Flerkulturelle verdner?

Blog forfatter

 

Flerkulturel levevis betyder, at man for eksempel lever i Danmark og er en familie eller en person med en anden etnisk kulturel baggrund. Hvilket gør, at der er to sæt såkaldte leveregler, man som menneske skal balancere i, for at blive anerkendt i forskellige kulturelle situationer og kontekster.

Læs mere om hvordan støtte til to-kulturel tilgang.

Den kulturelle balance kan være svært og for nogle volde store problemer. Tyngden kan blive ubærlig, særligt når pubertetens identitetskonflikter forstærkes af, at man samtidig skal forene to kulturelle værdisæt, som på nogle punkter trækker i hver sin retning. Hvad er der særligt ved din kulturrelle arv, hvilke familiemønstrer oplever du og hvilke kulturelle forskelle er der generelt? Hvad er svært og hvordan handler og agerer du i det?

Altså læren om hvordan den unge får mere nærvær med sine forældre, trods de kulturelle udfordringer de dagligt står i. Og hvordan får forældrene et større nærvær frem for afstand med deres børn.

De ting der kan spille ind og vanskeliggøre en sund trivsel kan være mangeartet. Særligt hvis værdier, normer og regler mødes og dermed konflikter. De kan komme til at virke uoverkommelige.

Gennem psykoterapi lærer du at sætte ord på det og du får støtte til at håndtere det og får skabt en balance. Du får defineret det du står for og har af værdier og drømme. Det kan nytte at få sat ord på det og skilt tingene ad. Støtte og udvikling kan være med til at skabe en sund balance for dig. Du får hjælp til at finde dig selv. Hvem er du? Hvor er din vej i alt dette?

Igennem min karriere har jeg på forskellige måder arbejdet med mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk. Jeg har indgående kendskab til de problematikker, du kan stå i. På forskellig vis har jeg gennem mange år arbejdet indenfor dette felt både som socialpædagog, familiekonsulent, leder af en daginstitution i Gjellerup, arbejdet med at integrere flygtninge og ved at give psykoterapi i min praksis til såvel unge som ældre med en anden kulturel etnisk baggrund end dansk/europæisk.

 

__________________________

Vivi Hinrich
Psykologi Århus
https://psykologipsykiatri.dk/

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
flerkulturel levevis skaber det en ubalance?