Impact Leader 1 med Roxana Kia - over tre dage i København K

31/10/2018 - 09:30

Bliv klar i dit lederskab

Sæt et klart aftryk med dit lederskab – find dit dybere formål.

Et tre-dages dybdegående kursus hvor Roxana guider dig til dit lederskabs-formål – dit ”Hvorfor”.

Dit formål går dybere end dine værdier; det er fundamentet, hvorfra dine værdier vokser. Dit formål giver mening til alt, du gør – på det personlige, familiemæssige eller professionelle plan.

Det fungerer som et indre personligt kompas, som du kan bruge til at navigere gennem kompleksitet som en guide til dine valg og handlinger. Kompasset gør dig i stand til at tage klare, autentiske beslutninger og bringe din unikke ledelsesstil i spil med klarhed og autoritet.

En leder funderet i et dybere formål er i stand til at handle med exceptionel klarhed, kommunikere autentisk og skabe følgeskab og tillid gennem sin troværdige ledelsesstil.

Et ”Hvorfor”  – en stærk fornemmelse af dybere formål – tjener som en katalyserende kraft for en leders evne til at række ud efter fremtiden. Det er et indre kompas, som giver retning og klarhed til strategier og prioriteter, og med hvilket du som leder kan navigere i den konstant voksende kompleksitet.

Kurset

Dag 1 – Forbind dig til dit dybere formål
Effektiv coaching, refleksioner og øvelser baseret på dine livshistorier, sikrer at du identificerer et genuint og personligt formål.

Dag 2- Formulér en formålserklæring
Du guides til en præcis formulering af dit ”Hvorfor”, der forbinder dig til den drivende kraft i dit personlige lederskab – en katalysator for din klarhed og din centrering om det, der er allervigtigst

Dag 3 – Udtryk dit formål
Din formåls-erklæring  afprøves og fintunes, og du bliver trænet i at kommunikere  personligt ud fra dit dybere formål med fortællinger,, der kan inspirere, bevæge og skabe en mærkbar effekt hos dine tilhørere.

Dit udbytte

  • Du vil have fundet dit lederskabs-formål, og vil være i stand til at bruge det som en kvalitativ klangbund for din retning og vej som leder.
  • Du vil opleve en større forbundenhed til meningen med din ledelse, hvilket igen vil give dig større klarhed og mindre tvivl.
  • Du vil have en klar formålserklæring, som du vil have med dig som et lederskabs-mantra for dine fremtidige valg.
  • Du vil have fundet frem til fortællinger, der støtter, forklarer og forstærker din formålserklæring.
  • Du vil styrke dit mod, fordi du helt simpelt forstår, hvorfor du gør, som du gør. 

Læs mere her.

 

__________________________

Roxana Kia, kommunikation og formidling
Læs mere på: http://www.roxanakia.com/
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter
intensivt 3-dages kursus i formålsdrevet lederskab