Konfliktmægler Signe Saxe Jessen

Kan du tage imod kritik u-d-e-n at føle dig personligt angrebet?

Det er almindeligt og helt naturligt at vi tager kritik personligt fordi den ofte gives som et personligt angreb. "Du er så..." Vi overvejer om kritikken er berettiget eller ej. Om vi skal gå i forsvar eller give igen med samme mønt. Med ét står vi i en mig-mod-dig situation - en kamp om hvem der er ok. Dér kører samtalen af sporet

Men kritik er altid udtryk for at vi har nogle uopfyldte men helt legitime og vigtige behov & ønsker som vi ikke får opfyldt i relationen. Og det gør vi opmærksom på - dog på en måske hård og kritisk måde. Lærer vi at se bag kritikken, vil relationen åbne sig positivt, og vi styrker vores medfølelse og empati. Læs her om hvordan.

Hvorfor du ikke skal tage kritik personligt - men se på handlingen

Gandhi brugte en vigtig skelnen mellem ”wrong doer” og ”wrong doing”: Forskellen på ”at være forkert” (som person) og ”gøre forkerte handlinger”. Selvom kritik rettes mod dig som person går den som regel på dine handlinger. Men du opfatter dem som kritik af dig som person. Helt naturligt. Men det er en fejlslutning!

Din kæreste kan fx kritisere dig voldsomt fordi du ikke får hældt kølervæske på bilen. Måske kritiserer han hele din glemsomme person m.m.m., fordi han bliver rasende. Men i bund og grund er det ikke dig som person han kritiserer. Det er de handlinger, du gør - eller i dette tilfælde ikke gør.

Identificerer du dig selv med dine handlinger, bliver du usikker, når du får kritik. Du får travlt med at passe på dig selv og skyde kritikken fra dig ved at ignorere den, "skyde igen" eller retfærdiggøre dig selv og dine handlinger. Dette skaber blot endnu mere kritik, for den anden føler sig ikke hørt.

Skelner du i stedet mellem dig selv og dine handlinger, bliver det hele lettere. For du er OK som menneske og person, men dine handlinger er ganske sikkert ikke altid ok! 

Du er den, du er, og det synes uoverskueligt og uønsværdigt at lave dig selv om. Det er ok. MEN det er ikke særligt svært at begynde at justere lidt på dine handlemønstre, hvis du altså gerne vil. Vælger du at opfatte kritik som kritik af dine handlinger, kan du sagtens komme personen i møde og gøre ting lidt anderledes. Uden at føle at du skal lave dig selv om. Det gør dit sind mere smidigt og fleksibelt.

Erkender du det, bliver det pludselig både interessant og meget lettere for dig at se på dine handlinger lidt udefra - uden at identificere dig med dem. Husk altid at du ikke er dine handlinger.

Det positive ønske bag kritik

Det bedste du kan gøre er at trække vejret dybt og undersøge kritikken. For der ligger et positivt ønske og behov bag enhver kritik. Uanset på hvilken måde det bliver sagt.

Når du får kritik, er det en (omend måske uhensigtsmæssig) måde at sige ”jeg ville så gerne have x. Hvis du gør x anderledes, så vil det gøre mit liv meget lettere.

Tænk på en typisk kritik, som går dig på. Hvilke positive hensigter mon der ligger bag? Spørg ganske enkelt hvad det er fx din partner ønsker sig af dig. Ønsker din partner sig fx sikkerhed, tryghed, fred, ro, at blive hørt, at blive taget alvorligt, at blive respekteret, at blive taget med på råd, at mærke din tillid, at opleve sig forstået eller andet? Når du forstår det positive ønske som ville gøre livet lettere og skabe mere lykke for din partner (og dermed jer), kan du uden modstand imødekomme ønsket.

Husk det er grundlæggende din handling som den anden er frustreret over eller ked af. Ikke dig som person. Og husk at vi alle kan komme til at formulere os bebrejdende - også dig selv. Træd derfor et skridt tilbage når du bliver ramt, reflekter og forsøg at forstå det positive ønske bag kritikken. Kom i møde - præcis som du ville ønske den anden kom dig i møde, når du var frustreret over noget.

