Psykoterapeut København Katrine Boeck

Lavt selvværd og selvkritik

Blog forfatter

Lavt selvværd og selvkritik

- handler om ikke at føle sig god nok. Ikke god nok til andre og til denne verden.

Har du et lavt selvværd, har du sandsynligvis udviklet en angst for at blive dømt som utilstrækkelig eller som et menneske, man kan kassere og afvise. Fordi det er menneskets egen ufuldkommenhed og mangel på elskelighed, der er skyld i den manglende anerkendelse, bekræftelse, omsorg og kærlighed.

Har man et lavt selvværd og dermed også en angstpræget hverdag, kan det være nødvendigt at udvikle forsvar mod følelserne af at kunne kasseres, at blive glemt eller forladt, eller mod en reelt forekommende voksenmobning på arbejdspladsen eller i andre fora. For vi kan ikke gå rundt og føle os truede hele tiden, da vi så vil være alt for sårbare.  

Èt forsvar kan være perfektionisme. Et andet forsvar kan være udvikling af et falskt jeg, hvor vi mister følelsen af, hvem vi egentlig er, ganske enkelt fordi vi har travlt med at være populære, tynde, smarte, rigtige, den der kan klare alt og er stærk, elskelige, sexede, en god samfundsborger, en god mor og far, den gode datter eller søn, den rigtige ven etc.

"Light" udgaven af lavt selvværd er selvkritik - noget som langt de fleste kender til. "Hardcore" udgaven er selvhad, samt skam. Selvhad er en indre aggression mod sig selv, som i visse tilfælde kan udmønte sig i cutting mv. Men selvhad behøver ikke kunne ses af andre.

Selvhad er en aggression. Aggression er dybest set vrede. Vi indeholder alle grundfølelsen vrede, som aktiveres, når vi er truede. I et moderne samfund optræder aggression/vrede ikke som den trussel, man oplever i farlige situationer som krig, hungersnød etc. Istedet optræder den, når vi er truet på vores grænser - altså når nogen eller noget behandler os grænseoverskridende eller uværdigt. Det kan være familie, job, myndigheder, naboer mv. Har vi ikke et naturligt forhold til vores egen aggression og tilbageholder den eller underkender den, så vil den komme til at styre vores liv indirekte.

Derfor er det vigtigt at arbejde med sin vrede, og at få hjælp til at anerkende den og få den udtrykt. For ellers vendes den indad og bliver til lavt selvværd og måske endda selvhad.

Så aggression/vrede er et meget vigtigt emne at arbejde med, når man lider af et lavt selvværd, eller er usikker. Bl.a. Jesper Juul har taget emnet aggression op i en af hans sidste bøger.   

 

Læs mere om lavt selvværd

-  Læs mere om lavt selvværd på min hjemmeside.

-  På min hjemmeside kan du endvidere læse om usikkerhed, som er en væsentlig del af et lavt selvværd.

-  Jeg har skrevet en blog om selvværd som liggende i din skygge, hvor jeg beskriver selvværd som noget, der er parat til at hente ind fra skyggen, da det er en iboende ressource i dig.

 

Den skjulte skam

Skam er et mere sjældent ”gammeldags” begreb i offentligheden og i vores selvforståelse. Ikke desto mindre ligger der ofte en decideret skam bag et lavt selvværd.

Skam er at sidestille med angst, da den "angriber" kroppen præcis som angsten, hvor man stivner i hele kroppen. Den kan også optræde som fastfrysning stills, rysten, ekstra spyt i munden, rødmen, og flakkende eller fastholdt død stirren. Følelsesmæssigt er skam i stil med at føle sig pinlig eller flov, og konstant at føle sig som et andenrangsmenneske pga. en følelse af anderledeshed eller mangelfuldhed som menneske.

Skam er en - til tider sønderrivende - følelse som de fleste helst vil undgå at mærke. Men vi må lære at forholde os til skam, for en camoufleret og/eller ubevidst skam kan styre: 

de ting du gør

din kropslige tilstand

hvor meget tryk, der er på dine grundlæggende følelser

dine relationer

dit psykiske velbefindende

din evne til at sætte grænser

din selvopfattelse

mængden af skyld og selvhad

 

-  Jeg har skrevet blogs om skam på Levlykkeligt, som du kan læse lige her

-  Du kan også læse mere om skam på min hjemmeside: Klik på SKAM

-  Her er en blog mere om skam

 

Mere læsning om vedblivende sårbarhed og skam

https://levlykkeligt.dk/forum/psykoterapeut_k%C3%B8benhavn_katrine_boeck/vedblivende_s%C3%A5rbarhed_og_skam

 

Mere læsning om autenticitet og originalitet

Dette link handler om at være autentisk:

https://coachcare.dk/autenticitet-autentisk-psykoterapeut-kobenhavn/

 

__________________________

Katrine Boeck, Psykoterapeut og parterapeut i København/Lyngby.
Læs mere på: http://coachcare.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Lavt selvværd - få hjælp til at bearbejde lavt selvværd og selvkritik. Læs mere