Meditationslærer Svend Trier

Lytter du nok til din intuition?

Intuition er en vigtig menneskelig ressource, som kan hjælpe os til at træffe de rigtige valg i vores tilværelse og finde vores retning i hvert øjeblik. I en kultur, som lægger megen vægt på udviklingen af det rationelle sind, bliver intuitionen ofte undervurderet eller negligeret.

Alle mennesker har intuition, men ofte giver vi os ikke lov til at lytte til vores intuition, fordi der ganske enkelt er for meget larm i nervesystemet. Den mentale støj overskygger intuitionens stille stemme.

Hvis du befinder dig i en turbulent sindstilstand og skal tage en vigtig beslutning, kan det anbefales at vente med at tage denne beslutning, indtil dit sind er faldet mere til ro – f.eks. gennem mindfulness og meditation. Så vil den rigtige beslutning ofte dukke helt spontant op i bevidstheden. Det er, som om der er et sted dybt inden i os, hvor vi altid ved, hvad der er bedst for os – et plan af indre viden eller visdom, som ligger ud over det almindelige rationelle niveau, men som ikke nødvendigvis står i modstrid til fornuften. Det gælder bare om at åbne sig for det.

”Intuition er sjælen, der hvisker til os i det stille tomrum mellem to tanker", forklarer den indisk-amerikanske læge og forfatter Deepak Chopra. Intuitionen kan komme til os som en pludselig kreativ indsigt eller aha-oplevelse. Eller som en følelse af vished eller en direkte fysisk mavefornemmelse. Eller måske som en subtil indre tilskyndelse til at sige eller gøre noget bestemt i et givent øjeblik. Og nogle gange bare som en fin følelse som du mærker i hjertet: ”Det her føles rigtigt for mig”.

At lytte til sig selv og stole på sig selv
Meget ofte overser eller negligerer vi de intuitive fornemmelser, fordi vi har for travlt eller ganske enkelt ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på dem. Men vi kan øve os i at lægge mærke til, hvad der rører sig inden i os, og efterhånden blive stadigt dygtigere til at opfange intuitionens signaler. Det handler om at lære at lytte til sig selv og ikke mindst stole på sig selv, at lytte til sin krop og sine egne dybeste fornemmelser.

Har du nogensinde stået over for et menneske, som har prøvet at overbevise dig om at gå med til noget bestemt, f.eks. gå ind et bestemt projekt, samarbejde eller lignende? Vedkommende talte til dig med stor overbevisning og havde de bedste argumenter. Alligevel havde du en underlig fornemmelse i maven eller solar plexus, som fortalte dig, at noget var galt.

Du valgte imidlertid at ignorere denne fornemmelse og i stedet lade dit sind tage over: ”Nå ja, det lyder jo så fornuftigt alt det, han forklarer. Og tænk, hvor meget jeg kan opnå, hvis det nu alt sammen lykkes, som han siger. Og han er jo egentlig meget flink og rar ...” Du endte med at sige ja til hans forslag, men et halvt år senere viste det sig at være en stor fejltagelse, som blot bragte nye komplikationer ind i dit liv.

At følge sin intuition kræver tillid og mod – f.eks. modet til at sige nej, når det føles rigtigt. Desuden må vi lære at skelne mellem de forskellige “stemmer” i os og ikke lade os styre for meget af frygtens stemme, af fortidens programmering eller andre menneskers forventninger og forestillinger.

Kroppen lyver aldrig
En god intuition forudsætter desuden, at vi har en god kontakt til vores egen krop. At vi er til stede i kroppen og giver os tid til at lytte til dens signaler. Kroppen er ofte langt mere intelligent end sindet, som er et produkt af hele vores kulturelle og sociale programmering. Vi tænker og handler, som det forventes af os, eller som vores egne indgroede overbevisninger og trossystemer dikterer os. Vi er fastlåste i bestemte vanemæssige tanke- og adfærdsmønstre.

