Konflikthåndtering v. Signe Saxe Jessen

Mediation - løs konflikten med en mediator

Blog forfatter

Mediation - hvad er det? 

Mediation er når en neutral mediator "mægler" i en konflikt, mellem to eller flere parter.

Mediation - hvad får I ud af det?

Mediator sørger for at alle parter får ro til at få fortalt sin oplevelse af situationen. Mediator spørger ind, så følelserne og de underliggende krænkede behov bliver tydelige for den anden part. Som mediator sikrer jeg mig undervejs at den anden part viser en forståelse for det der bliver udtrykt. At få udryddet misforståelser, fejlfortolkninger af hinanden, at få sat fokus på de ønsker I hver især har for relationen eller samarbejdet og dermed få skabt en ny forståelse mellem jer og jeres behov er afgørende for at I kan begynde at se fremad med nyt håb. 

Som parter får I ikke bare en ny og større forståelsen af den anden, men lige så meget en større forståelse af jer selv i relationen. Hvad gør jeg der påvirker den anden negativt? Og hvad kan jeg gøre anderledes?

Det befriende ved mediation er at vi ikke skal "gætte" på den anden, men at den anden part sidder overfor og kan "hjælpe" os til at finde nye handlemuligheder. Når vi er nået frem til nye erkendelser er der en befriende lettelse i rummet mellem parterne, for nu åbner der sig et håb og en spirende tro på at forholdet eller samarbejdet kan ændre sig. Vi ved nu at hvis vi hver især gør tingene lidt anderledes, tænker over nogle særlige ting i forholdet og ser hinanden ud fra en dybere forståelse - både af os selv og den anden.

Mine erfaringer som mediator er at parterne bliver befriede for en tung oplevelse af magtesløshed, og at de lettede forlader en mediation som de fra begyndelsen af måske slet ikke troede ville bibringe noget nyt.
 
Ofte er den ene part blevet overtalt til at komme med til mediation, og de er ofte overraskede over resultatet. Særligt fordi de oplever at den anden part i lige så høj grad som dem selv støttes i at erkende deres andel i konflikten og får nye handlemuligheder. Det er sjældent kun den ene part, der er årsag til konflikt.

Når den ny forståelse er skabt hos begge parter, er løsningerne, såsom nye konkrete aftaler og nye spilleregler for samvær som regel ret enkle at få bragt i hus.

Få støtte til en forsonende samtale
Jeg glæder mig til at støtte jer til en forsonende samtale, hvor I finder frem til en bedre måde at leve med hinanden. - Eller i værste fald en mere forsonet måde at gå fra hinanden på.

Som erfaren og professionel mediator har jeg særdeles gode erfaringer med mediation. Jeg oplever stor lettelse og fornyet håb mellem parterne i mere end 90% af mine mediationer.

Se mere på min hjemmeside www.goderelationer.dk
Udover mediation, konfliktmægling, kan du her læse om individuel hjælp til forsoning og tilgivelse og om løsning af indre konflikter.

Kontakt Mediator Signe Saxe Jessen
Email: signe@korax.dk
mob.: 2679 5608

__________________________

Signe Saxe Jessen, Cand.mag.
Konflikthåndtering ved professionel Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness træner
www.goderelationer.dk

Medstifter af levlykkeligt.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Mediation – løs jeres konflikt nu. Kontakt erfaren Mediator Signe Saxe Jessen