Konfliktmægling og Konflikt Coaching

Igennem en konfliktmægling - mediation bliver parterne i en konflikt i stand til at lytte til hinanden og udtrykke egne behov.
  
En mediation er vejen ud af konflikter, og den fører frem til løsninger, som tilgodeser begge parters interesser.
 
En konflikt er en lidelse for de mennesker, som er involveret i den. Den opsluger tanker og energi, og opmærksomheden flyttes fra det, som vi i virkeligheden ønsker at bruge vore liv til.
 
En mediator og coach har til opgave, sammen med de stridende parter, at gå ind i dette smertensrum og hjælpe dem til at forstå sig selv og hinanden. Det er nemlig grundlaget for at kunne se, hvori problemerne virkelig består.
 
At lytte til hinanden og blive bevidste om egne behov, det er vejen ud af konflikten og frem til løsninger, som tilgodeser begge parters interesser.
 
En mediation er en faseopdelt proces, som leder frem til parternes fælles løsninger, og undervejs ledes processen af den uvildige og objektive mediator.
 
I modsætning til retssager og andre officielle konfliktløsningsmetoder sker deltagelsen i en mediation helt på frivillig basis, og parterne bliver ikke påtvunget løsninger. Det er da også parternes egne løsninger, som viser sig holdbare på lang sigt.
 
Mediationsprocessen har i hovedtræk følgende faser:

1. Parterne fortæller hver deres version af historien og sandheden.  Det handler om at lytte til hinanden, og formålet er at skabe forståelse for hinandens intentioner. Denne fase har stor vigtighed, idet den åbner parterne for det videre arbejde i processen.
 
2. Parterne fortæller om deres bekymringer, interesser og behov. Formålet er at gøre parterne i stand til opnå en fælles forståelse af problemerne. Kun med denne forståelse bliver parterne i stand til at formulere egne løsningsforslag.
 
3. Parterne brainstormer for at opstille løsningsforslag, som udspringer af den fælles problemformulering og tilgodeser hver af parternes bekymringer, interesser og behov. Formålet er at opnå parternes forståelse for, at der findes utallige løsningsmuligheder, som kan dække de respektive behov. Ingen muligheder udelukkes i denne fase.

4. Parterne betragter de alternative løsningsmuligheder og støttes til i fællesskab at udvælge en løsning, som i størst muligt omfang dækker begge parters bekymringer, interesser og behov.

5. Parterne forpligter sig til den løsning, som de i fællesskab har valgt. Formålet med denne fase er, at støtte parterne i udarbejdelsen af en plan, som fungerer for dem begge, og som fører til gennemførelse af den valgte løsning.

Mediation kan finde anvendelse ved konflikter i utallige sammenhænge:

- i parforhold,
- i familien
- imellem naboer
- imellem private personer i det hele taget,
- imellem medarbejdere,
- imellem medarbejdere og chefer,
- imellem chefer
- imellem afdelinger,
- imellem virksomheder,
- imellem organisationer,
- imellem institutioner,
- imellem lande.

Mediationsprocessen finder også anvendelse ved rådgivning af den ene af parterne i situationer, hvor den anden part ikke ønsker at medvirke i processen - såkaldt konflikt coaching. Her handler det om - den manglende dialog til trods - at søge opfyldelse af egne interesser og behov uden samtidig at optrappe konflikten.

"Vi skal ikke vinde krigen - vi skal sammen vinde freden."

Læs mere her om: Konflikt Coaching

 

__________________________

Team Levlykkeligt
Kontakt os her: http://levlykkeligt.dk/kontakt

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Konfliktmægling og Konflikt Coaching. Læs mere