Kroppen derimod lyver aldrig. Hvis vi gør noget, som er i modstrid med vores egen dybeste sandhed, med vores intuition, blokerer vi for livsenergien, og kroppen reagerer med en følelse af utilpashed, en sammentrækning. Når vi derimod følger vores intuition og handler i overensstemmelse med vores dybeste fornemmelse af tingene, føler vi os mere levende og mindre blokerede. Vi oplever et større “flow” i vores tilværelse.

At lære at følge sin intuition er en stor kunst, som kræver øvelse og tålmodighed. Ind imellem gør vi fejltagelser, og når vi da ser os selv i bakspejlet, må vi ofte indrømme, at vi undlod at lytte til den intuition, som faktisk var der. Det kræver vågenhed og nærvær at være opmærksom på, hvad intuitionen søger at fortælle os. Det er en læreproces, og det er vigtigt, at vi tilgiver os selv for de fejl, der sker undervejs. Så længe vi lærer af dem og bevæger os videre, har de ikke været forgæves.

I denne forbindelse er det også vigtigt at se på, hvad det var, der fik os til at overhøre intuitionens stemme. Var det frygt eller begær? Illusion? Magelighed? Var der en tilsyneladende gevinst ved ikke at følge intuitionen – i hvert fald på kort sigt?

En sådan form for ærlig selvrefleksion og selvudforskning er en yderst værdifuld proces, som kan hjælpe os til at blive mere bevidste om, hvad det er, der egentlig motiverer os, og derved opnå større selverkendelse og skelneevne. Vi begynder desuden at forstå, at gevinsten ved at følge intuitionen altid er størst på længere sigt.

Følg din visdom
Den intuitive del af os ligger ud over både det emotionelle og intellektuelle niveau. Nogle mennesker forveksler intuitionen med reaktive, følelsesmæssige impulser og har en tendens til helt at forkaste den rationelle forstand. Men vi har brug for begge sider for at blive hele mennesker.

Inden for visse new age-kredse hører man ofte mennesker sige: ”Jeg føler, jeg skal gøre sådan!” Eller: ”Mit hjerte fortæller mig, at det er sådan!” Det lyder smukt og kan være sandt nok. Men der kan også være tale om emotionelt blændværk. Den indiske guru Sri Ravi Shankar har engang sagt: ”Go by your wisdom, not by your feelings” (“Følg din visdom, ikke dine følelser”). Følelser kan være temmelig omskiftelige og er ikke altid de bedste pejlemærker at gå efter. Man må lære at skelne mellem illusoriske følelser og projektioner og et dybere niveau af følelsen, som er tættere ved ens sande væren og dermed forbundet med ægte intuition og visdom.

En sådan skelneevne forudsætter et roligt og afbalanceret sind – noget som bl.a. kan udvikles gennem en regelmæssig meditationspraksis.

Meditation til at vække intuitionen

”Når sindet falder til ro, kommet Selvet til orde”. - Elisabeth Haich

I det følgende er et forslag til en enkel fremgangsmåde, som kan hjælpe dig til at kontakte din intuition. Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om forslag, som kan være en hjælp for mange, men ikke for alle. Til syvende og sidst er intuition ikke et spørgsmål om teknik, men om at give slip og blot være åben og modtagelig:

1. Hvis du står over for en bestemt problemstilling og skal til at tage en beslutning, vælge en bestemt retning, kan du starte med at analysere situationen rationelt fra alle tænkelige vinkler. Overvej alt, hvad der taler enten for eller imod de forskellige løsningsmodeller, indtil du har udtømt intellektets muligheder. Skriv evt. det hele ned på et stykke papir.

2. Dernæst er det vigtigt for en stund helt at slippe problemstillingen og lade sindet falde til ro. Denne fase i den kreative proces kaldes for “inkubationsfasen”. Her åbner du for dybere, mere intuitive bevidsthedsniveauer. I denne fase kan du vælge at meditere på f.eks. vejrtrækningen eller med et mantra.

3. Efter ca. 10-15 minutters meditation, når du føler, at sindet er faldet til ro på et dybere niveau, bringer du opmærksomheden til hjertecentret. Gå ind i hjertecentret og formuler dit spørgsmål indvendigt i eller fra hjertet. Hvis du står over for to forskellige valgmuligheder, forestiller du dig først den ene mulighed eller formulerer den indvendigt for dig selv i hjertet. Slip herefter ordene og selve forestillingen og mærk, hvordan du føler dig tilpas i hjertet og i kroppen som helhed.

