Sådan udnytter du din karakter optimalt når du søger job

Gode råd til at trives med din jobsøgning uanset om du er ekstrovert eller introvert, eller særligt sensitiv.

Når jobsøgning bliver en udfordring, handler det måske om din personlighed og nogle af dine karaktertræk.

 Når du er jobsøgende, har du brug for rigtig meget energi og overskud, men hvordan sikrer du, at du har den energi og det overskud, og hvordan spiller dine karaktertræk ind på situationen?

 Uanset hvilke karaktertræk du har, vil jeg altid anbefale at du skaber en struktur, en ramme, om din hverdag, hvor jobsøgning er én aktivitet blandt flere.

 Nogle af de elementer der indgår i jobsøgningen vil passe bedre til dig end andre, og der kan selvfølgelig være andre faktorer end lige de karaktertræk jeg beskriver her, som har indflydelse på, hvordan du tackler din jobsøgning og hvad der skal til for at du finder et nyt job, som du vil trives i.

 De elementer som måske ikke passer så godt til dig, kan du næppe undgå. Lav derfor en strategi for hvordan du vil tackle dem.

 Sørg for at have et klart defineret mål og en god planlægning af din hverdag som tilgodeser lige netop dine behov. Øv dig og forbered dig forud for netværksarrangementer, møder, telefonopringninger og jobsamtaler. Erkende at visse elementer bare ikke er til at komme uden om eller lave om på, og find accept deri. Og klø så på med jobsøgningen!

 Den ekstroverte jobsøger

 Hvis du er ekstrovert, vil du trives rigtig godt med at netværke dig til dit næste job, du trives nemlig med at være meget udadvendt og opsøgende, med at kontakte og møde nye mennesker. Du har nærmest ingen hæmninger eller forbehold, når det gælder om at skaffe nye kontakter.

 Som ekstrovert vil du også trives rigtig godt med at gå til netværksarrangementer, foredrag og kaffemøder, du vil have det som en fisk i vandet til jobsamtalen og du vil i det hele taget få en masse energi når du møder (nye) mennesker i din jagt på det næste job.

 Til gengæld vil du muligvis være ekstra udfordret hjemme foran computeren, for du mister hurtigere gejsten når du sidder helt alene dag efter dag. Din motivation daler i takt med de indadvendte aktiviteter som også er en del af enhver jobsøgning: research foran computeren, at læse og analysere jobannoncer, skrive e-mails, skrive ansøgninger og opdatere dit CV. Måske kommer du til at kede dig, og dermed risikerer du at miste fokus.

 Den ekstroverte jobsøger kan med fordel lægge mærke til ord og formuleringer i stillingsopslag i stil med: ”travl hverdag”, ”udadvendt”, ”travlt og dynamisk miljø”, ”relationsskabende”, ”driftig og opsøgende”, ”trives med at arbejde i et hektisk miljø”.

 Hvis karaktertrækket ”ekstrovert” beskriver dig i høj eller nogen grad, vil jeg anbefale at du hurtigst muligt finder nogle ligesindede at sparre med, og det vil fungere rigtig godt for dig, hvis I mødes regelmæssigt. Du bør som ekstrovert sørge for, at mange af dine jobsøgningsaktiviteter er udadvendte (som dig selv), netværksbaserede og aktivt opsøgende (f.eks. i form af uopfordret jobsøgning).

 Den introverte jobsøger

 Den introverte vil trives rigtig godt med at pleje sit eksisterende netværk og være meget alene i hverdagen. Som introvert vil du trives med at lave en masse research foran computeren, med at skrive til andre, med at læse og med at skrive ansøgninger og opdatere dit cv.

 Du vil højest sandsynligt trives fint med en fast ramme for din jobsøgning, med at dagene ligner hinanden og med at motivere dig selv.

 Til gengæld vil du være ude af din comfort zone når du skal deltage i arrangementer og møder. Jobsamtalen kan være en stor mundfuld og opsøgende aktiviteter kan risikere næsten at sætte en stopper for din ellers gode energi.

 Den introverte jobsøger kan med fordel lægge mærke til ord og formuleringer i stillingsopslag i stil med: ”selvstændigt arbejdsområde”, ”lille sekretariat”, ”god tone”, ”du er god til at lytte og anerkende”.

 Hvis karaktertrækket ”introvert” beskriver dig i høj eller nogen grad, vil jeg anbefale at du finder en god fortrolig sparringspartner som vil forpligte sig til at følge dig i tykt og tyndt gennem din jobsøgning. Jeg vil også anbefale, at du bruger dit netværk, men hvor den ekstrovert ikke vil have nogen problemer med at kontakte fremmede direkte, vil jeg anbefale den introverte at bruge sit netværk til at få informationer og til at blive præsenteret for nye bekendtskaber.

 Den særligt sensitive jobsøger

 Hvis du er særligt sensitiv og jobsøgende kan du i nogle sammenhænge opleve at være ekstra udfordret. Du vil helt sikkert nyde fraværet af det sansebombardement en arbejdsplads byder en særligt sensitiv. Du vil sikkert også nyde selv at sætte rammen for din hverdag, og dermed i høj grad selv være bestemmende for, hvilke og hvor mange sanseindtryk du bliver udsat for.

