Meditationslærer Svend Trier

Meditation i naturen – 2 enkle øvelser

At meditere i naturen kan være en af de smukkeste oplevelser, vi kan have som mennesker. Her behøver du ingen bestemt teknik eller metode andet end at åbne din bevidsthed og dine sanser for al den skønhed, som omgiver dig og blot være fuldt til stede. Det er, som om du falder i meditation – helt af sig selv.

I alle kulturer, til alle tider, har naturen været en uudtømmelig kilde til indre healing, indre fordybelse og fornyelse. Mennesker har altid trukket sig tilbage til naturen for at reflektere over tilværelsen, finde inspiration, indsigt og hente nye kræfter til dagligdagen. Eller for at forbinde sig med ”noget større” og opleve sig selv som en uadskillelig del af kosmos, af den universelle eksistens.

Der er noget tidløst over naturen. En dyb levende stilhed, som gennemtrænger alt. Træerne er bare. De bekymrer sig ikke og lægger ingen planer. Alt i naturen hviler i en umiddelbar tilstedeværelse. Ligesom i meditation.

Vores højteknologiske samfund giver os stadig flere valgmuligheder. Dagligt udsættes vi for en vedvarende strøm af informationer, som konkurrerer om vores opmærksomhed. Dette kan bringe os væk fra os selv, væk fra nuet og fra vores egne dybere værdier. Mange oplever derfor et voksende behov for indre ro og stilhed. Mangel på tid opleves som et stigende problem for mange mennesker, og det på trods af – eller måske i virkeligheden på grund af – al vores ”tidsbesparende” teknologi som internet, mobiltelefoner, Iphones.

Hvornår er der egentlig tid til fordybelse og nærvær? Hvornår giver vi os selv lov til bare at være uden hele tiden at skulle ”være på”, være på vej eller være noget bestemt?

Nyere forskning viser, at jo oftere mennesker besøger grønne områder og jo længere tid, de tilbringer dér, des mindre stressede er de. Naturen kan derfor spille en afgørende rolle i en tid, hvor stress er blevet en folkesygdom med store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.

Jeg vil nu give dig en introduktion til to enkle meditationsøvelser, som vil hjælpe dig til at stresse af i naturen og herigennem få større overskud og nærvær i hverdagen. Når du udfører øvelserne, gør du det ikke for at præstere, opleve eller opnå noget bestemt. Det handler mere om at lære at være til stede i nuet og for en stund bare tillade øjeblikket at være som det er.

Selvom du oplever, du har travlt, så er der næsten altid lidt tid til overskud. Det er nemmere end du tror, og du behøver ikke at være ”spirituel” anlagt for at få glæde af øvelserne. Det kræver blot, at du afsætter en smule tid midt i dit travle liv. Hvis du føler, at du ikke har tid, har du faktisk særlig meget brug for det.

At udføre øvelserne i naturen eller i en smuk park giver dig en yderligere følelse af ro og harmoni, som kan hjælpe dig til at få mere overblik og perspektiv i din travle tilværelse - og overskud til at møde de udfordringer, som hverdagen rummer.

God fornøjelse!

Øvelse 1: Meditation på naturens lyde
Find et sted i naturen, i en park eller i en have, hvor du kan sidde så uforstyrret som muligt. Gerne et sted med en smuk udsigt eller ved en bæk eller et vandløb. Sæt dig f.eks. ved foden af et træ eller på en bænk - husk at slukke for mobiltelefonen. Sid bekvemt og afslappet, men opret. Du kan udføre denne øvelse med lukkede eller åbne øjne, som du har lyst til. Prøv at eksperimentere med begge dele, og mærk forskellen.

Ret nu opmærksomheden mod lydene omkring dig: vindens susen i træerne, fuglenes sang, måske lyden af regndråber eller insekternes summen. Hengiv dig fuldstændigt til at lytte, og lyt uden at analysere eller vurdere, som om det er første gang, du hører disse lyde. Du vil blive opmærksom på alle mulige naturlyde, som du ellers ikke lægger mærke til. Bare ved at lytte bliver du mere nærværende, slipper dagligdagens spekulationer og er fuldt til stede i nuet.

Du forsøger ikke at holde nogen lyde ude. Lad bevidstheden og sanserne være fuldt åbne, og inkludér selv de fjerneste lyde. Måske er der en svag summen af trafikken inde fra byen, mennesker der taler sammen i det fjerne og så videre. Lad livet folde sig ud i sin helhed. Måske bliver du opmærksom på noget, som er større end lydene - et rum af stilhed, hvor lydene opstår og forsvinder. Lydene skifter hele tiden, mens det underliggende rum af stilhed varer ved.

Drop alle tanker og spekulationer og vær opmærksom på stilheden i naturen. Det er en stilhed, som du ikke kan forstå eller fremkalde med tanken - den er bare.

Øvelse 2: Fokuseringsøvelse
Med denne øvelse opøver du din evne til være fokuseret og nærværende, så du kan gøre én ting ad gangen med fuld opmærksomhed på den forhåndenværende opgave uden at bekymre dig om fremtiden eller gruble over fortiden.

Stress er i virkeligheden et udtryk for og en virkning af mangel på nærvær: en manglende evne til at være fuldt tilstede i nuet og acceptere øjeblikket som det er. Med denne enkle fokuseringsøvelse træner du din ”nærværsmuskel”, og øver dig i at være fuldt tilstede.

Find en genstand i naturen, som du kan fokusere på. Gerne noget smukt og behageligt som f.eks. en smuk blomst, en sten, det rislende vand i en bæk eller et stort gammelt egetræ. Placér dig selv i en passende afstand fra dit ”meditationsobjekt”, og ret dit fokus mod den valgte genstand. Fasthold nu opmærksomheden på objektet på en måde, så du ikke anstrenger dig. Du er fokuseret og afslappet på samme tid. Vær opmærksom på, at øjnene er afslappede (det er tilladt at blinke). Giv dig selv lov til at opleve og forbinde dig med dit objekts kvaliteter og farver, uden at du analyserer eller prøver at forstå dem. Når du vender opmærksomheden mod en sten, en blomst eller et et træ, betyder det ikke, at du skal tænke over det. Du skal bare betragte det og mærke, hvordan det virker på dig.

Når du opdager, at tankerne pludselig er beskæftigede med noget andet, bringer du roligt opmærksomheden tilbage til dit objekt og derved til nu og her. Efter fem til syv minutter lukker du øjnene og prøver at genkalde objektet som et indre billede. Se det for dig og prøv at holde opmærksomheden på dette billede i yderligere nogle minutter uden at anstrenge dig. Til sidst giver du bare slip på det hele og sidder et par minutter og lader sind og krop hvile og slappe af.

Af Svend Trier, meditationslærer, forfatter og leder af Quantum Seminars

Læs evt. mere i Svend Triers bog Meditation – en rejse tilbage til dig selv (Politikens Forlag) eller på www.quantumseminars.dk hvor du finder information om meditations-kurser og –aftener med Svend Trier.

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Hej Svend, Dejlig artikel.Må jeg lægge den ud på min blog, med henvisning og link til Quantum Seminars? Du kan tjekke bloggen her: http://www.humancontact.dk Kærligst Claus
Hej Claus, En sympatisk gestus overfor Svend Trier. Men lige en bemærkning fra cockpittet her på moderskibet Levlykkeligt ;-) Det er bestemt ikke godt at duplikere indhold set med Google - briller. Faktisk tværtimod. Google nedprioriterer dem som gør det på nettet. Mange hilsner Team Levlykkeligt
Meditation i naturen – 2 enkle øvelser. Svend Trier på Levlykkeligt