Meditationslærer Svend Trier

Meditation – en rejse tilbage til dig selv

Meditationens formål er at bringe overfladesindet til ro og begynde at leve indefra.
Shri Aurobindo

Meditation kan forstås på to forskellige måder: Dels som en bestemt bevidsthedstilstand, selve den meditative tilstand, dels som forskellige teknikker, metoder og redskaber, som kan hjælpe den enkelte til at åbne sig for denne særlige tilstand.

Når vi taler om meditation som en bestemt bevidsthedstilstand, er det i virkeligheden noget, som vi alle kender til og har glimtvis erfaring med. F.eks. når vi befinder os i naturen og bliver overvældet af en smuk solnedgang eller en storslået udsigt. Når vi betages af et vidunderligt kunstværk eller er til koncert og helt glemmer os selv i musikoplevelsen. Eller når vi er opslugt af en dyb samtale med et andet menneske og mister den sædvanlige tidsfornemmelse osv.

I sådanne øjeblikke er der en særlig årvågenhed og opmærksomhed, en følelse af intenst nærvær, samtidig med at vores sædvanlige bekymringer og grublerier er midlertidigt opløste. Vi oplever måske en følelse af dyb samhørighed med vores omgivelser, med naturen, med det andet menneske – og det er, som om tiden står stille. Vi føler os på én gang tættere ved kernen i os selv, samtidig med at vi paradoksalt nok føler os forbundet med noget, som er større end os selv, med selve livet, det guddommelige, helheden – eller hvordan vi nu end betegner det.

Sluk for den mentale støj

Sådanne højdepunktsoplevelser, som psykologen Abraham Maslow har kaldt dem, har en dybt regenererende og fornyende virkning på os. De giver os et nyt perspektiv på dagligdagens udfordringer og på tilværelsen som helhed, bringer ny energi og inspiration og kan lejlighedsvis få os til at ændre vores prioriteringer og retning i tilværelsen. Men der er stadig tale om flygtige, midlertidige erfaringer, som måske blot efterlader et svagt ekko i vores øvrige tilværelse. Inden længe vil oplevelsen typisk træde i baggrunden, eller den overskygges af travlhed, forskellige ydre påvirkninger, adspredelser eller blot indre mental støj og tankevirksomhed.

Man kan ikke med viljens kraft fremkalde den meditative tilstand, men man kan skabe nogle betingelser, hvor der er større sandsynlighed for, at tilstanden indtræffer af sig selv. Og gennem en regelmæssig meditationspraksis er vi i stand til gradvist at reducere den indre ”mentale støj”, der sædvanligvis fastholder vores opmærksomhed på livets overflade og gør, at vi lukker af for bevidsthedens dybder.

Den måde, de fleste mennesker lever deres liv på i nutidens samfund, levner ikke megen plads til indre fordybelse og selvrefleksion. Der er hele tiden e-mails eller sms’er, som skal besvares, informationer, vi skal tage stilling til, forskellige valgmuligheder, vi konfronteres med.

Vi har brug for pauser og perioder med stilhed i dagligdagen for at finde tilbage til os selv og genetablere kontakten til vores egen essens. Vi har paradoksalt nok brug for mere tid for at opleve det tidløses nærvær midt i hverdagen.

Så sluk for computeren, fjernsynet og mobiltelefonen og giv dig tid til at dykke dybt ind i dig selv, til at komme i kontakt med dine egne skjulte ressourcer. Afsæt en stund hver dag, hvor du gennem meditation lader dit overfladesind falde til ro og åbner bevidstheden for en dybere inspiration og kreativitet, som bringer fornyelse og glæde ind i hverdagen.

Hvis du giver det en chance, vil det have overraskende positiv effekt på livets forskellige områder.

Tilbage til nuet gennem meditation

Der er mange måder at meditere på, som hver har deres relevans. Der er ikke en bestemt meditationsform, som er rigtig for alle mennesker til hver en tid, uanset hvad repræsentanter for de forskellige skoler og retninger måtte hævde. Og alligevel er der en kerne i al ægte meditation, som er universel og går som en rød tråd gennem mange af traditionerne.

