Mindfulness kurser og uddannelser

Mindfulness Baseret Lederskab, uddannelse i Gentofte eller Silkeborg

20/01/2017 - 09:00

14 mdr. uddannelse i mindfulness Baseret Lederskab hos erfaren forskningsunderviser fra bl.a Rigshospitalet og Skejby Sygehus

Bevidst nærvær - Indre stilhed - Åben retning - Empatisk kontakt.

 

Personlig & faglig udvikling for private & professionelle.

 

Formålet med Lederuddannelsen er blandt andet at ledere og andre professionelle der arbejder med ledelse, fordyber den meditative praksis og udvikler fagligheden med mindfulness i professionelle sammenhænge og i sit personlige liv.

 

At ledere samt professionelle der arbejder med ledelse, gennem intensiv praksis træning, teori, oplæg og hjemmearbejde:

 • Får dybere personlig indsigtsfuld erfaring med mindfulness, meditation og det meditative nærværs arbejde.
 • Fordyber mindfulness-indstillingen og nærværsgraden, den emp
 • atiske kontakt og samhørighedsfølelse med sig selv og med andre.
 • Udvikler autentisk integration af sig selv som menneske og leder.

At være mindful i lederskabet, indebærer bl.a. at man i det bevidste nærvær, fra en dybere væren i krop i hjerte og indre kreativitet, lytter ind bag mental støj og konstruktioner - og fra vågen klarhed gør det der kaldes på i praksis. I relationen med sig selv og andre mennesker

Gennem fordybelse af det bevidste nærvær via dedikeret træning og støttet af erfaren underviser, kan en egentlig bevægelse ind mod det Autentiske Selv påbegyndes og dermed dybere udvikling af det personlige lederskab.

At være integreret som menneske og leder kan forstås som en afbalancering af, at det man føler inderst inde i hjertet, også er det man siger og gør i sit personlige og faglige liv - i relation til sig selv og andre menneske.

Uddannelsen ligger op til en høj grad af egentræning mellem modulerne for at forankre og fordybe selve mindfulness indstillingen, som en integreret værens-kompetence i den praktiserendes liv. Både professionelt og personligt.

Uddannelsens indhold: 

 • Grundkursus på 4 moduler af 2,5 dage: Silkeborg hverdage - opstart d. 11/1-17 eller i weekends opstart d.20/1-17. Gentofte - opstart d.27/1-17. Perioden Januar - december 2017.
 • Et 5-dages retreat i internat på Mols. Juni eller august 2017.
 • Overbygning på 1 modul af 4 dage i internat på Mols. Februar 2018.
 • Alene-retreat på minimum 36 timer.
 • Skriftlig opgave.
 • Studiegruppe.
 • + 125 timers undervisning over 19 dage.

Priser fra kr. 21.000,- inklusiv internater med fuld forplejning

Lederuddannelsen følger høje standarder og etiske retningslinjer for videregående mindfulness & meditations træning.

Læs mere påhttp://www.heinrichjohansen.dk/ydelser/mindfulnes-uddannelser/mindfulness-baseret-lederskab-hold-1-2017/

 

__________________________

Four Strong Winds
Heinrich Johansen, mindfulness instruktør & meditationsformidler.
http://www.heinrichjohansen.dk
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Mindfulness Baseret Lederskab, uddannelse i Gentofte eller Silkeborg