4. Mærker du en fornemmelse af velvære i kroppen, en følelse af glæde og inspiration, noget, der åbner eller udvider sig? Eller føler du et ubehag, noget, der trækker sig sammen eller lukker. Lyt til, hvad kroppen fortæller dig. Gentag herefter samme proces med den alternative valgmulighed. Det er vigtigt, at du formulerer hver af de to valgmuligheder så klart og enkelt som muligt.

Lad glæden være din ledetråd
Ofte vil du mærke en tydelig forskel i kroppen eller området omkring hjertet afhængigt af, hvilken af de to løsningsmodeller du mediterer på. Derved bliver det mere klart for dig, hvilken retning du skal vælge. ”Follow your bliss”, lad glæden være din ledetråd, som myteforskeren Joseph Campbell plejede at sige.

Nogle gange er forskellen ikke så tydelig. Så slipper du bare spørgsmålet for en tid og gentager processen på et senere tidspunkt eller en anden dag. Måske dukker der nogle indre billeder op, som på en eller anden måde belyser situationen. Måske kommer der nogle ord til dig. Det er vigtigt, at man ikke forsøger at fremtvinge eller lede efter et bestemt svar, men bare giver slip og lader underbevidstheden – eller den højere bevidsthed – gøre ”arbejdet” i sit eget tempo.

Du kan også bede dit eget højere Selv om vejledning i situationen. For nogle mennesker kan det være en hjælp at visualisere en vis mand eller kvinde i hjertecentret – et arketypisk billede på din egen indre visdom eller højere bevidsthed, din indre guru. Du kan indvendigt kommunikere med denne visdomsskikkelse og bede om hjælp til at løse dit problem. Herefter slapper du af uden at fiske efter et bestemt svar. Lad din indre analysator hvile og bare forhold dig åben for, hvad der end måtte dukke op.

Synkronicitet
Måske kommer svaret eller løsningen først til dig på et senere tidspunkt – f.eks. mens du står midt i brusebadet eller går en tur i skoven. Til andre tider synes svaret at komme udefra gennem specielle begivenheder eller sammentræf, som nærmest synkronistisk fortæller dig, hvilken retning du bør gå. Det kan være, at du samme aften åbner for fjernsynet og kommer til at se et program eller en film, som kaster lys over den problemstilling, du går rundt og tumler med. Eller du møder tilfældigvis et menneske, som sidder inde med nogle informationer, der kan hjælpe dig til at træffe det rette valg.

Mennesker, der mediterer regelmæssigt, beretter ofte, at de har hyppige oplevelser af synkronicitet i hverdagen – dvs. meningsfyldte sammentræf uden nogen synlig årsagsmæssig sammenhæng. De rette mennesker dukker op på rette tidspunkt, omstændighederne indstiller sig gunstigt for opfyldelsen af ens målsætninger osv. Det er, som om meditationen åbner bevidstheden for en dybere, mere universel intelligens – en kærlig organiserende kraft, der er i stand til at tiltrække alt, hvad vi har brug for i et givent øjeblik.

”Når du sidder stille og intet gør, kommer foråret, og græsset gror af sig selv”
Japansk zendigt

Om Svend Trier
Svend Trier er meditationslærer og en af pionererne herhjemme indenfor udbredelsen af meditation. Siden 1971 har Svend undervist tusindere af danskere i meditations verden, og har skrevet de populære bøger Vær dit eget lys og Meditation en rejse tilbage til sig selv, som denne artikel er taget fra. Svend Trier er desuden stifter og leder af Quantum Seminars, som arrangerer kurser og seminarer med internationalt kendte spirituelle lærere som f.eks. Eckhart Tolle, der besøger København til november.

Læs mere ved at klikke på linket her: Meditationslærer Svend Trier

 

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Intuition vejleder bedre end fornuft og følelser. Forstå hvorfor