I min bog - "Meditation - en rejse tilbage til dig selv" - præsenteres du  for en bred vifte af forskellige meditationsformer, som du kan begynde at udforske. Find frem til den eller de metoder, som du har det bedst med, eller som du intuitivt føler dig tiltrukket af, og prøv så at afsætte en kort periode hver dag, hvor du mediterer efter netop denne metode.

Mange mennesker i vores tid har glemt kunsten blot at være med sig selv. Hvis vi har lidt tid til overs, sørger vi straks for at udfylde den med forskellige aktiviteter og adspredelser. Vi tænder for fjernsynet, ringer til en ven eller begynder måske at surfe på nettet. Måske tænder vi en cigaret eller går ud til køleskabet og ser, hvad vi kan fylde os selv op med. Det er næsten, som om vi ikke bryder os om vores eget selskab – vi flygter fra os selv eller undgår at relatere til os selv. Som om der er et indre tomrum, vi hele tiden må fylde op. Det foregår nærmest automatisk – som et vanemønster, der i større eller mindre grad styrer os.

Når vi sidder for at meditere, øver vi os i at holde op med at flygte fra os selv og i stedet blive ven med vores eget indre. Vi lærer at relatere til os selv med opmærksomhed og nærvær.

For det meste er vores hoveder fyldt med en vedvarende strøm af mental aktivitet. Denne konstante tankevirksomhed bringer os væk fra nuet – væk fra den blotte tilstedeværelse i dette øjeblik. Vi spekulerer over fremtiden eller tænker på noget, der skete for et par timer siden eller længere tilbage. Det er, som om nuet aldrig er godt nok, som det er.

Under meditation lader man tankerne passe sig selv og træner bevidstheden i hele tiden at vende tilbage til dette øjeblik, til nuet. Som hjælpemiddel kan man f.eks. benytte sig af et såkaldt mantra, dvs. et specifikt lydord, som gentages indvendigt på en ganske bestemt måde. Eller man bruger vejrtrækningen som en dør, der bringer bevidstheden tilbage til nuet. I andre meditationsformer benytter man sig af visualisering eller fokusering på bestemte psykiske centre eller såkaldte chakraer.

Meditation med og uden objekt

Sådanne meditationsformer kaldes for meditation med objekt eller fokuseringsmeditation. Når man starter med at meditere, er det i reglen vigtigt, at man har et fokus- eller samlingspunkt for opmærksomheden – f.eks. vejrtrækningen. Man vil gang på gang opleve, at sindet vanemæssigt begynder at vandre i forskellige retninger, og at man derfor glemmer alt om vejrtrækningen, mantraet eller hvilket objekt, man nu end har valgt at fokusere på. Men det øjeblik, hvor man opdager, at man er blevet opslugt af tanker, associationer, billeder osv., bringer man blidt opmærksomheden tilbage til sit meditationsobjekt. Gradvist bliver opmærksomheden mere samlet, den mentale aktivitet vil efterhånden aftage, og man føler sig mere eller mindre absorberet i sit eget indre.

Et mere samlet og mindre adspredt sind er bedre i stand til at forblive nærværende og opmærksom over længere tid. Når man har gjort tilstrækkelige fremskridt i meditation med objekt, er man bedre i stand til at meditere uden noget bestemt objekt. Her handler det om at forblive opmærksomt betragtende – som et tavst vidne – over for alt, hvad der dukker op i bevidstheden fra øjeblik til øjeblik.

Svend Trier, meditationslærer og forfatter

__________________________

Svend Trier, meditationslærer, forfatter, arrangør af internationale gæstelærere 
Se mere på www.quantumseminars.dk

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Meditation – en rejse tilbage til dig selv. Meditationslærer Svend Trier om meditation på Levlykkeligt.dk