Kontrol eller glæde - hvad styrer dit liv?

De fleste lever ud fra den tro, at hvis bare verden omkring var i orden, så har de det godt - Men bliver vi gladere af det?. Hvis noget ikke var, som det skulle være, har jeg enten forsøgt at lave om på det, eller bidt det i mig. Jeg har følt, at jeg var nødt til at kontrollere og styre tingene i forsøget på selv at have det godt. Og selv om jeg kun til en vis grad havde succes med at styre og kontrollere tingene i retning af mit tilsyneladende velbefindende, faldt det mig aldrig ind, at hele årsags – virknings forholdet i virkeligheden er stik modsat.

Jeg oplevede, at jeg havde det godt, når verden, efter min mening, var i orden og tænkte ikke et sekund, at det i virkeligheden var min egen tilstand, der bestemte om verden var i orden.

Der er meget stor forskel på, hvilken af de to grundlæggende overbevisninger, du lever dit liv efter:

Jeg har det godt, fordi verden er i orden”  eller

”Verden er i orden, fordi jeg har det godt.

Jeg har det godt, fordi verden er i orden
Hvis du lever ud fra den første overbevisning: ”Jeg har det godt, fordi verden er i orden”, lader du verden omkring dig være ophavsmand til dine følelser.
Hvis tingene er, som du ønsker og gerne vil have dem, giver det dig en god følelse.
Hvis tingene ikke er, som du ønsker og gerne vil have det, giver det dig en dårlig følelse. Din tilstand afhænger med andre ord 100% af tingenes tilstand.

For at kunne vurdere om verden er i orden er dit sind nødt til at vurdere og kategorisere alt (+) eller (-), godt eller skidt, sort eller hvidt. Alt bliver således hurtigt et spørgsmål om enten / eller.

Enten er du for, eller også er du imod.
Enten er du ude eller inde.
Enten er du god eller ond.
Enten er du syg eller rask.

De ting du vurderer som gode, giver dit sind automatisk dårlige modsætninger:

Smuk – grim. Hurtig – langsom. Rig – fattig. Aktiv – doven. Omsorgsfuld – egoistisk.

De fleste af os dømmer og vurderer ustandseligt alt, hvad vi møder i vores liv; og ofte gør vi det uden at tænke over, at det er det vi gør. Vores sind elsker at kategorisere alt, hvad vi møder, og putte det ned i en kasse vi kender. Grundlæggende har vi to kasser, som vi fordeler tingene i: En minus kasse (-) og en plus kasse (+). Indholdet i kasserne er forskelligt alt efter hvem vi er, og hvad vi gennem livet har lært er hhv. godt eller dårligt. Forskelligt alt efter hvilken baggrund, kultur eller normer vi identificerer os med.
Vi har nemt ved at acceptere de ting vi kender fra vores (+) kasse og svært ved at acceptere ting fra vores (-) kasse.

Vores verden opleves som i orden, når der er overvægt på (+) kontoen.
Vi prøver derfor at kontrollere alt omkring os gennem dagsordener, mål, ønsker, magt, vilje, disciplin, manipulation eller penge.

Vi skaber billeder af, hvordan verden skal se ud eller være, for at vi har det godt, og forsøger så efter bedste evne, at få verden til at se sådan ud.

Vi skaber forskellige billeder af, hvornår verden efter vores mening er i orden, alt efter hvem vi er, og hvilken historie vi har med os. Billeder der sætter betingelser for, hvad der skal være opfyldt for, at vi kan have det godt.

Livet bliver en kamp for at få tingene, som vi gerne vil have det. Indimellem vil vi lykkes med vores forehavende, og indimellem vil vi mislykkes. Indimellem vil vi stå som sejrherrer og indimellem vil vi stå som offer eller martyr. Livet bliver en kamp, hvor vi enten kan vinde eller tabe. Nogen ser ud til at vinde mere end andre, og andre ser ud til at tabe mere end andre, men alle vil i et eller andet omfang prøve både at vinde og tabe.

Så længe du lever et liv, hvor du uden at tænke over det bedømmer og vurderer alt som enten (+) eller (-), vil du aldrig kunne føle dig godt tilpas hele tiden. Hver gang du går hen imod (+) skubber du (-) til side, og når (-) længe nok har været skubbet til side, vender den forstærket tilbage i en eller anden form. Dualiteten fungerer med andre ord som et pendul, der altid på et eller andet tidspunkt vil svinge den modsatte vej, og dermed skabe uorden i dit forsøg på at skabe orden.

