Psykolog i København Camilla Staunsbrink

Jalousiproblemer

Blog forfatter

Jalousiproblemer er et af de områder, jeg beskæftiger mig med som psykolog, og jeg skrev også speciale om jalousi på universitetet. Mit fokus var dér den tilsyneladende uforståelige af slagsen, den såkaldt "uberettigede" jalousi - og hvordan denne kan forstås? Helst på anden vis end som noget sygeligt, der ellers både i faglitteraturen og andre steder ofte er hvad den ses som. 

På daværende tidspunkt underviste jeg ved nogle jalousikurser og havde derfor kontakt med en masse jalousiplagede personer og par. Det var mit indtryk, at når jalousien virkede uforståelig for de involverede parter, så fik det oftest skamfølelsen til at vokse og gjorde det samtidig svært at få øje på, hvad der ville kunne hjælpe.

En udbredt betragtning, som også ud fra mine egne erfaringer som psykolog har noget sandhed i sig, det er, at der kan være forbindelse til noget med selvværdet. Altså at hvis man oplever jalousi, uden at der er en "berettiget" grund til det, så kan det have noget med ens selvværd at gøre.

Min erfaring allerede dengang var imidlertid samtidig, at selvom der var selvværdsproblemer tilstede, og det også nogle gange var selve kernen i problemerne, så handlede det ikke nødvendigvis altid om selvværd. Plus i de tilfælde, hvor det gjorde, der kunne der stadig være flere lag og nuancer i end blot de selvværdsrelaterede. Så for mig at se er det helt afgørende at undersøge grundigt, hvad der i hver enkelts situation er med til at udløse og holde liv i jalousien. Denne gryende forståelse kan både lindre eventuelle selvværdsproblemer, og ligeså vigtigt så kan det afføde ideer til, hvad der kan gøres for at afhjælpe jalousiproblemerne.

Til dig, som søger terapi i København til jalousi eller terapi telefonisk/online - Læs mere her

Jalousi kan være en meget smertelig og pinefuld tilstand at være i. Uanset om den er tilsyneladende uforståelig eller forståelig.

Jeg har beskæftiget mig indgående med begge, og ønsker du at bestille tid hos mig, eller har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Du kan også læse mere om både jalousi og andre temaer inde på min hjemmeside.

__________________________

Psykolog Camilla Staunsbrink
www.staunsbrink.dk

Relaterede artikler efter område


Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
Terapi til jalousi hos psykolog i København. Læs mere her