Autoriseret Psykolog og Ledelsesrådgiver Henrik Juul

MEDITATION & ESSENS

Blog forfatter

Meditation & Essens
Psykolog Henrik Juul er pioner med mere end 30 års erfaring i at integrere meditation og mindfulness i psykoterapi, lederudvikling og psyko-spirituel udvikling.

I bl.a. BodyEssence Instituttet på Frederiksberg afholder Henrik Juul såvel åbne aftener som kursus- og retreatdage, hvor meditation og BodyMindfulness indgår. 

I vekselvirkningen mellem stilhed og udtryk, mellem hvile og fysisk udfoldelse, kalder vi på det essentielle liv, vi udforsker det, danser med det og hylder det, mens vi søger stadig dybere kontakt med kroppen og udvider dens kapacitet for berigende bevidsthed.

Kropsforankrede meditationer & BodyMindfulness
Kroppen huser vore liv. Kroppen er liv. Og livet er sand og mirakuløs spiritualitet.
For mig er det en selvfølge, at man skal sikre sig en god og konkret jordforbindelse, når man slipper jeg’et og lader sig bevæge ind i meditation. Jo bedre forankrede vi er i kroppen, desto mere tryg bliver vores ”take-off, flyvetur og landing”, og jo længere og dybere kan vores åndelige togter blive. Derfor indkomponerer jeg altid forskellige typer kropsbevidstheds-udvidende øvelser, når jeg faciliterer meditation og bevidsthedsrejser.

Mange mennesker har oplevet, at vores mentale tankesind koder sig styrende ind i kroppens kontrolsystemer, med det resultat, at vi holdes mere eller mindre afsondrede fra det indre livs rigdom, uanset hvor meget vi praktiserer meditation.  Kropsforankrede meditationer hjælper mange til dybere oplevelser, bl.a. fordi de blidt og nænsomt virker opblødende på indgroede, psyko-muskulære begrænsninger.

Meditation er ikke forsagelse af det jordiske liv. En integreret meditationspraksis i dagligdagen hjælper os derimod til at åbne og leve livet mere fuldt. For selvfølgelig bliver vi mere hele mennesker, når vi afbalancerer vores ”DOING”-side med mere ”BEING”.

Meditation i ledelse
Der er i kernen ikke er noget religiøst ved meditation. En del religioner har gennem årtusinder anvendt meditation til højnelse af bevidstheden, men det er rimelig enkelt at uddrage essensen og bruge de meditative teknologier i vores verden.

Meditation er et fantastisk redskab til f.eks. at booste bevidstheden forud for kreative løsnings- eller udviklingsprocesser i lederteams samt til at skabe kohærens i samarbejdende grupper.
Desuden giver meditation et afstressende pusterum fra arbejdet, hvorved man opnår at opdage og mærke, hvem man egentlig selv er. Og hvordan man har det for tiden.
Når tavlen via meditation viskes ren, giver det organismen mulighed for, så at sige, at vende tilbage til "fabriksindstillingerne", dvs. krop-psykens naturlige og sunde balancer.
 

__________________________

Henrik Juul
Privatpraktiserende autoriseret psykolog og ledelsesrådgiver.
Læs mere på: https://henrik-juul.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Meditation og BodyMindfulness. Læs mere