Der er ingen vej til lykke – lykke er vejen.

Har du nogensinde tænkt over at vejen til lykke er den vej du allerede går på?

Dette blog indlæg er inspireret af Wayne Dyer´s bog ”Intentionens kraft” og et helt fantastisk foredrag med Blackfoot indianeren Pablo Russell, som jeg var til i onsdags.

Pablo Russell holder foredrag om Blackfoot indianernes livfilosofi, illustreret gennem medicinhjulet. Foredraget og budskabet gav en ekstra dimension og forståelse af min egen livs filosofi. Tænker jeg må have været Blackout indianer i et tidligere liv, hvilket for en Blackout indianer vil være pinlig at indrømme. For hvis din sjæl kommer igen, så har du ikke løst de opgaver du havde besluttet dig for inden du inkarneret, så har du ikke afsluttet dit livhjul.
En måde at se medicinhjulet på (Medicinhjul = cirkel delt med et kors, så der bliver 4 felter) er at placere 4 intelligenser, en intelligens, i hvert af de 4 felter. Fra bunden til venstre og med uret rundt:
Sindet (Incl. Ego), spiritualitet, følelser og til sidst fysik.

Vores forfædre levede mest ud fra Fysik og Spiritualitet. Livet var fysisk hårdt og spiritualiteten var vigtig, fordi disse forfædre var klar over, at vi er en del af noget større, vi er forbundet - mennesker, dyr og Moder Jord/ universet.

Blev der taget noget skulle der gives noget tilbage, og man tog kun det man skulle bruge. De lod sig ikke styre af sindet/ Egoet og følelserne, som vi moderne mennesker gør i dag. De levede faktisk mere nu og her, eller i nuet.

Hvis vi handler ud fra sind (ego) og følelser, så har vi balladen, som Pablo udtrykte det. Vi bliver stressede, deprimeret, vrede, ulykkelige, gør os til offer og livet mangler mening.

Hvis vi derimod ville erkende, at vi ikke er alene, at vi er forbundet, og en del af noget større, samt være mere fysiske (ikke nødvendigvis motionere en hvis legemes del ud af bukserne, men dyrke f.eks. meditation, yoga, thai thi el.lign.) så vil vi kunne genfinde meningen, få kontakt til vores livs opgave, og balance vil blive genoprettet efter hånden, som du lytter og lever i overensstemmelse dermed.
Det er her Wayne Dyer (spirituel lærer, skribent og underviser) kommer ind i billede med sin bog ”Intentionens Kraft”

Wayne skriver om kilden/guds kraften som intentionen, der kun vil dig det godt og give dig kærlighed, men som kun giver det tilbage, som du sender ud via din grundenergi. Udsender du lavere energier, så sender kilden ting med lav energi din retning, og omvendt sender du høje positive energier ud, f.eks. kærlighed og taknemlighed, sender kilden positiv energi tilbage til dig. Pablo ville sige, at alt her i livet er en cirkel, så det du sender ud ender hos dig igen. De er begge to (Pablo og Wayne) også enige om, at energi ikke handler om hvad du kan få og har, men om hvad du giver ud og hvilke indre værdier du lever efter.

Wayne skriver om intentionens 7 ansigter:
1. Kreativitetens ansigt, du er skaber og medskaber af dit eget liv.
2. Venlighedens ansigt, venlige tanker styrker, uvenlige tanker svækker.
3. Kærlighedens ansigt, kærlighed er den højeste energi. Kærlighed eliminerer lavere energi, som f.eks. vrede og had.
4. Skønhedens ansigt, ”skønhed er sandhed, sandhed er skønhed – al den viden I behøver på Jorden” Citat John Keats. Smukke tanker, skaber en smuk sjæl. Du kan vælge at se skønheden i al ting og dig selv.
5. Udvidelsens ansigt, Livet bliver ved med at udvide og udvikle sig hen imod mere liv.
6. Den ubegrænsede overflods ansigt, hav tillid til at det du skal bruge er der. Overflod er der alle steder, men måske ikke i den form egoet forventer. Vis taknemlighed.
7. Modtagelighedens ansigt, Vær åben, Spørg ikke hvordan? men sig ja, JA jeg er villig.

De 7 ansigter er kreative, venlige, kærlige, smukke og altid i udvidelse, endeløs rige og modtagelige over for dig og alle andre. Og som halespidsen på en kat så følger kilden/ intentionen dig uanset hvor du går. Så derfor er lykke allerede på den vej du betræder.

Du kan forbinde dig med kilden/intentionen, eller som Pablo udtrykker det spiritualiteten, når du vil – men valget er dit og kun dit.
Du må starte med at acceptere forbundetheden. Vi er ikke adskilte, vi er en. Du er forbundet til ”noget” der er større end dig.

Brug meditation til at forbinde dig, accepter at du er den skabende kraft, vær venlig, kærlig, se/observer skønheden i dig selv og dine omgivelser. Se verden/livet som noget er ikke ender, men udvider sig, udvis tillid til at der nok skal blive sørget for dig og vis takmenlighed. Vær åben for det som kommer – sig JA til livet på godt og ondt.

Tag et valg, bestem dig og øv dig så på livet og gør så dit bedste, ud fra det livet byder dig. Vid at du får muligheden igen, hvis du ikke ender dit livshjul, som du havde bestemt dig. 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Kan ikke være mere enig!

Hvor ville mange ting da være uendlig meget lettere, hvis endnu flere rundt om i verden, end der allerede gør det, ville leve efter disse enkle grund"regler"..

Mange varme hilsener

Betty

Lykke - der er ingen vej til lykke – lykke er vejen. Læs mere