Meditationspraksis - lær at lytte

Brug lytning som meditationspraksis

For mig er lytning at være åben for den andens virkelighed - slippe min egen, gå i den andens sko, åbent, følsomt, nært og indfølende.

At lade den andens virkelighed være kompasset og fokus for samtalen. Tillade mine egne følelser ideer og fortolkninger at komme op uden at give dem særlig opmærksomhed – hele tiden vende tilbage til min partners oplevelse af nuet med  min opmærksomhed.

At lytte til en anden er at sammenligne med andre meditationsformer hvor du fokuserer på en enkel ting  og dette fokus gør det tydeligt for dig når dit nærvær forsvinder. Her er det din samtalepartners nu ”hvad sker lige nu ”  du vender tilbage til igen og igen som mantra.

Når jeg lytter bringer jeg  hele tiden mig selv tilbage til dette nu med spørgsmålet, hvad sker der lige nu i den anden , jeg slipper ideer og fortolkninger bliver nærværende med det der sker i den anden  -
– som når jeg hele tiden vender tilbage til et se på flammen, gentage mit mantra eller mærke min vejrtrækning i andre meditationsformer.

Flammen, fokus på vejrtrækningen eller mantraets funktion er at give dig et fixpunkt  som hele tiden kan ”vække” dig i forhold til hvor du er - så du opdager når du feks er forsvundet ud i dine egne tanker  – disse fixpunkter virker som bevidstheds skabere der gør det muligt at vogne op til der hvor du befinder dig lige nu.

Jeg oplever at dette focus ikke handler om at være så meget som muligt i nuet på en bestemt måde. Målet er ikke at mestre at have dit totale fokus på mantraet eller vejrtrækningen  eller din klients nu – det er mere en invitation til  at vogne til det der faktisk sker lige nu - om jeg vågner op til at jeg tænker lige nu , eller vågner op til at jeg sanser, eller hører - er alle ligeværdige nærværstilstande som foregår her og nu. Der er ikke noget som er finere end andet, -  pointen er ikke ”at skulle føle noget bestemt eller være nærværende” på en ”bestemt måde” , pointen er at vogne til det der er faktisk sker – det som allerede er nærværende - meget enkelt.

Nærværet er ikke en bestemt tilstand men mere en opvågen til det nærvær der allerede er - om det er tanker følelser sanselighed eller noget andet  - pointen at vogne op til sandheden i dette nu.

Så når lyttemantraet er ” hvad sker der lige nu”, og at tillade det som sker – så skaber det  et felt af bevidsthed og accept udenom hele nuets udfoldelse ”tanker, vurderinger, længsel, følelser og krop og sansninger - som at sætte parentes omkring en matematisk formel (alt liv lige nu ) og så et stort blidt vogent plus foran det hele.

+ ( Alt liv lige nu)  + ( Alt liv lige nu )   = ja til nu, -  ja til nu, -  ja til nu = vogent nærvær og vogent nærvær og  vogent nærvær -  osv osv.

Langsomt så bliver denne boble af tilladen og accept mere og mere permanent og giver dig mulighed for at få et nysgerrigt åbent lyttende udsigtspunkt til det som foregår indeni dig, i verden og i den anden. Dette er heldigt nok også effekten af "lytte rummet" for den du lytter til.Og når du virkelig lytter til en anden begynder vedkommende også at lytte til sig selv. Det er som at skabe et rum af fælles lytten hvor den anden kan opdage sig selv i dette nu.

Effekten er også at dette fredelige tilladende udsigtspunkt ofte gør det meget nemmere at tage vise beslutninger om hvad jeg vil i mit liv.

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Det er rigtigt dejligt at læse din artikel Tine. Jeg oplever at du åbner ordet lyttning op! Som at male et meget poetisk og på samme tid jordnært billed af en handling som du sprogligt sætter ind i en forfriskende ny sammenhæng:Lytning som meditationspraksis. Jeg spejler mine egne oplevelser af lyttning i dine ord og fryder mig over at ZenCoachning skaber rum for denne dybe tilladende lyttning hvor undersøgelsen bliver båret af coachens nysgerrige accepterende nærvær. Kærligst fra Dharma
Meditationspraksis - lær at lytte. Lær med