Underviser i konflikthåndtering og kommunikation Pia Hardy

Kurser om effektiv mødeledelse, referat- og notatteknik og overbevisende præsentationer

Blog forfatter

Her får du en række kursustilbud, der klæder dig på til at blive endnu bedre til at lede møder, skrive referater og præsentere dine budskaber klart og overbevisende.

På kurserne møder du enten Pia Hardy eller Jesper Hammer. Vores undervisning er uformel med respekt for den enkeltes oplevelser, og vi arbejder målrettet med at koble teorien sammen med din konkrete dagligdag og de udfordringer, du møder her.

Herunder kan du læse mere om vores kursusudbud i effektiv mødeledelse, notat- og referatteknik og overbevisende præsentationer.
  

Mødeledelse og facilitering - kursus i mødeledelse i København

Vi spilder mange timer på ineffektive møder. Møder hvor vi undrer os over, hvorfor vi deltager, og hvad formålet med mødet er. Vi er måske også i tvivl om, hvem som skal gøre hvad efterfølgende.

Ønsker du enkle og effektive værktøjer til at facilitere resultatskabende møder. Møder hvor der bliver truffet beslutninger, fordi deltagerne er velforberedte, informationerne er tilgængelige og de relevante mødedeltagere er mentalt til stede?

Så vil du denne intensive kursusdag i mødeledelse lære kunsten at planlægge og facilitere dynamiske, effektive og motiverende møder og skabe en sund mødekultur i din virksomhed. Du får værktøjer, som du kan anvende i praksis – uanset om det drejer sig om hverdagens interne møder, eksterne kunde- og salgsmøder eller kreative workshops.

Kurset kan bestilles som et skræddersyet virksomhedskursus og kan også holdes på engelsk. Kurset udbydes også som et foredrag eller en workshop af varierende længde, fx til et afdelings-seminar eller en temadag.

Læs mere om vores Kursus i mødeledelse og facilitering, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.
  

Kursus i Notat- og referatteknik for referenter og mødedeltagere

Rollen som referent opleves af mange som både stressende og krævende, men sådan behøver det ikke at være.

På dette kursus i notat- og referatteknik lærer du kunsten at fokusere dine lytte- og notatteknikker, alt efter formålet med mødet og de enkelte mødepunkter.

Du får indsigt i det optimale samspil mellem referent, mødeleder og mødedeltagere, og du bliver præsenteret for notattekniker, som skaber overblik og struktur, og som gør din referentrolle meget lettere.

Du arbejder med sproget i dit referat og referatets formelle opstilling. På kurset får du også masser af træning i at lytte fokuseret, tage dækkende notater og skrive klare og læsevenlige referater.

Læs mere om vores kursus i Notat- og referatteknik og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.
   

Kursus i præsentationsteknik - få gennemslagskraft

Vil du lære at fremføre overbevisende præsentationer med øget gennemslagskraft og personlig power? På dette kursus i præsentationsteknik lærer du at trænge igennem med dine budskaber på en overbevisende, fængende og tillidvækkende måde, så dine tilhørere lytter, forstår og går ind for dit budskab.

På kurset får du mulighed for at afprøve de virkemidler, der gør din præsentation klar, forståelig, interessant og målrettet. Du lærer også at formidle information og svært fagligt stof til en bred modtagergruppe. 

Præsentationsteknik med gennemslagskraft veksler mellem korte teoretiske oplæg og masser af øvelser i at præsentere. Kurset varer en dag, hvor du kan prøve dig selv af i et lille, overskueligt forum. Dine præsentationer bliver optaget på video, hvorefter du får feedback fra underviseren og dine medkursister.

Læs mere om vores mange kurser i Præsentationsteknik, og få flere informationer om underviser, datoer, sted, pris, indhold og tilmelding.
  

Læs mere om alle vores tilbud om mødeledelse og refratteknik , og få informationer om datoer, sted, underviser, pris, indhold og tilmelding, eller kontakt os på tlf. 70 70 79 18 for mere information og vejledning.

__________________________

Pia Hardy - Fortuna Kurser & Coaching
Kommunikationsrådgiver og erhvervscoach
Direkte: 2032 3269
Telefon: 7070 7918
ph@fortunakurser.dk
www.fortunakurser.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Kurser i mødeledelse og præsentationsteknik