Spiritualitet i erhvervslivet - skaber det værdi

Mediernes fremstilling af erhvervslederes brug af spirituel rådgivning sættes ofte fejlagtigt lighedstegn mellem spiritualitet og mystik, fx fremføres astrologi eller clairvoyance her som spiritualitet.

Astrologi og clairvoyance kan dog ikke sidestilles med spiritualitet. Spirit betyder ånd eller bevidsthed, og favner langt større og dybere.

Spiritualitet retter sig mod en eksistentiel væren i verden, der rækker ud over vores personlige individuelle mål og ambitioner. Som levende væsener er vi i højere grad forbundet end adskilte, og det er i denne tilstand af forbundethed at vi kommer i kontakt med de højere egenskaber; medfølelse, nærvær og kreativ skaberkraft.

Vi ser trenden i erhvervslivet, der orienterer sig mod ”spirituelle” værdier. Ikke så underligt. Ledere befinder sig i et hav af mål og målinger. I en performancestyret hverdag opstår et naturligt behov for åndelig næring og kvalitet, som fx kan støttes gennem meditation og coaching.

Coaching med et spirituelt formål retter sig ikke mod mål og resultater, men derimod mod at hjælpe den enkelte til at genskabe den essentielle kontakt til en indre kerne af væren og bevidsthed. Og det er gennem denne kontakt at vi har adgang til vores intuitive intelligens og dermed til vores dybere livsværdier, formål og retning.

Spirituel coaching (der intet har at gøre med fx astrologi ) retter sig mod at styrke ånden og formålet, hvor klassisk coaching retter sig mod at styrke egoet og målet. I klassisk coaching arbejdes der med målet. Målet vil ofte rette sig mod en bestemt præstation gennem at opbygge egoet. Hos nogle ledere kompenserer præstationsbehovet dog for manglende kontakt til den dybere, autentiske kerne: egostyrkende coaching forstærker kun ubalancen.

De fleste ledere er dygtige til selv at sætte og nå deres mål. Når ledere opsøger hjælp hos en coach, er det derfor heller ikke flere mål, der er vejen frem. Tit har de mere brug for et frirum hvor det hele menneske kommer i centrum, og der sættes fokus på at styrke kvaliteter som nærvær, indsigt og autenticitet. I dette frirum opstår løsninger som sunde og naturlige biprodukter af en øget bevidsthed, frem for som reaktive handleplaner på konflikt og stress.

De fleste ledere har gavn af aktiviteter som meditation eller spirituelt orienteret coaching. Men få undervisere eller coaches er selv parate endnu til at praktisere den viden, de underviser i. Man kan ikke bringe et andet menneske et sted hen, hvor man ikke selv er. Dette stiller store krav om personligt nærvær og spirituel intelligens hos coachen.  

Møder man til gengæld en coach der besidder dette nærvær og disse kvaliteter, er berigelsen enorm, idet der gennem denne kontakt skabes genklang til eget nærvær og højere udviklingsmuligheder. Dette bidrager til at udviklingen bevidste og nærværende ledere, som er orienterede mod helheden: ledere der med kraftfuld indre styrke inspirerer til tillid og innovation. Herved bliver autentisk spirituel coaching meningsfuld og værdiskabende både for ledere, medarbejdere, virksomhederne og ikke mindst for erhvervslivet som helhed.

Majken Matzau

Relaterede artikler efter område
Del indlæg

  • Google
  • Facebook
  • linkedin
  • twitter

Kommentarer

log ind eller opret konto for at skrive kommentarer
Spiritualiteten skaber værdi for lederen når lederen trænes i selv at bruge sin spirituelle intelligens således svarende kommer flydende til ham/hende fra den højere bevidsthed, altså fra sjæl og ånd, modsat svar fra egoet. Egoets praktisk orienterende svar er mangfoldige og gode men de mere autentiske svar kommer altid fra sjælen og ånden i os og er altid alkærlige i sin natur. Uvante termologier for folk i erhvervslivet? En meget god og informativ og fremsynet artikel. Kærligst Merete
Hej Majken,' Tak for dit indlæg. Jeg er enig med dig i de fleste af dine sysnpunkter. Jeg vil gerne tilføje at med en større bevidsthed kommer også evnen til at se, at spiritualitet er vores liv - levet. Vi er spirituelle væsener i en fysisk krop, og som et resultat af det, er vore liv pr. definition en spirituel oplevelse. Vi kan vælge at leve livet uden bevidstheden om vores åndelige oprindelse, og derfor se livet som en kamp mellem ego og ånd. Som jeg ser det, er det en opgave vi frivilligt søger at løse når vi inkarnerer: At genvinde vores viden om vores spirituelle natur, og alt det medfører. Kærlig hilsen Ejvind
Hej Majken Der er noget jeg ikke helt forstår- kan du yddybe det? De fleste ledere har gavn af aktiviteter som meditation eller spirituelt orienteret coaching.( det forstår jeg ) Men få undervisere eller coaches er selv parate endnu til at praktisere den viden, de underviser i. Man kan ikke bringe et andet menneske et sted hen, hvor man ikke selv er. Dette stiller store krav om personligt nærvær og spirituel intelligens hos coachen. ( det er det jeg ikke forstår. man kan ikke undervise i spiritualitet hvis ikke man kender sin egen spiritualitet?? og jeg går ud fra at der ikke er nogen der underviser i spiritualitet uden at eleven foruden den teroretiske viden de skal tilegene sig også lære eller træner i sin egen spiritualitet? Glæder mig til at høre fra dig Kærligst Merete
Hej Majken. Som du skriver er coaching i gængs forstand et spørgsmål om at hjælpe vedkommende med at nå et mål. Jeg er enig i, at det ofte ikke er mere af det der er brug for... Omvendt finder jeg det yderst vigtigt, at vi sammen, coach og klient, finder en aftale for, hvordan vi arbejder, og hvor personligt det skal være. Uden sådan en aftale er alle overgivet til egne forventninger, hvilket sjældent er befordrende for kontakt og nærvær. Det vil glæde mig om flere ledere vil gå hjertets vej til gavn for dem selv og alle os andre. Kærligst Kis www.lev-livet-i-nuet.dk
Hej Kis Hvor er det herligt, nu kommer der et nyt begreb på banen nemlig Hjertes vej- hvor smukt. Hjertes vej et begreb som ikke let tages ind og bruges i forbindelse med ledelse og dog,Steen Hildebrandt som er professor i organisations- og ledelsesteori ved Handelshøjskolen, Århus Universitet, har skrevet en fantastisk artikel: Ledelse med hjerte og hjerne, her følger et link hvor artiklen kan læses: http://www.steenhildebrandt.dk/files/Bidrag_til_boeger/BTB_ledelse_med_hjerne_og_hjerte.pdf God fornøjelse Kærligst Merete
Spiritualitet i erhvervslivet- skaber det værdi. Læs mere