I magtesløsheden oplever du helbredelse

Mange mennesker, der interesserer sig for det åndsvidenskabelige felt, kender Louise Hay. Hendes værker om visualisering og selvhelbredelse, filmen ”The Secret” og nu også filmen ”You can heal your life” vidner om en fornyet nysgerrighed. En nysgerrighed omkring emnet, som jeg oplever i min praksis. Men de fleste af de mennesker jeg kommer i berøring med, føler, at det kan være svært at få visualiseringen til at virke. De støder let ind i deres egen modstand, psykiske smerte og tvivl. Hertil kommer skuffelsen over de manglende resultater på et konkret niveau.

I min egen proces mod at kombinere det åndsvidenskabelige område med den almindelige psykologiske praksis, er jeg bestemt stødt ind i problemet. Jeg er opdraget i en kultur, hvor der stilles krav til saglighed og videnskabelighed, og som spirituel psykolog arbejder jeg i et felt mellem tro og saglighed. Det har gjort det meget vigtigt for mig at være autentisk og afklaret med de metoder jeg anvender. Sagt mere jordnært, så skal de metoder jeg anvender i min praksis også virke i mit eget liv. Udviklingen af en spirituel-psykologisk praksis, har samtidig betydet udviklingen af flere centrale områder i mit private liv.

En lang række af erfaringer med klienter og personlige processer har ledt mig til følgende konklusioner omkring visualisering: Skal visualisering virke på en indgående måde, kræver det et meget stort engagement i ens eget livsprojekt, ens eget ønske om forandring. Det kræver et ærligt og modigt arbejde med alt indre modstand, negative selvfortællinger (overbevisninger), forholdet til andre; herunder at give slip, tilgive og overlade andre til deres proces. Det kræver vedholdenhed, dedikation og så kræver det jeg kalder styrken i at være magtesløs. Og det er her healing kommer ind.

Jeg er uddannet til at heale med de store kristne symboler. Ærkeengle, Kristus og Helligånd. Der er her tale om meget kærlige energier eller symboler om man vil. Jeg er ikke ortodoks kristen, men tror inderligt på styrken i, at overgive sig og erklære sig magtesløs når man når til randen af det man selv har vilje til og kontrol over.

Under inspiration af min læremester, den tysk-amerikanske healer Paul Skorpen, har jeg udviklet en lille model:

Det horisontale plan er det niveau, hvorpå alt det vi kan gøre for os selv og hinanden befinder sig. På dette niveau ligger vores selvbestaltede udviklingsprocesser, terapi, coaching, vores vilje til at skabe forandringer, de handlinger vi foretager os. Alt den udvikling, vækst og kærlighed vi opnår gennem samspil med andre, professionelle såvel som dem vi elsker. 

Det vertikale plan er det niveau der spiller ind når vi føler os magtesløse, når vi oplever noget vi ikke føler at vi har kontrol over, fx sygdom, død og svær eksistentiel angst. Når vi befinder os i processer, der ikke kan fremskyndes eller lindres gennem vores egen vilje eller intention. Det er det niveau vi befinder os på når vi healer eller beder bøn. Det er overgivelsen til noget der er større end os selv. Det er når vores magtesløshed skaber plads til, at noget andet træder ind og hjælper os.

Visualisering befinder sig hovedsagelig på det horisontale plan. Det er her at det er essentielt at vi aktivt bekræfter og for vores indre blik: visualiserer det vi ønsker skal ske. Her kan vi også handle og med vores vilje beslutte os for at ændre vores liv. Alligevel er der i visualisering et centralt vertikalt niveau. Visualisering handler grundlæggende om at overgive dele af processen til Altet (det energetiske hele, Gud, Universet, Livet eller hvad man ønsker at kalde det). Man giver det op og vælger herefter en modtagende position præget af et positivt fokus.

Healing befinder sig overvejende på det vertikale plan. Jeg tror på at vores kroppe har selvhelbredende evner, der kan understøttes af visualisering. Men jeg tror ikke på, at jeg som healer har healende evner, der kan føres over i andre. Her er jeg blot en kanal for noget større end mig. Mit vigtigste arbejde er at være passiv og magtesløs. Det kærligste jeg overhovedet kan gøre for den anden er at træde til side. Jo mere jeg træder til side, desto mere plads giver jeg til kontakten mellem den der trænger til hjælp og det der kan hjælpe. Jeg er kun tilstede teknik og intention. Det horisontale niveau i healingen er selvfølgelig at jeg skaber en tryg og tillidsvækkende kontakt til klienten.

I det selvhelbredende arbejde, hvad enten der er fokus på psykiske eller fysiske problematikker, finder jeg det brugbart at arbejde på begge niveauer. Positiv tænkning, og fokus på ting der skaber glæde eller fred i det følelsesmæssige system, påvirker kroppens kemi i positiv retning. Herunder er det uhyre vigtigt, at sætte gang i erkendelsesprocesser vedrørende selvkærlighed og accept, idet alt godt i livet begynder med, at du har et kærligt forhold til den du er. Et venskab med dig selv kan betragtes som en følelsesmæssig livsforsikring. Endvidere er det vigtig at aflaste krop og sjæl, og understøtte kropslige og følelsesmæssige selvhelbredelsesprocesser ved at arbejde med traumer, negative følelser og tilgivelse. Endelig har det betydning at undersøge de energetiske samspil mellem dig selv og andre. Der skal tages og gives på en velafbalanceret måde, ellers lider kroppens energisystem overlast.

Men endegyldigt kan sjælen være så ked af det eller bange, og kroppen så træt, at end ikke de terapeutiske processer giver mening. Her er det velgørende at overgive det der gør ondt, give slip, erklære sig magtesløs. I denne tilstand kan der findes ro og hvile, følelser kan rummes og accepteres og nye erkendelser kan opstå. Og for den der tror på det guddommelige, kan der findes trøst og en nænsom følelse af at blive båret.

I mit spirituelt-psykologiske arbejde kombinerer jeg traditionelle psykologiske metoder med energipsykologi, coaching, visualisering og healing og arbejder lige nu med at samle metoderne i én model, en slags indre rejse der relaterer til de to niveauer i den selvhelbredende proces.

Af Aut. Cand. Psych. – Spirituel Psykolog Emilie Jahnnie Sigård

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Jahnnie Sigaard i magtesløsheden oplever du helbredelse