Anuttara Healing - Yoga og Kropsterapi

MediYoga i Hvidovre

05/09/2018 - 15:00

Har du brug for øget  heldbred i både krop  og sind? 

Medicinsk Yoga videnskabeligt bevist god lindrede eller helende effekt ved en række tilstande som: Genoptræning og rehabilitering efter eks. blodprop, ulykke og endda alvorlig stress som udbrændthed og PTSD. MediYoga giver dyb afspænding og lindrer eller heler rygproblemer, søvnproblemer, stress relaterede syndromer, hormonelle ubalancer, hovedpine, migræne, hjerte -  kar sygedomme inkl. højt blodtryk, lungelidelser som KOL og astma, angst, inflammationer, depression, spiseforstyrrelser, ADHD, problemer med at huske og fokusere sin opmærksomhed og andre psykiske ubalancer. Desuden forbygge MediYoga mange sygedomme og der er studier der viser at MediYoga kan forebygge Alzheimers.  

Yogaen er blid og blød uden krav på præstation og dybe bevidste vejr trækninger går som en rødtråd gennem hele yoga programmet. 

Jeg modtager elever i en tilstand af accept og kærlighed hvor du er lige nu.

Man kan lave MediYoga siddende på gulvet, på stol eller kørestol. 

Lokalet har alle remedier vi skal bruge som puder, tæpper og yogamåtter. 

Jeg har været yogalærer i 10 år og Sygeplejerske i 20 år, og jeg har både terapeutisk og Medicinsk Yoga uddannelse, for mig er vejen frem at hjælpe mennesker til øget indre balance, harmoni og sundhed gennem yoga.  

MediYoga starter ved AOF i Hvidovre kl. 15.00 den tirsdagen den 4. September. Vi ses en og en halv time ad gangen, og vi mødes i et forløb på 20 gange. 

Prisen er kraftigt reduceret (ca 3 gange billigere end hvis det var privat regi) da kurset kører i aftenskole regi, og er omfattet folkeoplysnings loven, og får tilskud fra stat og kommune. 

Pris, adresse, datoer, og linket til tilmelding og øvrige informationer findes i dette link:

https://aftenskole.aof.dk/kurser/Motion+og+bevaegelse/Yoga+og+meditation/4439948/

Ved spørgsmål skriv til mig eller ring: 91818136

Der forskes i yoga i hele verden. De sidste 30 år er der offentliggjort mange tusinde videnskabelige undersøgelser vedrørende yoga, meditation og de målbare virkninger på krop og sjæl. 

”Forskeren Bo von Scheele har i knap 15 år forsket i forbindelsen mellem åndedræt og stress. Hans ambition er at forene den orientalske og vestlige tænkemåde. Mærkeligt nok (... eller måske er det ikke så mærkeligt...) er han én af de forholdsvis få, der interesserer sig for at forske i dette område. Til trods for lang tids forskning og entydige resultater, der dokumenterer, at åndedrættets betydning er vigtig og alsidig, så arbejder åndedrætsforskerne i modvind. Den farmakologiske tænkemåde har meget længe fastlåst den vestlige verdens læger og forskere. 

Det har bl.a. vist sig, at de fleste hjertepatienter befinder sig i en kronisk tilstand af let hyperventilation, hvilket bevirker, at de får for lidt kuldioxid ud i blodet. Forskerne ved i dag, at denne faktor bidrager til hjerte-kar-problemer. Det samme åndedrætsmønster ses også hos personer med højt blodtryk. 

I Holland sammenlignede man i et studie to grupper hjertepatienter. Den ene gruppe fik lært at trække vejret via maven/mellemgulvet. Den anden gruppe fik slet ingen åndedrætstræning. I mavegruppen forekom der ikke flere hjerteinfarkter, hvorimod 7 af 12 personer i den anden gruppe fik en ny infarkt inden for 2 år. 

Bo von Scheele har ved hjælp af moderne vestlig forskning testet mange af de gamle orientalske åndedrætsøvelser og indset, hvordan de bl.a. kan hjælpe til at normalisere indholdet af kuldioxid i blodet – det er noget, som ofte er i ubalance hos stressede personer. 

Det, at ånde ind og dernæst lade vibrationerne fra et mantra fylde kroppens genlydsrum via udåndingen, har vist sig at have samme karudvidende virkning som moderne lægemidler til samme formål. 

Det, som Bo von Scheele (billedet) bl.a. har fastslået i sin forskning, er at det, der sker, når vi ånder på den mere overfladiske måde øverst oppe i brystkassen, uden at gøre brug af diafragma, er følgende: 

>Når vi trækker vejret forkert, påvirker vi hele det kemiske system i kroppen, først og fremmest PH-værdien.

>Nyrerne tvinges til at arbejde hårdere og bliver overanstrengte.  

>Forkert vejrtrækning fører desuden til dårlig blodtilstrømning til hjernen, hvilket medfører migræne, angst, glemsomhed og træthed. 

Vi bliver mere stressede, og det er i dag ét af de helbreds- og arbejdsmiljøproblemer, der vokser hurtigst. Åndedrættet forsømmes tilsvarende. I nutidens danske samfund – og hele den industrialiserede verden har det på nogenlunde samme måde – er der alt for mange mennesker, der ånder helt forkert. Astma og KOL (kronisk lungeobstruktion) er eksempler på problemer i åndedrætsmaskineriet, der får lavinen til at rulle. 

Den yogiske åndedrætstræning er særdeles effektiv, når det drejer sig om diverse problemer i vores luftrør og bronkier. Internationalt har man forsket i yoga mod astma og KOL i mange forskellige sammenhænge siden sidst i 1960’erne. I MEDLINE er der mange forskningsrapporter, der beskriver, hvordan yoga og meditationstræning tydeligt og målbart forbedrer situationen for astmatikere på mange forskellige måder. Her følger en kort beskrivelse af nogle af disse studier. Kopier af rapporterne kan hentes via www.mediyoga.se .” 

Og yderligere for dig der vil fordybe dig mere, så er linket til ”MEDLINE”, hvor medicinske videnskabelige publikationer bliver lagt ud, søg på ”MediYoga”, eller yoga og den sygedom eller syndrom du vil læser mere om: 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html

Her er et link til en artikel om hvad to hjerte patienter fortæller hvad de fået ud af MediYoga: https://www.ugeavisen-aabenraa.dk/aabenraa/MediYoga-i-Aabenraa-hjaelper-hjerte-patienter-af-med-angst-og-medicin/artikel/260356

 

Forsat go sommer, de kærligste hilsner; Anna Anuttara Pihlgren

__________________________

Yogalærer og Kropsterapeut Anna Anuttara Pihlgren
http://anuttarawellness.com/
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Medicinsk Teraputisk Yoga med Afspænding og Meditation