Erhvervscoach Gitte Olsen

Profil

Navn
Gitte Olsen
Titel
Erhvervscoach
Hjemmeside
Erhvervscoach Gitte Olsen
E-mail
gitte@gitteolsen.dk
Telefon
20209718
Adresse
Nyborgvej 4B, 5700 Svendborg

Introduktion

Udvikling af organisation, ledere og medarbejdere ved Erhvervscoach Gitte Olsen

Hvilke ønsker har I for bevægelse og udvikling på jeres arbejdsplads? Som leder, som medarbejdere, som personalegruppe?

Læs mere på min hjemmeside: GitteOlsen.dk

Det kan være at få lettere ved at tale sammen om det, som opleves svært… mere fælles fodslag… en kultur hvor alle føler sig inkluderede… bedre stressforebyggelse… revision af værdigrundlag…
Det kan også være individuelle udviklingsforløb for ledere – og medarbejdere. Eller individuelle stressforløb.

Sammen kigger vi på de udfordringer og underliggende dynamikker, som står i vejen for at fokusere på det, I er sat i verden for. Derefter finder vi frem til, hvilken tilgang der matcher opgaven bedst.

Som led i udviklingsprocessen, kan det handle om at styrke det personlige lederskab hos ledere og medarbejdere. At blive bevidste om og tage ansvar for egne følelser og handlinger i mødet med kolleger, kunder, samarbejdspartnere, borgere osv.

Personligt lederskab er en forudsætning for at kunne indgå i ligeværdige relationer og i konstruktiv kommunikation med hinanden på tværs af funktioner, vagtlag, opgaver. Og ikke mindst de uudtalte hierarkier, som findes i alle systemer - som ligger og gemmer sig under overfladen.

Når dette arbejde udfolder sig, bliver der plads til at fokusere på det, organisationen er sat i verden for. Plads til at holde opmærksomheden på funktioner, roller og opgaver frem for personlige præferencer, sympatier og antipatier.

I en kultur hvor ligeværdighed og respekt for forskelligheder får lov at trives, vil graden af stress og udbrændthed formindskes mærkbart. Kræfterne bruges på det, der giver mening – nemlig kerneopgaverne.

Afhængig af problematikken aftaler vi den eller de tilgange, der passer jer bedst.

Relationel Koordinering
Er særlig relevant at arbejde med, når I ønsker at styrke det tværfaglige eller tværgående samarbejde mellem faggrupper, afdelinger og/eller vagtlag.

Medarbejderudvikling
Ofte starter vi med oplæg, tegninger og modeller, som er medvirkende til at skabe en fælles forståelse af den gode kommunikation og det gode samarbejde. Dette foregår i en inddragende og aktiv form, hvor alle byder ind med egne erfaringer og refleksioner.

Vi skaber et fundament for at kunne tale sammen - før vi forsøger at løse de aktuelle problemer. Ofte bliver disse problemer betydeligt mindre allerede efter denne proces.

Udviklingsforløb for medarbejdere

Stress skal tages alvorligt og helst så tidligt i forløbet som muligt. Oftest vil det være påkrævet med en ekstern ressource til at varetage denne opgave omkring Stresshåndtering.

Det er selvfølgelig vigtigt, at nervesystemet hos den stressede kommer i ro som det første. Men hvis I skal forhindre tilbagefald og udvikling af alvorligere tilfælde med stressrelateret angst og depression, er vi nødt til at kigge på de mønstre, der ligger til grund for, at signalerne overhøres – både af den stressede selv og af arbejdspladsen.

Et stressforløb kan for mange være den ”gave”, der skaber grobund for et fremtidigt liv i balance og med personligt lederskab såvel arbejdsmæssigt som privat.

Udviklingsforløb for ledere
Som leder kan det være en god ide med mellemrum at kigge på dig selv og din ledelse med hjælp fra en udefrakommende person, der ikke er en del af organisationen. En, som kan udfordre med flere perspektiver, end dem du selv ser eller præsenteres for af medarbejdere og andre ledere.

Måske har du specifikke temaer, som du har særlig lyst til at udforske. Her kan et individuelt lederforløb være en oplagt mulighed.

Som underviser:

Tilbydes involverende og praksisnære kurser og temadage inden for relationel koordinering, kommunikation, coaching, systemisk opstilling, AI mm.

I får en levende formidler, der formår at inddrage, bringe forforståelser i spil og møde deltagerne, hvor de er.

Som konsulent og facilitator:

Falder det mig naturligt at skabe gode relationer og at lytte ind til, hvordan jeg bedst kan bidrage til at løse den foreliggende opgave. Eks facilitering af processer, teamudvikilng og konfliktløsning.

Som coach:

Er jeg professionel og nærværende og har en veludviklet intuition. Mine forskelligartede redskaber ligger efter mange års erfaring på rygraden. Jeg tør spørge ind til kernen og hviler i mig selv i mødet med mennesker på alle niveauer.

Som stresscoach:

Tager jeg ansvar for processen og guider den stressede gennem et forløb med fokus på både behandling, håndtering og forebyggelse. Jeg tager gerne imod klienter, som ikke har følt sig hjulpet i tidligere stressbehandling.

Generelt:

Jeg har noget på hjerte og er ambitiøs omkring mit virke. Jeg arbejder seriøst og målrettet på, at mennesker, som jeg arbejder med, får sat gang i en udviklingsproces, som fortsætter efter endt forløb.

 

Brancher

 • Coaching
 • Stresskonsulent
 • Supervision
 • erfaren
 • erhvervscoaching
 • Erhvervscoaching
 • konfliktløsning
 • Kurser, workshops
 • Ledelse
 • Ledercoaching
 • Medarbejdere og Teams
 • professionel
 • Relationel Koordinering
 • samarbejde
 • Stresscoaching

Hjemmesider

Kort


Erhvervscoach Gitte Olsen - Blog, Tilbud, Arrangementer, video, Kontakt