Sådan opbygger du dit selvværd i forhold til kritik

Kæmper du med et lavt selvværd, kæmper du typisk også med en større følsomhed over for kritik. For et lavt selvværd følges med følelsen af forkerthed: "jeg er forkert". Følelsen af forkerthed bliver selvforstærket, når du indentificerer dig selv som person med dine handlinger. For så går al kritik (af dine handlinger) direkte ind på dig som person og stiller spørgsmål ved hele dig selv som værdifuld. Det gør dig skrøbelig og får dig til at handle usikkert og uhensigtsmæssigt - og så er den negative spiral i fuld gang. Du mødes med mere modstand, og selvværdet bliver endnu lavere.

Du opbygger et sundt og godt selvværd på det relationelle plan ved bl.a. at adskille din person fra dine handlinger. Personen med et sundt selvværd ville dermed reagere på kritik ved at sige sådan til sig selv: "Jeg er grundlæggende ok, men jeg gjorde noget, som den anden blev ærgerlig over. Næste gang kan jeg sagtens gøre det anderledes. Selvom jeg synes kritikken var hårdt sagt, vælger jeg at høre det som et reelt ønske & behov om at den anden kan føle sig mere tryg og sikker ved at jeg ..."

To sprog for samme budskab - lær at oversætte

"Jamen kritikken går på min person". Det kan opleves sådan, men stadig skal du i din egen bevidsthed skille din person fra dine handlinger og undersøge præcis hvad det er for handlinger, reaktioner, og ting du siger som din partner eller en anden ikke har det godt med. Dernæst skal du lytte bagom kritikken af din person og finde det positive og helt legitime ønske og behov hos den der kritiserer dig:

"Du er uselvstændig!" - Kunne høres som: "Jeg ville være glad hvis du tog mere ansvar, så jeg også kunne slappe af."
"Du er ikke til at stole på" - Kunne høres som: "Jeg har brug for at kunne stole på dig, så jeg kan føle mig sikker. Kan jeg det?"
"Du er doven og sjusket" - Kunne høres som: "Jeg ville så gerne at du tog dig selv mere seriøst, det ville gøre mig meget glad og rolig."
"Du lukker jo bare af" - Kunne høres som: "Jeg ville ønske at vi havde en bedre kontakt og at du sagde det til mig, der går dig på."
"Din sure mokke" - Kunne høres som: "Jeg ville ønske du så mig mere og det positive jeg gerne vil med dig."

Som du ser, er budskabet det samme, men det er blot formuleret meget forskelligt. Nogle har lært at slå fra sig (voldeligt sprog), andre har lært at sige det, de ønsker sig (empatisk kommunikation - som også er empati overfor sig selv).

Øvelse: Oversæt bebrejdelser - og bliv robust og empatisk med større selvværd
Prøv at øve dig i at oversætte alle slags bebrejdelser du hører - også de der ikke er møntet på dig. Se menneskers hårde ord som desperate udsagn, der kommer ud som de gør, fordi vi er vænnet til at tale sådan. Lad stikpiller osv. blive genstand for din egen træning i positiv behovs-oversættelse. Altså hvilket legitime ønske og behov har personen i virkeligheden? - Så ser verden pludselig helt anderledes ud.

Denne øvelse vil gøre dig meget mere robust overfor kritik, den vil øge dit selvværd (i relationer) fordi du vil opleve mindre modstand og mere succes, den vil øge din empati og medfølelse.

Prøv løs, og øv dig i at se menneskers ægte bagvedliggende ønsker - og se dem forandre sig for dit indre blik. Med tiden ligger det på din rygrad at forstå med dit hjerte, din empati. Du vil agere og reagere overfor andre mennesker derefter. Vær dermed selv den forandring, du ønsker at se i verden!

Kærlig hilsen
Konfliktmægler Signe Saxe Jessen

Dette blogindlæg er udvalgt af Magasinet Psykologi som vælger et nyt indlæg fra Levlykkeligt hver uge til deres facebook fanpage og et om måneden til deres trykte magasin.

__________________________

Signe Saxe Jessen, cand.mag.
Professionel Konfliktmægler, kognitiv coach og mindfulness træner.
www.goderelationer.dk

Medstifter af Levlykkeligt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer

Hej Signe

Tak for et super godt indlæg - meget brugbart.

Kh. Laura

Kritik. Sådan tager du godt imod kritik - og styrker selvværdet! Læs mere