Online psykolog hjælp og terapi Psykolog Kit Lisbeth Jensen

Kognitiv terapi

Blog forfatter

Den kognitive behandlingsmetode er den bedst dokumenterede behandlingsmetode for depression og angst. 

Tanker, følelser og handlinger er hele tiden i gensidig påvirkning af hinanden. Det, du tænker påvirker det du føler, det du tænker og føler påvirker det du gør, og det du gør påvirker igen det du føler og tænker. 

Kognitiv terapi er en behandlingsmetode som søger at identificere og ændre de uhensigtsmæssige tankemønstre, forestillinger og overbevisninger du har.

Ændringsarbejde kan foregå på mange forskellige måder, oftest i en kombination af samtaler, forskellige hjemmeopgaver, og registrering af det du gør, og de tanker du har om dig selv og din hverdag. 

Dine uhensigtmæssige tanker og overbevisninger kan føre dig ind en ond spiral. En spiral hvor negative følelser tager overhånd. Følelser der igen giver flere negative tanker. Det er som om du bliver sittende fast mellen det du tenker og føler, og det du gør, eller ikke gør, er som oftest i overenstemmelse med det du tænker og føler. 

Det kan fx være tanken om at du aldrig duer til noget. En tanke der vækker følelsen af trished og modløshed. Følelser der kan gøre dig magtesløs, handlingslammet og energifattig. Kræfterne forsvinder, og du orker måske ikke længere at gøre de ting du plejer at gøre. 

Den kognitive behandlingsmetode vil her sætte fokus på tanken "jeg duer ikke til noget", og sammen med dig finde beviserne for at du tror som du gør. Du og din psykolog bliver et lille forskerteam som undersøger om overbevisningen "holder i en rettergang". Du vil også få små opgaver hvor du prøver at udfordre dig selv i nogle bestemte situationer. Situationer hvor du kan få nye erfaringer der ikke stemmer overens med din gamle overbevisning.

Via samtaler og øvelser vil du stille og rolig kunne finde forhold der modbeviser din antagelse, og opdage situationer og tanker, der fortæller dig at du faktisk er god nok, og duger til rigtig mange ting. På den måde kan tanken "jeg duger aldrig til noget" byttes ud med tanken "nogle ting duger jeg til" "Jeg duger fx til x, y, z"

Et andet eksempel er hvis du i en situation har følt kropslig ubehag fx hjertebanken eller svimmelhed. Du tolker måske de kropslige symptomer som farlige, og når noget tolkes som farlig kan det vække angst. Denne angst kan fejltolkes, og blive koblet til den situation du var i, eller endog angsten for en alvorlig sygdom. I det førstnævnte tilfælde vil du måske undgå den samme situation igen, og i det sidstnævnte tilfælle vil du måske over tid udvikle en helseangst. 

"Tankefejl" og undgåelse er en del af årsagerne til ondt i livet. Jeg har her forsøgt at give dig et lille indblik i hvad tanker kan føre til, og hvad kognitiv terapi er for noget. Det kan skrives rigtig meget om kognition og kognitiv terapi, og hvis nogle af jer vil vide mere kan jeg anbefale bogen "Lykketyven" skrevet af Arne Repaal og Torkel Berge. Den giver et godt indblik i den kognitive behandlingsmetode, og hvad du kan gøre hvis du eller en af dine nærmeste er ramt.

Hvis du har brug for at mestre din angst eller depression, og vil prøve kognitiv terapi tilbyder jeg e-terapi via email og/eller chat.

Kontakt og online kommunikation

Du kan fx skrive din mail hvornår på døgnet du måtte ønske, og jeg vil svare på din mail indenfor tre arbejdsdage. Vor kommunikation online kombineres med hjemmeopgaver. 

Kontakt mig og læs mere her: https://www.psykologonline.net/

__________________________

 Kit Lisbeth Jensen, Psykolog med speciale i Klinisk Psykologi

Læs mere her: https://www.psykologonline.net/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Kognitiv psykologi har fokus på interaktionen tanker, følelser og adfærd. Læs psykolog Kit Jensen her