instruktør er det vigtigt at kunne ”kalde” viden frem hos kursusdeltagerne frem for at docere viden. Kursusdeltagerne må kunne fatte tillid til instruktøren. En interaktiv undervisningsform må derfor være forankret i instruktørernes indre balance og autencitet såvel som baseret på deres faglige viden og personlige baggrund.

Denne orientering præger Instruktøruddannelsen helt frem til sidste modul. Det handler ikke om at være ”dygtig” i traditionel forstand, men i høj grad om at være det man underviser.

Det er således en forudsætning for deltagelse på uddannelsen, at man har gennemgået en modningsproces og er indforstået med at fortsat personlig udvikling, er en integreret del af uddannelsesprocessen.                                                                     

Studieforløb
Der vil blive etableret studie- og supervisions grupper, som mødes mellem undervisningsgangene.
Gruppernes arbejde omhandler opgaver omkring såvel teori, som praksis og fungerer desuden fremadrettet som supervisions og erfa-grupper mv.


Der skal påregnes tid til individuel træning og til, inden sidste modul påbegyndes, at have afholdt eget MBSR kursus for en mindre gruppe.

Optimalt tages uddannelsesforløbet som beskrevet nedenfor, men det er muligt at tage modulerne over en længere periode.

Certificering
Uddannelsen består af 8 moduler: Efter modul 4 opnår du indledende undervisningskompetence, og fuld undervisningskompetence når alle uddannelsens moduler, tilhørende opgaver, samt et godkendt supervisionsforløb er gennemført. Derefter påbegyndes et eventuelt certificeringsforløb efter retningslinierne fra Center for Mindfulness In Medicine, Healt Care and Society, University of Massachusetts, USA.
 

UDDANNELSENS INDHOLD OG OPBYGNING     

Få alle de praktiske oplysninger for næste MBSR uddannelse på mindfullife.dk, klik her

 

Primære undervisere:


Eve Bengta Lorenzen, forfatter, terapeut, lærer og mindfulnessinstruktør mv; uddannet ved University of Massachusetts; dansk pionér, og landets mest erfarne underviser indenfor Mindfulness Baseret Stress Reduktion; udover at tilbyde åbne kurser, retreats og seminarer, er Eve engageret i undervisning og metodeudvikling på forskningprojekter ved bl.a Rigshospitalets Smertecenter og Center for forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, KU; 

Robert J. Jørgensen, Cand Psych Aut, HD & mindfulnessinstruktør, yogalærer mv; uddannet ved Universiteter i København, Massachusetts og Geneve; lang erfaring fra arbejde med folk i krise og under stress som følge af belastende livsomstændigheder, herunder undervisning i mindfulness og meditation ved en række større institutioner og i forskningsmæssig sammenhæng. 

Begge undervisere, har han årtiers meditationspraksis bag sig, og deltager løbende i længerevarende retreats og træning ved anerkendte internationale lærere.

Mindfulnessundervisere Eve og Robert - 30 års meditationserfaring

Every moment we are arriving at our own door.
Every moment we could open it.
in every moment, we might love again
the stranger who was ourself,
who knows us by heart.

 -       Jon Kabat-Zinn med Derek Walcott         

 

MBSR Instruktør - 2 årig Mindfulness uddannelse

__________________________

Eve Bengta Lorenzen,
Mindfulness underviser og certificeret mindfulness instruktør
Se mere på www.mindfullife.dk

 

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Mindfulness Uddannelse ved Eve Bengta Lorenzen og Robert Jørgensen, Mindfullife