Stress Kurser og Arbejdsglæde Psykolog Johnny Schultz

Kursus Konfliktløsning og konflikthåndtering

Blog forfatter

Kursus i Konfliktløsning og Konflikthåndtering

Det stigende arbejds- og tidspres stiller helt naturligt krav om et effektivt og konstruktivt samarbejde. Sammenlægning af afdelinger med nye kolleger, der har været vandt til andre metoder og arbejdsrutiner, fører ofte til misforståelser og konflikter. Dét kan både føre til stress, frustration og nedsat arbejdsglæde.

Målet med kurset er at styrke din viden om de konfliktløsningsmetoder, der fører til holdbare løsninger af de konflikter, der belaster eller hindrer det gode samarbejde.

Konfliktløsning Kurset består af en række vigtige temaer:

  • Personlighedspsykologi. Belysning og diskussion af de psykologiske mekanismer, der er årsag til, at vi reagerer forskelligt under pres. Hvordan kan du vende en negativ stemning i en positiv retning så det bliver til gavn for det daglige samarbejde?
  • Metoder, hvor du lærer at udvikle et positivt reaktionsmønster, så du kan bidrage med at undgå unødige konflikter
  • Konflikthåndtering. Konstruktive metoder til at forebygge eller tackle konfliktsituationer
  • Konfliktløsning: Hvordan kan du sikre, at dine intentioner bliver opfattet positivt af modparten? Hvordan undgår du at blive misforstået?
  • Den vanskelige samtale. Hvilke psykologiske og etiske spilleregler skal overholdes for at sikre, at begge parter føler sig trygge, og at ingen taber ansigt?

Undervisningsform

Under kurset får du en række praktisk anvendelige "psykologiske værktøjer", der vil styrke din evne til at forebygge eller løse samarbejdsproblemer og konflikter. Desuden indgår der cases og træningsøvelser, som tager udgangspunkt i din egen hverdag.

Kontakt: direktør i Stressmanegement og arbejdspsykolog Johnny Schultz ved at klikke her: Kursus Konfliktløsning

__________________________

StressCoach og Psykolog Johnny Schultz
Læs mere om stress kurser, trivsel og arbejdsglæde
http://www.stressnet.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Kursus Konfliktløsning og konflikthåndtering. Læs mere