Stressekspert Frederiksberg

Lederkursus om stressforebyggelse og stresshåndtering - styrk din lederrolle

22/09/2016 - 09:00

Er du leder, og har du et ønske om at styrke din lederrolle og ruste dig til at både at forebygge, afhjælpe og håndtere stress? 

For at knække stresskurven kan der gøres en indsats på flere niveauer i organisationen; fra direktion til individ. Det kræver motivation, viden og værktøjer.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ledere og mellemledere.

Er du uden for målgruppen (fx HR-medarbejder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller selvstændig erhvervsdrivende) og finder kurset interessant, så kontakt Coachingzonen for at høre, hvilke muligheder du har for at deltage.

 

Mål:

Målet med kurset er at give ledere og mellemledere viden og værktøjer til at kunne tackle nutidens stressproblematikker på arbejdspladsen med det formål at:

 • Ruste sig i rollen som leder til at forebygge og håndtere egen og medarbejderes stress.
 • Reducere antallet af stressede og langtidssygemeldte.
 • Undgå opsigelser og afskedigelser som konsekvens af længerevarende stresssygemeldinger.
 • Forebygge stress fremadrettet. 
 • Skabe større trivsel og arbejdsglæde.
 • Skabe bedre kommunikation, samarbejde og resultater.

 

Form & indhold:

Kurset er bygget op som et forløb bestående af 2 moduler (2 dage + 1 dag), hvor der veksles mellem teoretiske oplæg og dialog i plenum, refleksion – og træning i smågrupper i at anvende værktøjer til stressforebyggelse og stresshåndtering i praksis. Viden og værktøjer kan både bruges af dig personligt – og i din rolle som leder.

 

Modul 1, dag 1: Rundt om stress – indsigt, forståelse og viden

 • Hvad er stress
 • Hvordan spottes stress - og hvor slemt står det til
 • Hvilken hjælp er den rette for en stresset medarbejder
 • Hvordan hjælpes medarbejderen af med sin stress - og bygges op igen
 • Hvilke trin er den stressede igennem i processen fra stress til trivsel - forståelse for medarbejderens situation.

Modul 1, dag 2: Rundt om stress – brugen af effektive værktøjer i praksis

 • Stressforebyggelse og stresshåndtering i organisatorisk sammenhæng – individet og teamet.
 • Hvilken værktøjer og modeller virker til at forebygge, spotte, afhjælpe og håndtere stress.
 • Hvilke erkendelser får den stressede i sin proces om: ansvarlighed, fokus, prioritering, værdier m.m.
 • Hvad er dit personlige mål.

 

Træning i praksis forud for modul 2.

Du arbejder med dit personlige mål.  Du får lejlighed til at afprøve de nye modeller og værktøjer i virksomheden. Du kan evt. også sparre med andre kursusdeltagere, eller booke et personligt sparringsforløb. (*Læs mere i prislisten).

 

Modul 2, dag 1: Rundt om stress – lederens rolle og betydning for medarbejderens tilbagevenden

 • Stressforebyggelse og stresshåndtering i organisatorisk sammenhæng – lederen.
 • Hvad er lederens rolle før, under og efter en medarbejders sygemelding.
 • Hvornår er medarbejderen klar til at arbejde igen.
 • Hvad er den bedst mulige hjælp, støtte og opfølgning til medarbejderen, der kommer ”back in business”.
 • Hvordan lægges en plan for medarbejderens tilbagevenden – og med hvilket indhold.
 • Hvordan forebygges stress fremadrettet.

 

Læs mere & tilmeld dig her

 

Kursuslokaler & datoer i 2016:

Kurset afholdes på Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej, Hillerød (tæt på motorvej og Hillerød st.).

Modul 1: Den 22.+ 23.09 2016, kl. 9.00-16.30 og

Modul 2: Den 31.10. 2016, kl. 9.00-16.30

  

Udbytte

Du får:

 • Viden om hvad stress er
 • Forståelse for den stressedes situation og proces
 • Konkrete og let anvendelige værktøjer til at forebygge, spotte, håndtere og afhjælpe stress på arbejdspladsen
 • Bevidsthed om dit eget stress/trivselsniveau og konkrete værktøjer, du som leder selv kan bruge – hvad enten du ønsker at forebygge, er stresset eller har været stresssygemeldt
 • Bevidsthed om din egen rolle i forhold til en stresset medarbejder både før og under en sygemelding, og når medarbejdere kommer ”back in business”

 

Du lærer at: 

 • Forebygge stress på arbejdspladsen
 • Optimere betingelserne for trivsel på arbejdspladsen
 • Spotte medarbejderes tilstand, fra flow til kollaps
 • Iværksætte de tiltag, der skal til for, at medarbejderen bliver sin stress kvit
 • Hjælpe en stresset medarbejder tilbage på sporet
 • Hjælpe en stresssygemeldt medarbejder tilbage på arbejdspladsen
 • Iværksætte de tiltag, der skal til for at forebygge stress i fremtiden

 

 Efter endt kursus med 100% deltagelse, modtager du kursusbevis.  

  

Bestilling – tilmelding og betaling

Coachingzonens 10 års jubilæums pris i 2016: Kr. 11.995,- ex. moms.

EARLY BIRD – bestil senest den 22. maj og deltag for kun kr. 9.995,- ex moms.

Prisen inkluderer:

 • 3 dages undervisning og ”Lederens manual – til stressforebyggelse & -håndtering på arbejdspladsen”.
 • Morgenmad, ”næring-til-læring-snack”, frokostbuffet, eftermiddagskaffe & snack

 

Betaling
Faktura for kurset fremsendes automatisk ved bestilling og forfalder til betaling 14 dage efter. 

Tilmelding

Send E-mail til Coachingzonen på hh@coachingzonen.com eller ring til Coachingzonen

på 61 86 86 11. 
 

 

 

 

__________________________

Henriette Høeg, Certificeret Stresscoach,-rådgiver,-konsulent.
Afholder åbne stresskurser. Kontakt +45 61868611. Læs mere http://www.coachingzonen.com/
Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Lederkursus om stressforebyggelse og stresshåndtering