1:1 sessions i The Heart Healing Journey - "Kærlighedens Termostat"

Blog forfatter

The Heart Healing Journey og Kærlighedens Termostat er en enkel og dyb metode - en sjælsåbning ind til din inderste kerne af kærlighed.

Jeg tilbyder 1:1 sessions, kurser og uddannelser i Kærlighedens Termostat, gennem HjerteAkadademiet

Hvad er Kærlighedens Termostat?

I mit arbejde med parforhold og kærligheden stødte jeg igen og igen ind i relationens fastlåshed. Gentagelser på gentagelser, der ofte syntes ikke at kunne hænges op på de to personer, der havde konflikten. Men synes at have rødder i det dybeste barndoms land. 

Jeg begyndte at undersøge sammenhængen med vores første oplevelser af kærligheden i vores tidligste år og de problematikker vi er underlagte i vores nutidige relationer. Jeg fandt en slående sammenhæng - nærmest identisk. I min videre søgen, blev der mig vist en vej til frihed en total frigørelse af kærligheden. Et totalt skift fra følelsesmæssig adskilthed til følelsesmæssig forbundenhed. Jeg kaldte den Kærlighedens Termostat og arbejdet med den har siden forløst mange mennesker ind i kærligheden. En direkte oplevelse af at gå fra frygt til kærlighed. helt ned på celleplan. 

Her følger et uddrag af min "Det handler om Kærlighed", Magnolia Press - fra kapitel 6 om Kærlighedens Termostat

"Én hændelse".

Skabelsen af kærlighedens termostat sker ved blot én hændelse. Ofte tænker vi, at flere elementer fra vores opvækst er skyld i vores oplevelser og fortolkninger af dem. Hændelsen skaber en mental fortolkning som lagrer sig i vores nervesystem. I vores nervesystem lagres de oplevelser, der skaber vores virkelighed. De lagrede ”billeder” i nervesystemet bliver til en sandhed som bevises igen og igen, livet igennem.

Din oplevelse af enhed og kærlighed påvirkes øjeblikkelig og der sker et brud på din opfattelse af virkeligheden. Det kan også beskrives som en brat opvågnen fra en slumre tilstand i tryghed og kærlighed til et nyt virkelighedsbillede. Det brud oplever du som et brud på kærligheden. Fra det øjeblik er du ikke længere i ét med hele universet. Der er ikke længere enhed, mellem dig og dine nærmeste. Du går fra en oplevelse af enhed til en oplevelse af adskillelse og dualitet. I din verden findes nu dig og de andre, hvor der før kun var dig og du indeholdt alt; mor, far, mad og bleskift – det hele. Du er følelsesmæssig adskilt.

 Da du, på det tidspunkt i livet, oplever verden med dig selv som udgangspunkt, bliver dit fokus rettes mod dig selv. Du får en oplevelse af, at noget er galt og reagerer ubevidst. For alle er det en meget smertefuld og chokerende tilstand, når oplevelsen af kærlighed bliver brudt. I stedet for at kigge ud i verden og anerkende den rationelle, virkelige årsag, kigger du indad og siger: ” der er noget galt med mig”, ”Jeg er centrum for livet, ergo må der være noget galt med mig” og du påtager dig ubevidst skyld. Kærlighedens bånd er brudt. Da kærligheden er den styrende kraft skal du nu redefinere kærligheden og give den et nyt navn. Du kigger dig omkring og sætter ord på det, du ser. Det sker uanset om du, på det tidspunkt, har fået sprog eller ej.

Nogle børn, mister den fundamentale kontakt meget tidligere i forløbet f.eks. ved for tidlig fødsel, sygdom hos barn eller moderen. Fostre mærker og føler og optager moderens følelsesliv allerede i livmoderen og påvirkes i stor grad af hendes følelsesliv. Hendes tanke energi og evt. følelsesmæssige traumer og kriser, som hun takler under graviditeten, går direkte til barnet. Derfor kan du påvirkes endnu tidligere end efter din fødsel, allerede i din moders skød. Processen er den sammen blot foregår det endnu inden du har sproget med dig".

Hvordan ser en kursusdag ud med Kærligehdens Termostat?

Du vil på kærligste vis erfare og frisætte de mønstre i dit liv, der afholder dig fra at elske og lade dig elske.

Kærlighedens Termostat er den grundkonflikt i dit kærlighedsliv, der som en automatpilot slår til, når du ikke føler dig elsket. Grunden til at den stadig styrer i dit liv er fordi du har identificeret dig med den og fordi du har glemt at det er dig selv, der har sat den. 

På denne dag, ser du den i dit eget liv og får en mulighed for at frisætte den. At frisætte den åbner samtidig op for en beriget oplevelse af selve kærligheden som ikke kan beskrive, men skal opleves. På dagen gennemgår vi alle stadierne i Kærlighedens Termostat således at du tydeligt kan følge med i din egen kærligheds historie og skridt for skridt give slip på alt det der ikke gavner dig i kærligheden.

Udbytte:

Hvad får jeg ud af det som single? – du ser klart hvad i dig, der afholder dig fra at elske og blive elsket.

Hvad får jeg ud af det sammen med min partner – I får en øjenåbner for Jeres ubevidste involvering i hinandens kærlighed og en enorm gave i at I begge frisætter Jeres individuelle negative mønstre.

Hvad får jeg ud af det hvis min partner ikke ønsker at deltage? – Du frisætter din egen kærlighed i relationen og bringer ny energi, ny kærlighed og forståelse ind i relationen.

Hvad er muligt når jeg slipper min Kærlighedens Termostat? 

•                    At elske mig selv

•                    At finde fred og komme hjem til dig selv.

•                    At opleve ubetinget kærlighed i dig selv.

•                    At have styr på din grundkonflikt i kærlighed så den ikke styrer dig.

•                    At få frihed til at elske og lade dig elske af en anden.

Indhold:

Kærlighedens sprog - om de 5 sprog i kærlighed og hvordan vi kan lære at ”taler” hinandens sprog.

Kærlighedens termostat - den ultimative blokering vi alle har i kærligheden – den der afholder os fra at give os selv 100% til kærligheden og være 100% åben for at modtage kærligheden. De 7 stadier i Kærlighedens Termostat.

Kærlighedens sande væsen - om din indre kerne - accept – at give slip – kærligheden i nu’et

Mest af alt en direkte oplevelse og erfaring af ubetinget kærlighed, som du hverken kan læse eller diskutere dig frem til.

Kærlighedens Termostat er ikke terapi men en metode, der kraftfuldt skærer igennem alle ydre lag indtil selve kernen. Tidligere deltagere udtrykker at de på en time med Kærlighedens Termostat er kommet længere end 10-15 års selvudvikling. Metoden er udviklet og nedskrevet at Charlotte Fruergaard HjerteAkademiet, som også underviser i den. Kærlighedens Termostat har rødder i systemteorien, kognition, læren om væren & non-dual psykologi.

Praktisk info:

Kontakt mig her

For næste kursus se her 

www.winlife.dk - www.anandayoga.dk - www.hjerteakademiet.com

__________________________

Charlotte Fruergaard, spirituel lærer, forfatter, yoga instruktør
founder Hjerteakademiet
Se mere på http://www.hjerteakademiet.com

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
En revolutionerende metode der healer dine sår omkring (selv)kærlighed