Stressekspert Frederiksberg

Kursus: Styrk din lederrolle - stressforebyggelse & stresshåndtering

Blog forfatter

Er du leder, og har du et ønske om at styrke din lederrolle og ruste dig til at både at forebygge, afhjælpe og håndtere stress? 

For at knække stresskurven kan der gøres en indsats på flere niveauer i organisationen; fra direktion til individ. Det kræver motivation, viden og værktøjer.

Målgruppe:

Kurset henvender sig primært til ledere og mellemledere.

Er du uden for målgruppen (fx HR-medarbejder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller selvstændig erhvervsdrivende) og finder kurset interessant, så kontakt Coachingzonen for at høre, hvilke muligheder du har for at deltage. 

Mål:

Målet med kurset er at give ledere og mellemledere viden og værktøjer til at kunne tackle nutidens stressproblematikker på arbejdspladsen med det formål at:

 • Ruste sig i rollen som leder til at forebygge og håndtere egen og medarbejderes stress.
 • Reducere antallet af stressede og langtidssygemeldte.
 • Undgå opsigelser og afskedigelser som konsekvens af længerevarende stresssygemeldinger.
 • Forebygge stress fremadrettet. 
 • Skabe større trivsel og arbejdsglæde.
 • Skabe bedre kommunikation, samarbejde og resultater.

 

Form & indhold:

Kurset er bygget op som et forløb bestående af 2 moduler (2 dage + 1 dag), hvor der veksles mellem teoretiske oplæg og dialog i plenum, refleksion – og træning i smågrupper i at anvende værktøjer til stressforebyggelse og stresshåndtering i praksis. Viden og værktøjer kan både bruges af dig personligt – og i din rolle som leder.

Modul 1, dag 1: Rundt om stress – indsigt, forståelse og viden

 • Hvad er stress
 • Stress i tal
 • Stress og virksomhedskultur
 • Årsager til stress
 • Lederens rolle og påvirkning på trivsel og stress
 • Tegn på trivsel
 • Trivselsfremmende vilkår og tiltag
 • Transformation fra trivsel til stress

 

Modul 1, dag 2: Transformation fra trivsel til stress. Lederens rolle og tiltag på alle niveauer

 • Tegn på akut stress
 • Tegn på længerevarende stress
 • Tegn på stresskollaps
 • Lederens tiltag, fra flow til stresskollaps
 • Teamets trivsel, når en kollega er stresset
 • Professionel hjælp
 • Den stressbelastedes proces

 

Træning i praksis forud for modul 2.

Du arbejder med dit personlige mål.  Du får lejlighed til at afprøve de nye modeller og værktøjer i virksomheden. Du kan evt. også sparre med andre kursusdeltagere, eller booke et personligt sparringsforløb. (*Læs mere i prislisten).

 

Modul 2, dag 1: Processen fra stress til trivsel. Lederens rolle før, under og efter stresssygemelding                            

 • Lederens rolle under en medarbejders sygefravær
 • Plan for medarbejderens tilbagevenden
 • Lederens betydning for en succesfuld tilbagevenden
 • Medarbejderens første arbejdsdag
 • Opfølgning på medarbejderens indslusningsplan og trivsel
 • Forebyggelse fremadrettet
 • Forebyggelse på alle organisatoriske niveauer 

 

Kursuslokaler & datoer i 2017:

Kurset afholdes i Sundhedscentret, Frederiksgade 7, 1., Hillerød (tæt på motorvej og Hillerød st.).

Og i kursuscenter, Søvangsvej 1-5, 2650 Hvidovre: 

 

Hvidovre:

Modul 1: Den 13.-14. marts 2018, kl. 9.00-16.30 og

Modul 2: Den 11. april 2018, kl. 9.00-16.30

 

Hold 3:

Modul 1:  Den 20.-21. september 2018, kl. 9.00-16.30 og

Modul 2: Den 15. november 2018, kl. 9.00-16.30

 

  

Udbytte

Du får:

 • Viden om hvad stress er
 • Forståelse for den stressedes situation og proces
 • Konkrete og let anvendelige værktøjer til at forebygge, spotte, håndtere og afhjælpe stress på arbejdspladsen
 • Bevidsthed om dit eget stress/trivselsniveau og konkrete værktøjer, du som leder selv kan bruge – hvad enten du ønsker at forebygge, er stresset eller har været stresssygemeldt
 • Bevidsthed om din egen rolle i forhold til en stresset medarbejder både før og under en sygemelding, og når medarbejdere kommer ”back in business”

 

Du lærer at: 

 • Forebygge stress på arbejdspladsen
 • Optimere betingelserne for trivsel på arbejdspladsen
 • Spotte medarbejderes tilstand, fra flow til kollaps
 • Iværksætte de tiltag, der skal til for, at medarbejderen bliver sin stress kvit
 • Hjælpe en stresset medarbejder tilbage på sporet
 • Hjælpe en stresssygemeldt medarbejder tilbage på arbejdspladsen
 • Iværksætte de tiltag, der skal til for at forebygge stress i fremtiden

 

 Efter endt kursus med 100% deltagelse, modtager du kursusbevis.  

  

Bestilling – tilmelding og betaling

Pris kr. 9997,- ex. moms.

Prisen inkluderer:

 • 3 dages undervisning og ”Lederens manual – til stressforebyggelse & -håndtering på arbejdspladsen”.
 • Morgenmad, ”næring-til-læring-snack”, frokostbuffet, eftermiddagskaffe & snack

 

Betaling
Faktura for kurset fremsendes automatisk ved bestilling og forfalder til betaling 14 dage efter. 

 

Tilmelding

Send E-mail til Coachingzonen på hh@coachingzonen.com eller ring til Coachingzonen

på 61 86 86 11. 
 

__________________________

Henriette Høeg, Certificeret Stresscoach,-rådgiver,-konsulent.
Afholder åbne stresskurser. Kontakt +45 61868611. Læs mere http://www.coachingzonen.com/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

 • Google
 • Facebook
 • linkedin
 • twitter
Lederkursus - stresshåndtering og forebyggelse. Læs mere