 Til gengæld vil du nok være mere tynget af bekymringer og en analyserende tankegang. Du vil bruge mere energi i forbindelse med møder og arrangementer og i forbindelse med jobsamtaler og opsøgende aktiviteter. Du vil derfor være længere tid om at vurdere om et job, du har været til samtale om er noget for dig, lige som dit udbytte af møder og arrangementer vil indfinde sig drypvist i takt med, at du bearbejder informationerne og sanseindtrykkene.

 Hvis du er særligt sensitiv og jobsøgende, vil jeg anbefale at du bruger denne periode i dit liv, til at indrette og nyde en hverdag som forløber efter dit hoved. Jeg vil anbefale at du lægger pauser ind i løbet af dagen, og i løbet af ugen, og jeg vil anbefale at du primært lægger vægt på de aktiviteter som du trives med.

 Såvel ekstroverte som introverte kan være særligt sensitive, og det er to helt forskellige situationer at befinde sig i.

 Er du ekstrovert og særligt sensitiv, har du på den ene side brug for at være meget sammen med andre mennesker, fordi de giver dig energi – på den anden side vil dit nervesystem blive bombarderet med sanseindtryk, som du har brug for tid til at bearbejde alene. Du kan derfor blive i tvivl om, hvilken strategi der passer bedst til dig i din jobsøgning. Her må det gode råd lyde, at du må prøve dig frem til du finder den optimale balance.

 Er du introvert og særligt sensitiv, er du som oftest rigtig god til at passe på dig selv, fordi du ved hvor dine grænser går. Til gengæld kan du godt opleve, at andre kan have svært ved at forstå, hvorfor du trækker dig tilbage og hvorfor du trives så godt alene. Meget ekstroverte mennesker kan godt reagere som om de bliver provokeret af en meget introvert, særligt sensitiv person. Pas på dig selv og stol på at du ved, hvordan du trives bedst.

 Den nyhedssøgende jobsøger

 Som særligt sensitiv kan man både have en fod på bremsen og en på speederen, og hvis det er tilfældet er du muligvis nyhedssøgende. Den nyhedssøgende er bl.a. karakteriseret ved at trives med nye indtryk og har i højere grad brug for afveksling og aktivitet end det særligt sensitive karaktertræk ellers lægger op til.

 Så som særligt sensitiv nyhedssøgende kan du godt komme til at føle dig lidt splittet fordi du på den ene side bliver overvældet af sanseindtryk, og på den anden side har brug for dem og selv opsøger dem.

 Som jobsøger vil du derfor trives med research og andre opsøgende aktiviteter og samtidig have behov for ro og tid til at bearbejde alle sanseindtrykkene ordentligt. Du kan måske sammenlignes med en bil som både får speederen og bremsen, og som derfor hopper lidt abrupt fremad uden egentlig at være rigtig oppe i fart.

 Den nyhedssøgende kan måske også sammenlignes med det ambiverte karaktertræk. Hvis du er ambivert, besidder du lidt af begge karaktertræk; den ambiverte er introvert og ekstrovert.

 Den nyhedssøgende jobsøger kan med fordel lægge mærke til ord og formuleringer i stillingsopslag i stil med: ”Nysgerrig og videbegærlig”, ”gode muligheder for efteruddannelse”.

Ansøgere og arbejdsmarkedet

 Der er ingen tvivl om at arbejdsmarkedet i dag, passer bedst til personer med ekstroverte karaktertræk. Som introvert jobsøger, må du derfor både læse stillingsopslaget grundigt og undersøge, hvad der ligger bag de mange tillægsord som næsten kan give dig åndenød, når du læser dem. Mange arbejdspladser har en kultur, hvor man næsten dyrker at tale om, hvor travl og hektisk arbejdsdagen er – men forholder det sig reelt sådan?

 Som introvert kan du godt trives i et ekstrovert job, hvis du f.eks. kan arbejde hjemme fra ind i mellem, har dit eget kontor eller på anden måde kan indrette hverdagen, så dine introverte karaktertræk også tilgodeses.

 Du kan med fordel blive knivskarp på dine karaktertræk, og trække alle fordelene frem. Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert i denne sammenhæng; det handler om at finde det job og den arbejdsplads hvor du vil trives.

 De fleste job og arbejdspladser indeholder noget som passer godt til den ekstroverte og noget som passer godt til den introverte. Som jobsøgende består dit i arbejde i at afdække, hvordan vægtningen er. Spørg ind til den typiske arbejdsdag, spørg om, hvordan arbejdet tilrettelægges og hvordan ændringer i opgaverne håndteres. Spørg om, hvordan opgaverne bliver planlagt og prioriteret, og spørg ind til ressourcerne bag.

 Husk, at du er meget mere end ekstrovert eller introvert – dét er bare en af brikkerne i dit puslespil.

 God jobjagt
Susan S. Christensen, Karriererådgiver

__________________________

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Jobansøgning - udnyt din karakter optimalt. Læs mere