Nu søger arbejdsgivere robuste og solide medarbejdere - er du det?

Det er godt hvis du er, rigtig godt faktisk, hvis du spørger arbejdsgiverne. Det er knap så godt, hvis du ikke er.

Ugebrevet A4 har sammen med Jobindex undersøgt hvilke personlige kompetencer arbejdsgiverne efterspørger. I alt er 79.308 annoncer blevet gennemgået, og de gamle travere som ”selvstædig”, ”fleksibel”, ”engageret” og ”målrettet” lever i bedste velgående.

Men en interessant tendens ser ud til at have bidt sig fast: Arbejdsgiverne efterspørger ”solide” og ”robuste” medarbejdere i tilsammen 14 procent af annoncerne. Det er en fremgang på 3 procent i forhold til 2011, hvor undersøgelsen sidst blev lavet.

Generalister og blæksprutter er forsvundet, til fordel for højt specialiserede medarbejdere. Konstante forandringer og et opskruet tempo er blevet et vilkår som ikke levner meget plads til medarbejdere med mere subtile kompetencer.

Noget kunne tyde på, at arbejdsgiverne reagerer på de senere års tiltagende stressproblematikker, med en helgardering: ”Kan du ikke tåle mosten, skal du slet ikke bryde dig om at søge stillingen”.

Du kan godt blive mødt med spørgsmålet ”Kan vi få dig til at græde?” (det er et eksempel fra det virkelige liv), og hvad svarer man, når man bare gerne vil have jobbet?

Det virker som om arbejdspladserne er i færd med at fralægge sig ansvaret for den gode ledelse, og den frygt mange medarbejdere har, hvis de viser sårbarhed; ”bliver jeg mon fyret?”, får ekstra næring når rummelighed afløses af vind eller forsvind mentaliteten. Der er ikke plads til det, den robust ville betegne som svaghed.

Udfordringen er, at det ikke er så sort/hvidt. Om du er robust eller ej, handler om en lang række faktorer: Hvem er du, hvor er du i livet, hvilke erfaringer har du gjort og hvad har du lært eller konkluderet på baggrund af din livserfaring. Der er næppe noget menneske der går gennem livet, uden at være robust, der er næppe heller noget menneske der går gennem livet uden at være ikke-robust – det afhænger alt sammen af konteksten og definitionen.

Livet er fuldt af sårbare situationer, som alle handler om liv eller død, enten konkret eller i overført betydning: Fødslen af dine børn, indgåelse af ægteskab, køb af hus, nyt arbejde, nærtståendes alvorlige sygdom, dødsfald, ulykker, mobning, økonomiske problemer, at miste jobbet.

Selv den mest robust, kan blive rystet i sin grundvold – det er umuligt at ansætte sig ud af de genvordigheder vi som mennesker møder i vores liv.

Inden vi overhovedet begynder at diskutere, hvorfor arbejdsgiverne efterspørger robuste medarbejdere, og inden vi begynder at kigge på, hvad arbejdspladserne går glip af, hvis de ikke også ansætter de ikke-robuste – må vi have en definition af, hvad robust er. Det er i bund og grund kun den enkelt arbejdsplads der kan svare på, hvornår en medarbejder er robust, hvad der kræves for at klare mosten på lige præcis den arbejdsplads. Jeg kan kun anbefale, at du spørger din (kommende) chef, hvilke personlige kompetencer jobbet kræver af dig, og at du sikrer dig, at du få en ordenligt definition, så du kan gøre op med dig selv, om du kan og vil leve op til de krav.

Vi må også vide, hvad det modsatte af robust er. Her er det iøjnefaldende, at arbejdsgiverne ikke efterspørger ”introverte”, ”særligt sensitive”, ”stille”, ”rolige”, ”velovervejede”, ”eftertænksomme” medarbejdere. Jeg kunne nok finde flere ord der beskriver personlige kompetencer som er det modsatte af at være robust og solid – jeg er dog sikker på, du forstå min pointe.

Det kunne være interessant, hvis undersøgelsen også så på, hvordan arbejdspladserne beskriver sig selv og arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet i dag beskrives i annoncerne ofte i stil med ”travl hverdag”, ”overblik pressede situationer”, ”holde hovedet koldt”, ”hektisk miljø”, ”mange bolde i luften”, ”travlt”…

Jeg synes egentlig ikke det mest interessant er, at arbejdsgiverne efterspørger robuste og solide medarbejdere, for det forstår jeg godt, når det arbejdsmiljø og de vilkår arbejdsgiverne kan tilbyde, er som ovenfor beskrevet.

Det jeg ikke forstår, er, hvorfor arbejdspladserne, arbejdsmarkedet, samfundet ikke reagerer og siger: ”Sådan vil vi ikke arbejde!”.

Jeg ser en tendens til, at dem der har deres på ”det tørre” (er robuste) bliver bærere af en kultur som dikterer, at alle skal arbejde hårdt og bidrage – et andet af de helt store ord båret frem af det politiske establishment – ellers er man ikke helt værdig. Jeg kan godt frygte, at de ikke-robuste af os, går endnu sværere tider i møde på arbejdsmarkedet, alene i kraft af, at vores personlige kompetencer ikke efterspørges.

Jeg kan desværre sagtens forestille mig et arbejdsmarked, som fortsat spytter mennesker ud til behandling for stress, angst, depression og udbrændthed.

Jeg har desværre svært ved at se, hvor de mennesker efterfølgende skal arbejde, for arbejdsmarkedet er i færd med at snævre sig ind; bliver mere og mere forrået, og fravælger i den proces kompetencer som ikke kan undværes i det lange løb.

Humlen i det hele er, at når tempoet er forskruet, er der behov for nogen som ikke bare siger, at de holder hovedet koldt, men som faktisk gør det som en helt naturlig del af deres måde at være og arbejde på. Der er i den grad brug for medarbejdere som tænker sig om en ekstra gang, som ser alle nuancerne og angriber problemstillingerne fra mere end én vinkel. Der er brug for medarbejdere som insisterer på kvalitet, service, tillid, medmenneskelighed, rummelighed. Aspekter som ofte bliver ofret når tempoet er for højt.

Spørgsmålet er, hvornår nogen træder på bremsen og siger: ”Vi vil ikke arbejde på den måde”.

Susan S. Christensen, Karriererådgiver

 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Medarbejdere - arbejdsgivere søger robuste og solide . Læs mere