Det du ikke kan leve med, vil ikke lade dig leve.

Når vi lever ud fra den første overbevisning sætter vi hele tiden betingelser op for, hvad der skal til for at vi kan have det godt:

Du kan f.eks. have det godt, hvis

- der er orden

- alle er glade

- du har penge nok

- der er ro

- du bliver anerkendt

- du og din familie er raske

- andre kan lide dig

- du får din vilje

- du ved hvad der skal ske i fremtiden

- alt er planlagt

- solen skinner

- der er fred på jorden

- din mand/kone ikke snorker

- din søn tager sig sammen i skolen

- din mor holder op med at blande sig

- dine kollegaer begynder at tage ansvar


Hvis ovenstående ikke er tilfældet bliver du frustreret, irriteret, bekymret, ked af det, vred, bange, hysterisk eller bare utilfreds.

Verden er i orden, fordi jeg har det godt.
Hvor den første sætning lod omgivelserne være bestemmende for dit velbefindende, lader denne sætning dit velbefindende være bestemmende for, hvordan du oplever dine omgivelser.

Flere undersøgelser viser, at det er vores følelse af glæde og lykke, der skaber succes, og ikke som de fleste nok er opdragede til at tro, succes, der skaber glæde og lykke. Jo gladere du er, jo større succes i livet.

Med andre ord betyder det, at din vigtigste opgave derfor bliver, at sørge for at have det godt – så indretter verden sig.

Men hvad betyder det ”at have det godt”?

De fleste af os har kun forstået sætningen på ét niveau, men har ikke forstået den til fulde. For vi har forstået den inden for egoets forståelsesramme, der bygger på den første sætning: ”Jeg har det godt, fordi verden er i orden”. Dvs. vi gør en hel masse i forsøget på at få det godt. Det virker bare ikke, for vi gør det inden for den dualistiske verden, hvor pendulet ustandselig svinger frem og tilbage.

Så længe du bedømmer verden omkring dig i (+) eller (-), vil det være umuligt at opnå en blivende følelse af at have det godt. I en dualistisk verden vil du aldrig kunne føle dig godt tilpas hele tiden, da der til alt positivt vil være en negativ modpol. Den største blokering for at have det godt, er uden sammenligning vores dualistiske opfattelse af verden.

Hvis dit mål er at have det godt, uanset hvad der sker omkring dig, må du ophæve dualiteten ved at forvandle din trang til at bedømme alt i (+) og (-).

Du kan imidlertid ikke tvinge dig selv til at lade være med at vurdere og bedømme, da dette i sig selv vil være en bedømmelse af dine tanker og følelser. Hvis du går efter gode positive tanker og  følelser og gør alt for at undgå negative tanker og følelser, vil du aldrig virkelig kunne få det du ønsker os.

Det du forsager og flygter fra, vil altid stå i vejen for, at du virkelig kan opleve det modsatte.

Så jeg taler altså ikke om at du skal skrue op for den positive tænkning eller med andre midler forsøge at disciplinere dit sind til at holde op med at bedømme. De typiske veje til at få det godt, f.eks. positiv tænkning, visualisering, affirmationer, virker ikke i længden, da de ikke tager højde for modstanden mod at have det godt.!

Du kan ikke tvinge dine tanker og følelser til at være anderledes end de er, men du kan byde dem velkommen og tillade dem at være, præcis som de er. Dit sind kan kun afstå fra at bedømme, ved at du tillader, alt det der er.

Når du tillader både (+) og (-) at være til stede i dine tanker og følelser, vil bedømmelsestrangen lige så stille forvandles til en indre glæde og ro, der ikke er afhængig af omgivelsernes tilstand.
Når du TILLADER alt i dit liv at være præcis som det er, lader du tilladelsens alkymi forvandle mørket til det skinnende lys!

Så derfor:  TRÆK VEJRET, FØL & TILLAD alt hvad du har af tanker, følelser og fysiske fornemmelser, og mærk på din egen krop, hvordan tilladelsens alkymi på forunderlig vis fører dig gennem porten ind til GLÆDEN!

Du kan godt GLÆDE dig!!

God fornøjelse

De allerbedste hilsner

Lone 

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Kontrol eller glæde - hvad styrer dit liv? Læs mere